****Âugustinô: Ngủ, sao lại thấy! Thấy, sao không bắt? // Không ai chứng kiến giây phút Chúa GK phục sinh // Lịch sử tính của Kitô giáo liên hệ đến cái chết và phục sinh của Chúa GK: 030 //
****Phục sinh & sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha: 139 // Gioan 20: 16-17(Hiện ra với Maria Mađalêna): 139 //
****Maria Mađalêna Yêu nhiều th́ được tha nhiều // Hai môn đệ đi Emmau // Chúa Phục sinh nhập đoàn và giải thích tất cả Cựu ước đều qui về Ngài trong Mầu nhiệm Vượt qua : 031 //
****Cử chỉ của Bí tích Thánh Thể: Bẻ Bánh (Emmaus) // Chúa GK Phục sinh vào trong ta để hoạt động từ bên trong (Emmaus) // Hai môn đệ Emmau vội vă chạy về v́ Chúa GK Phục sinh hoạt động từ bên trong họ : 032 //
****Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Người phục sinh (x.Lc 24:13-15). V́ vậy, các Ki-tô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành thánh lễ là Lễ Bẻ Bánh (x.Cv 2:42.46; 20:7.11) (glghcg1329): 146 //
****Phục sinh: Sau khi đă phục sinh, với các dấu chứng khổ nạn vẫn c̣n trên thân xác, Đức Kitô có thể tuôn đổ Thánh Thần (x. Ga 20:22) để ban cho họ được tham dự vào chính sứ vụ của ḿnh (x. Ga 20:21) (BTTY12): 126 //
****Chiều hôm phục sinh, Chúa Giêsu hà hơi ban Thánh Thần (Thần Khí) // Tôma đặt điều kiện với Chúa GK Phục sinh // Vết sẹo: superSCAR và SuperSTAR (Tôma) // Chúa GK luôn bên cạnh ta (Emmanuen) dẫu ta không thấy Ngài (Tôma đặt điều kiện): 033 //