Chứng từ Rút Gọn từ nhều quốc gia về lợi ích của các CD Thánh Lễ:..
 
Đă xử dụng CD Thánh Lễ Trên Dưới 200 lần!  /  Chứng từ Ḍng Kín (Carmel) ở Boussu (Belgium)
 
"Sau khi nghe bài chia sẻ về Thánh lễ... Niềm vui khi con rước Chúa con cảm thấy thật gần gũi với Chúa hơn bao giờ hết."
Bạn muốn đọc thêm?  Chứng từ VN về lợi ích của các CD Khóa Thánh lễ. Xin Ấn Vào Để Đọc.
 
Chứng từ các Khóa Thánh Lễ bằng MP3 (Xin Ấn Vào Để Nghe)

Roma- Chứng từ Tuần Tu đức VIII dành cho Lm & Tu sĩ)  /// Âu châu: Brussels - Belgium /// Nam tu sĩ (Thụy sĩ) // 2 Nữ tu Boussu, Bỉ /// ♠CĐCGVN Manchester, Anh quốc /// ♠CĐCGVN Birmingham, Anh quốc // Đan mạch ( Arhus & Odense) /// Đức quốc (Paderborn & Essen)  /// USA (sau khóa Thánh Lễ tại Trung tâm CGVN, Q. Cam)  /// Canada (liền sau khóa Thánh Lễ tại Montreal) 
 
Để hăng say khai thác các CD Thánh Lễ, xin đề nghị Bạn đọc một vài chứng từ về lợi ích phong phú của các Khóa Thánh lễ đă được tổ chức tại nhiều địa điểm:  Canada (Vancouver; Surrey. BC; Montreal, Qc);     USA (Seattle, Raleigh, Huntington Beach,     Trung tâm CGVN Q. Cam, Cali;      New-Orleans;     Streator Illinois;     Nữ tu Đaminh Houston Tx;
 
H́nh ảnh Các khóa Thánh Lễ tại Âu châu:
10-12/3/2005: Ḍng Kín VN Boussu (Belgium) /// 18-25/3/2005: Liên Đoàn Công Giáo Đan Mạch: 18-20/3 CĐCGVN Arhus (Cha Tuyển) ; 21&22/3 CĐCGVN Odense.
/// 26-27/3/2005: Cộng Đoàn Công Giáo Đức (Paderborn & Essen) với Lm Tuyên úy Thủy./// 3/4/2005: Cộng Đoàn Công Giáo vùng Liège (Belgium) v
ới Lm Nguyễn Đ́nh Ngát. /// 11-14/5/2005: Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện (Stavanger, Na-uy), với cha Simon Vơ Hoàng Phương Linh Tuyên úy.  /// Manchester & Birmingham của Anh quốc /// Nam Tu viện Xitô Notre-Dame de Fatima và 2 Cộng đoàn tại Thụy sĩ; /// Tuần Tu đức tại Rôma cho Lm & Tu sĩ hải ngọại và từ Việt nam;
 
Eucharist and the Mass?