(mp3) Suy niệm - Phục sinh - Cnh chung
 

 

 

 

Kha Mầu Nhiệm Thnh Lễ
với Cộng đon Thnh Giuse. Vanc. BC. Canada. 15/11/ 2008


Vanc08-01a-Thnh Lễ l Nguồn v Đỉnh của ton thể đời sống kithữu: Tập Họp (Đỉnh) để rồi Phn Tn (Nguồn) ra đi mun phương để sống Thnh Lễ: chứng nhn cng bnh bc i // Wrong Way (Lộn đường) - 4ft.mp3

Vanc08-01b- Thnh Lễ l Nguồn v Đỉnh của ton thể đời sống kithữu: Phụng vụ ở Nh Thờ (Đỉnh) để rồi ra về lại mi trường sống đời hạnh phc trong Phục vụ (Nguồn) - 4ft.mp3

Vanc08-01c-Thnh Lễ l Nguồn v Đỉnh của ton thể đời sống kithữu:
Chng ta tề tựu để
Gặp Cha GK (Đỉnh) v sau Lễ Nhận Ra Cha (Nguồn) trong tha nhn - 6ft.mp3

Vanc08-01d-n lại: Thnh Lễ Đỉnh Nguồn- TẬP HỌP để PHN TN - PHỤNG VỤ để PHỤC VỤ - GẶP CHA để NHẬN RA CHA TRONG THA NHN - 2ft40

Vanc08-01e-Cu chuyện Nữ tu Dng Kn (Belgium) nhờ Thnh Lễ nhận ra được NHIỀU Cha trong tha nhn-2ft.mp3

Vanc08-02-Khng ai đng v sai 100% // Chuyện Mất Cy Kim // Nữ tu ng xuống khi ln Rước Lễ // Chuyện hai vợ chồng muốn ly dị đ lm ha vui vẻ nhờ nguyn tắc ny - 7ft.mp3

Vanc08-03-Ton bộ Kinh Thnh đều hướng về Thnh Lễ // Minh họa bằng Cellphone (điện thoại di động) // Bng đ (tc cầu) giữa hai đội kithữu Tin Lnh v kithữu Cng Gio // Nhờ điểm ny c thể thuyết phục chồng hoặc vợ kit hữu Tin lnh về lại Gio hội Cng gio - 7ft45.mp3

Vanc08-04-Để cứu nhn loại cứng cổ, Cha chng ta chấp nhận bị nhục mạ trn Thập gi // Chuyện Tam Quốc Ch: Khổng Minh ni chm biếm khiến đại tướng loạn qun tức tro mu ng xuống ngựa chết ngay tại chỗ - 2ft10.mp3

Vanc08-05-Hy lễ Ha bnhTodah (Tạ ơn) // Cha GK đ hy sinh chết trn Thập gi trong tinh thần Tạ Ơn (Todah) - 10ft35.mp3

Vanc08-06-Ba mnh tu đức để được Thin Cha Tnh yu nhậm lời: Ma quỉ bị dị ứng bởi tinh thần Todah (Tạ Ơn) của kit hữu // Lun hiệp với Mẹ để xin Mẹ chuyển cầu // Bắn nhiều mũi tn tnh yu (ăn chay, hy sinh, hm mnh...) vo Quả Tim của Thin Cha Tnh Yu // Nếu Thin Cha Tnh yu khng nhậm lời th Ngi phải đổi Tn! - 4ft30.mp3

Vanc08-07-Thnh Lễ B tch Todah (Tạ Ơn) // Cu chuyện về Việt Nam ăn tiu vừa ho hoa, vừa lịch sự (hay ni hai chữ cm ơn), v vừa d dặt - 2ft30.mp3

Vanc08-08-Cu chuyện Qu Tặng Em để minh họa Thnh Lễ l B tch Tạ Ơn v phải tham dự cũng như sống Thnh Lễ với tinh thần tạ ơn // Mỗi biến cố trong ngy đều l ơn Thin Cha ban - 5ft.mp3

Vanc08-09-Nhờ ơn Thin Cha, chng ta sẽ chiến thắng chung cục // Cu chuyện trn bải chiến trường: thnh cng đem cờ đơn vị về hậu phương cho d cờ đ bị rch teng beng - 2ft20.mp3

Vanc08-10-Bức họa Thin thần c mang giy // Phim Passion of the Christ (Cuộc Tử nạn của Đức Kit) // Huề cả lng! - 2ft44.mp3

