Video của Kỳ Tĩnh tâm của Nữ tu Đaminh Houston TX
bằng WMV (Fast Internet):
Rơ nét hơn   

A) Tu Đức ĐaMinh & Thánh Lễ

1) Như Thánh Catarina Siena, mật thân với Chúa Giêsu Thánh thể-21MB-WMV.
2) Thánh Catarina Siena và việc Rước Ḿnh Thánh Chúa-9MB-WMV.
3) Th. Catarina được ấn tích Khổ nạn của Chúa GK
                            - Tầm quan trọng của Khổ nạn trong Phụng vụ-
7MB-WMV
.
4) Yêu Chúa nên sẵn sàng đền tội cho Giáo hội vá tha nhân
                            - Phải có xác tín sớm-
17MB-WMV
.
5) Đường tu đức & cấp chiêm niệm, cấp sống đơn giản-8MB-WMV.
6) Thánh lễ Nguồn Đỉnh - Không bị hạn chế bởi Bí tích-15MB-WMV.
7) Thánh Đaminh sống Thánh lễ-20MB-WMV.
8) Thánh Đaminh & Chiên Thiên Chúa - Tiệc Cưới Con Chiên-13MB-WMV.
9) Cầu nguyện cho Tu sĩ trong Thánh lễ-4MB-WMV.
10) Đọc Kinh thánh - Phụng vụ Lời Chúa & Nguyên tắc Nhập thể-26MB-WMV
11) Dự Thánh lễ là Chiêm niệm - Mê Chúa GK v́ Chúa Luôn mê chúng ta-15MB-WMV
12) Một ḿnh mà khg cô đơn-AloneButNotLonely-ThChúaLuôn Kịp Giờ-25MB-WMV
13) Thánh lễ và xác tín đời kitô hữu - Chỉ đọc một cuốn sách-10MB-WMV
14) Contemplari et contemplata aĺs tradere - Speak WITH God and OF God-5MB-WVM
15) Người Phụ nữ tạ ơn - Sùng kính Mẹ Maria đúng cách ThChúa muốn-14MB-WVM
16) Nhờ Mẹ Maria chuyển cầu - Chúa GK Trung gian độc nhất-24MB-WVM

(C̣n tiếp)


Trang H́nh Nữ tu Đaminh Tĩnh tâm                                                                   Homepage   
                       
 Về lại Trang johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