Homepage
 

NỘI DUNG KHÓA THÁNH LỄ 15/11/2008
Giáo xứ Thánh Giuse
3271 Fleming Street Vancouver BC V5N 3V6 CanadaPhần 1: Dẫn nhập vào Mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể  & Thánh Lễ.
1.1 Thánh Lễ là Chóp Đỉnh của toàn thể Mạc khải.
1.2 Thánh Lễ là Nguồn Mạch của Ơn Nguồn (Thánh Thần) và mọi ân huệ khác.
1.3 Phải không ngừng đào sâu Mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể hầu DỰ và SỐNG Thánh Lễ (thực sự sống đời con cái Sự Sáng)
1.4 Một số lư do giúp gây ư thức phải tham dự và sống Thánh Lễ:
    1.4a: Lư do 1- Chúng ta được sáng tạo BỞI Thiên Chúa và được HƯỚNG VỀ Ngài: phải hướng về
                        Thiên Chúa Nhập thể đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

    1.4b: Lư do 2- Chỉ có cuộc Khổ nạn ô nhục của Thiên Chúa Nhập thể mới thuyết phục chúng ta về t́nh
                        Thiên Chúa yêu chúng ta và nghĩa vụ chúng ta phải đáp đền T́nh yêu cho đến cùng này.
                        Thánh Lễ hiện tại hóa cuộc Khổ nạn này.

    1.4c: Lư do 3- Nếu ư thức chúng ta từng giây từng phút nhận lănh bao ân huệ của Thiên Chúa (cho cá nhân,
                        gia đ́nh ...), th́ chúng ta phải tập họp trong Hy lễ Tạ Ơn để cùng Chúa GK tạ ơn Thiên Chúa Cha
                        trong T́nh yêu của Chúa Thánh Thần.

    1.4d: Lư do 4-Cùng nhau tham dự Thánh Lễ ở Trần gian (trong Nhà Thờ Giáo xứ) là đang thực sự tham dự
                        Phụng vụ Trên Trời: tham dự Thánh Lễ là đạt được cùng đích của đời sống con người.

    1.4e: Lư do 5- Tham dự Thánh Lễ là sống lại những cam kết của Giao ước Rửa Tội và được nhận lănh năng lực
                        để tuân giữ các cam kết Giao ước Mới và Vĩnh cửu.

    1.4f: Lư do 6- Phương cách hữu hiệu để thích thú chuẩn bị đi tham dự Thánh Lễ: ḷng biết ơn đối với Thiên Chúa.
1.5 Chúa Thánh Thần trong Thánh Lễ và trong đời kitô hữu.

1.6 Phải tham dự Phụng vụ cách tích cực. V́ sao? Làm cách nào?
 

(Sẽ tiếp)
1.7
V́ sao phải SỐNG Thánh Lễ: ch́ều kích Sứ mệnh hoặc Truyền giáo của đời kitô hữu và của Phụng vụ Thánh Thể.

1.8 Một số quan niệm căn bản khác: Biến bản thể; Hiện tại hóa...

Phần 2: Ôn lại và đào sâu các chân lư trên qua Diễn tiến Nghi thức Thánh Lễ.


Phần 3: Các kiến thức căn bản giảng viên gíáo lư hoặc phụ huynh PHẢI CÓ trước khi thi hành sứ mệnh.


Lm phụ trách: Gioan nguyễn Lợi    
 Mời nghe Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16