Vanc08-11-Cha hiện diện với Thn thể Ngi bao lu cn Hnh thức Bnh Rượu // Cu chuyện Say Mu Thnh ở Rma (về Hnh thức Rượu) - 8ft.mp3

Vanc08-12-Chầu MTCha // Tập dng ngy khi vừa thức dậy, kết hiệp với Cha GK trong Thnh Lễ // Với Cha GK, chng ta c thể giải quyết mọi kh khăn - 5ft.mp3

Vanc08-13-Sau Thnh Lễ, chng ta c thể ng xuống lại; nhưng vẫn tin vo Tnh yu khn ngoan v nng đỡ của Cha GK v Thnh Thần Ngi // Thin Cha lun nhậm lời nhưng Ngi LẠNG để ban ci tốt nhất cho chng ta - 2ft.mp3

Vanc08-14-Tiến trnh sự sống tự nhin: Sinh Ra // Lớn Ln-Tham Gia Cuộc Sống X Hội // Ăn Uống // Tập luyện con em mnh c bản lĩnh để chuận bị sống đời chứng nhn kit hữu - 6ft20.mp3

Vanc08-15-Khả năng muốn hoạt động phải được kch thch TRƯỚC -10ft.mp3

Vanc08-16-Thi quen // Hiệu quả // 7 Ơn Cha Thnh Thần // Vui sống tinh thần Tạ Ơn (Todah) giữa thử thch - 8ft55.mp3

Vanc08-17-Dẫn nhập vo Vai tr của Cha Thnh Thần trong Kinh nguyện Thnh Thể - 6ft20.mp3

Vanc08-18- Hoạt động của Cha Thnh Thần TRƯỚC v SAU Truyền Php // Gio hội lm nn B Tch Thnh Thể // B Tch Thnh Thể lm nn Gio Hội / Trở thnh Hy lễ trong cuộc sống mỗi ngy cng với Cha GK, đ l Sống Thnh Lễ - 14ft. mp3

Vanc08-19- nghĩa phong ph của danh từ Phụng Vụ // Sau Thnh Lễ phải Đi Ngang Như Cua khi về lại mi trường- 8ft.mp3

Vanc08-20a- Cu hỏi 1- Nghi thức Thnh Lễ TRƯỚC Vatican 2 - Nghi thức Mới - 2ft20.mp3

Vanc08-20b- Cu hỏi 2- Chủ tế qun Truyền Php - Chức GMục v LMục CHO gio dn, cho Cộng đon - Cha GK b đắp cho chủ tế, nếu cần - 2ft25.mp3

Vanc08-20c- Cu hỏi 3- Lo ra khi tham dự Thnh Lễ - Mnh để lướt thắng lo ra - 4ft.mp3

Vanc08-20d- Cu hỏi 4- Trong tranh họa, thin thần t c nụ cười - 1ft15.mp3

Vanc08-20e- Cu hỏi 5- Rước Cha GK dưới hnh thức Bnh vẫn l rước ton thể Cha GK - 1ft.mp3

Vanc08-20f- Cu hỏi 6- Mu trong Thn thể Cha l Mu Thật - Mu đang lưu thng - 1ft15.mp3

Vanc08-20g- Cu hỏi 7- Tại sao khng bỏ cht Hnh Bnh vo Hnh Rượu ngay khi Truyền Php? - 45sec.mp3

Vanc08-20h- Cu hỏi 8- nghĩa Nước ha Rượu - nghĩa nghi thức Bỏ cht hnh Bnh vo chn Mu Cha GK - 3ft45.mp3

Vanc08-20i- Cu hỏi 9- Đứt bng nữa đường: Thanh nin b bối chết bất đắc kỳ tử - 3ft10,mp3

Vanc08-20j- Cu hỏi 10- Cải tổ trong Phụng vụ - Rước Lễ trn Lưỡi v trn Bn tay - 3ft45.mp3

Vanc08-20k- Cu hỏi 11- Anh chị em Tin Lnh nhớ một số cu Kinh Thnh; khng phải v vậy m họ hiểu Kinh Thnh hơn. Họ thiếu tổng hợp - Anh chị em Tin Lnh đ xin được dng Sch Bi Đọc Toản bộ Kinh Thnh của chng ta trong Phụng vụ của họ - 48sec.mp3

 Home ?

 

Mời Bạn xem Clip Video Tc cầu đ được ĐTC Bnedit thưởng thức trước khi cng du ThổNhỉKỳ (Nov. 2006),
trch từ DVD1 Eucharist Source & Summit.


hoặc Xem ton Clip (Internet Nhanh - Chậm)
Todah = Eucharist = Tạ Ơn