(mp3) Suy niệm - Phục sinh - Cánh chung
 

 

 

 

 

Chúng ta
khuyến khích nhau đào sâu về Chúa Thánh Thần
:

1) Chúa Thánh Thần và các Danh xưng của Ngài
2) Chúa Thánh Thần và vai tṛ của Ngài
3) Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ, trong Thánh Lễ
4) Chúa Thánh Thần trong Kinh Nguyện Thánh Thể
5) Chúa Thánh Thần và Kinh Thánh
6) Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria
7) Chúa Thánh Thần và Lịch sử Cứu rỗi
8) Sống mật thân với Chúa Thánh Thần

 

 

 

Mục Lục Chi tiết của Khóa Thánh Lễ Seattle Ấn bản 2009 (với Thánh ca)       Homepage

----------------------Một số bổ túc MỚI của ấn bản 2009 với ThCa : 059- Vài danh xưng khác có vần EL (Israel...) // 074- H́nh thành Bản văn T.Ư / 3 % dân biết đọc biết viết / 80 % Phúc âm có vận có vần, có móc nối để giúp nhớ (theo tiếng Aramaic) //  078 Có thể có 25 -30 ngh́n bản sao chép tay T.Ư; số dị bản từ 200 - 400 ngh́n dị bản (?) / Sai chính tả: 280 - 320 ngh́n chỗ // 081-Tập Thánh vịnh / Thv Tạ ơn (Todah) / Người nghèo của Giavê và Thv / Tầm quan trọng của Thv trong Phụng vụ và Giờ Kinh Phụng Vụ 082- Tiếng Aramaic - Tiếng Hipri (Do thái)  - Hy lạp phổ thông (Koinê) / Chúa ThThần đă dùng cách nào để bảo đảm tích cách trung thực cùa Tin Mừng được rao giảng: chứng nhân tận mắt của Chúa Giêsu / Sách Khải huyền / Bổ túc về Alleluia // 091- Thánh Lễ Dự ṭng / ThLễ Tín hữu / Nghi thức ThLễ TRƯỚC và SAU Vat.2 // 097- Hy lễ Todah trong C.Ư và Hy Lễ Tạ Ơn (=Thánh Lễ) Thành phần KHÔNG đổ máu (bánh và rượu) và Thành phần CÓ đổ máu trong hy lễ Todah (Tạ ơn) / Chúa GK và Thv Todah trong đời Ngài và nhất là trong những phút cuối trên Thập giá /  Chúa thiết lập BT Thánh Thể như là Lễ Vượt qua và Hy lễ Todah (Tạ ơn) //  098- Các Thầy Thông Luật Do thái trước Chúa Ra Đời đă tiên báo trong tương lai chỉ c̣n Hy lễ Todah (Tạ ơn) mà thôi! / Lời sấm của Malaki ( Mk 1:11) ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước, độ 400 năm trước việc lập Bí tích Thánh Thể / Thời đại của chúng ta là Thời đại Tạ ơn //  099- Bảy Lời Cuối Cùng trên Thập giá: Chúa Giêsu đă hấp hối và chết trong tinh thần các Thv Tạ ơn (Todah) 22; 31; 40; 69)  để tạ ơn Thiên Chúa Cha TRƯỚC //  113- Lời Tiền tụng/ Thánh Thánh Thánh:  Thị kiến của Isaia 6:1- 4 (khoảng 700 năm trước Chúa GS) // 116- Xin Cha Ban Thánh Thần xuống: Epiclesis./  Vai tṛ của Chúa Thánh Thần ít rơ trong Lễ qui Rôma / Trong các KNg Thánh Thể mới th́ rơ ràng hơn // 137 Tranh luận về Pro Multis = CHO NHIỀU NGƯỜI hay là CHO MỌI NGƯỜI ? / Quyết định hợp lư của Thánh Bộ // 140- Tung hô sau Truyền Phép: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại (= Niềm Tin Thánh Thể), cho tới khi Chúa đến (= Niềm Hy Vọng Thánh Thể) / Hy vọng Thánh Thể như cái NEO /   Manna Ẩn giấu // 141- Giao Ước = Covenant = Alliance = Berith (Hipri) = Diatheke (Hy lạp) = Testamentum (Latinh) / Khác biệt giữa Khế Ước và Giao Ước / Giao Ước trong Thánh Lễ: Dấu Thánh giá, dấu chứng của Giao ước / Giao ước hôn nhân được Thiên Chúa dùng để diễn tả...  // 163- Great Amen (Amen Vĩ đại) Giao ước Mới và Vĩnh cữu  / Amen Vĩ đại là thành phần cấu tạo thuộc giáo dân trong Kinh Nguyện Tạ Ơn / Ư nghĩa của Giao Ước Mới và Vĩnh cữu //  169- Xin Chúa Cha Ban Thánh Thần trong Nghi thức ThLễ / Trước Truyền Phép và Sau Truyền Phép // 175- Chúc B́nh an / Hy lễ Todah =  Hy lễ B́nhAn, Hy lễ Ḥa b́nh / Thánh Lễ một Tiệc Mừng (Celebration; feast/ Feast of Faith (Ratzinger) // 178- Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa / Tính cách cánh chung của Thánh Lễ / Chúa Kitô được gọi là CON CHIÊN 28 lần trong 22 chương của sách Khải Huyền // 194- Cây Nho Giêsu / Chúng ta là cành // 216- Mẹ đă sống tinh thần Todah // 227- Chúa Giêsu nhắc lại về Giao ước Mới và Vĩnh cữu ở ngưỡng cửa Nhà Thờ trước khi chia tay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) DẪN NHẬP VÀO MẦU NHIỆM BÍ TÍCH TẠ ƠN (THÁNH LỄ)

