Bài chia sẻ Lời Chúa của Lm. Gioan Nguyễn Lợi
trong Thánh Lễ mừng Thánh Quan Thầy Tôma Thiện.
Đại Hội Cựu Chủng Sinh Huế Tại Hải Ngoại (18-19/9/2010)1) Nhập đề: Máu tử đạo, hạt giống trổ sinh Giáo hội.
2) Theo gương Thánh Tôma Thiện, luôn t́m thực thi thánh ư Thiên Chúa. Tiếng nói lương tâm.
3) Nước Trời hay Luật Trời.
4) Neo Giêsu Thánh Thể và Thánh Tôma Thiện, mẫu gương Tin Yêu và Hy vọng.
5) Diện đối diện cùng nh́n về Trời.
6) Cuộc Tử đạo của Thánh Tôma Thiện và việc tham dự Thánh Lễ bằng chính cuộc sống. Kết: Nguyện xin được sống tinh thần Tôma Thiện.