000- Dẫn nhập & khởi đầu Khóa Seattle / Giới thiệu các văn kiện liên quan đến Thánh Lễ của Đức G-P2 (nhất là GHội Sống Nhờ Bí tích Thánh Thể) và Đức Bênêđitô 16 (nhất là Bí Tích T́nh Yêu) và Thượng hội đồng GMục về Lời Thiên Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh của Giáo Hội  / ThánhCa: OiNhiemMau-9fút40.mp3

001- Tự Sắc Quan Tâm Các Giáo Hoàng  (Thánh Lễ Latin trước Vaticanô 2 và Thánh Lễ theo Nghi thức Mới sau Vaticanô 2)   /  ThánhCa: KhgGiLamPhaiMo-11fút.mp3

002- Gặp Chúa GK trong Thân thể  của Ngài  /  Khác biệt với anh chị em Tin Lành  /  Kitô hữu công giáo xác tín gặp được Chúa GK ngay trong Thân thể của Ngài  /  ThánhCa: TrenMuonCayXanhToiTimGapNgai-3fút.mp3

003- Chúa GK trong Thân xác của Ngài Ch́a khóa chú giải Kinh thánh /  Câu chuyện trên đường Emmau  /  Mầu nhiệm Vượt qua (chết và sống lại) là trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh /  Người là Đường-Sự Thật- Sự Sống  /  ThánhCa: NgaiLaDgLaSThatVaLaSSg-3fút.mp3

004- Trong Lịch sử, Thiên Chúa Cha đă mạc khải đôi chút qua các ngôn sứ và các sự kiện; nhưng khi Chúa Giêsu đến, Thiên Chúa Cha đă mạc khải tất cả trong Con của ḿnh  / ThánhCa: BoiViGiesuThuoAy-1fút45.mp3

005- V́ sao phải dự Thánh Lễ?  /  Kế hoạch cứu rỗi và Thánh Lễ  /  Được sáng tạo BỞI HƯỚNG VỀ Thiên Chúa  /  ThánhCa: NeuChLaMTroi-1fút50.mp3

006- Thánh Inhaxiô mong được ơn tử đạo để được sống vĩnh viển trong Thiên Chúa /  Thiên Chúa nhập thể ở trong Bí tích Thánh thể  /  Được hướng về Thiên Chúa, là phải đến gặp Ngài  /  T́nh yêu Thiên Chúa nhiệm mầu /  Thiên Chúa Quan pḥng hay LẠNG  /  ThánhCa: OiNhiemMau-3fút.mp3

007 Việc chiếm thành Giêrikô một cách kỳ lạ và bất ngờ để chứng minh đó là việc Thiên Chúa toàn năng làm cho dân ḿnh  /  Tin Mừng nguyên thủy (Sáng Thế 3:15) và Thánh lễ / Đức Maria trong cương vị Người Dẫn Đưa tới Chúa GK theo nhă ư của Thiên Chúa Cha / Mầu nhiệm Vượt qua trong Kế hoạch cứu rỗi / Thiên Chúa muốn thuyết phục chúng ta / ThánhCa: MeOiDoiCon-5fút20.mp3

008- Phúc âm thường ghi ít chi tiết  /  Nhưng rất nhiều chi tiết trong tường thuật Cuộc Khổ nạn của Chúa GK để thuyết phục chúng ta về t́nh yêu toàn năng và thủy chung của Thiên Chúa đối với chúng ta / Gioan 3:16  /  Roma 8  /  ThánhCa: ConHayNhoRang-2fút15.mp3

009- Cuộc Khổ nạn của Chúa GK và T́nh yêu thủy chung đầy Kiên nhẫn của Thiên Chúa  /  ThánhCa: NhungLgChQuaBaoLa-3fút15.mp3

010- Thời gian Cựu ước là thời gian chứng minh ḷng kiên nhẫn của Thiên Chúa / Bị treo hay là Được Treo / Con Rắn Đồng và Chúa Giêsu trong Thánh Lễ / ThánhCa: ThapGiaDucKito-3fút15.mp3

011- Chiến thắng trên Thập giá / Được dương lên cao /  Lôi kéo mọi người / Được tiên báo trước / ThánhCa: SuotCuocDoiToiChiMuonCaoRao-40sec.mp3

012- Maisen dang tay cầu nguyện và chiến thắng (Xh 17) / Chúa GK trường tồn với thế dang tay cầu nguyện trong Thánh Lễ / ThánhCa: KiaXemChMatMoiNhuDangGoiTa-2fút10.mp3

013- Chúa GK dang tay chiến thắng để lôi kéo bằng t́nh yêu / Chỉ có Thánh Thần T́nh Yêu mới đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ / ThánhCa: CauNgaiLienKet-1fút45.mp3

014- Tác dộng của Chúa Thánh thần T́nh yêu sau Hiện xuống: giúp các môn đệ nhớ và hiểu sâu xa về Chúa Giêsu / Chuyện vui: Hitler và Phùng Há / Nhờ Chúa Thánh Thần, Phêrô rao giảng mạch lạch và biết qui tất cả về Chúa Giêsu trong Mầu nhiệm Vượt qua như là ch́a khóa của Cựu ước / ThánhCa: ThapGiaDucKito-3fút15.mp3

015- Các thiếu nhi hiểu được ư nghĩa diễn tiến của Nghi thức Thánh Lễ sẽ ưa thích đi tham dự Thánh Lễ / T́m hiểu Mùa Chay và Thánh lễ / Ư nghĩa biểu tượng của số 40 năm sống trong sa mạc / 40 ngày của Mùa Chay / Màu TÍM HỒNG trong Mùa Chay / Động tác tiêu biểu của người ḿnh muốn biết / Trịnh Công Sơn / ThánhCa: KiaTrongChua-9fút40.mp3

016- Tâm phục khẩu phục trước t́nh yêu Thiên Chúa trong Thánh Lễ / Gioan 3:16 / Roma 8:32 / 1Gioan 4:10 / Thiên Chúa kiên nhẫn yêu ḿnh, Ngài lèo lái hoàn cảnh để thuyết phục chúng ta về t́nh yêu bao la vĩ đại của Ngài / ThánhCa: ConDangLenNgaiNiemCamMen-2fút30.mp3

017- Thánh Lễ và động tác tiêu biểu của T́nh yêu Thiên Chúa: long đong trong cuộc khổ nạn; chết nhục trên thập giá; bị chế diễu / Chuyện Tam Quốc Chí : tức chết v́ bị chế diễu / ThánhCa: OTrenThGia-2fút45.mp3

018- Tầm quan trọng của sự kiện Lưỡi đ̣ng đâm thâu Trái Tim Chúa GK và Thánh Lễ / ThánhCa: ThapGiaDucKito-2fút.mp3

019- Lưỡi đ̣ng đâm thâu (GLGHCG#112) / Trái Tim Chúa Giêsu được mở ra để giúp hiểu Cựu ưóc /  Thánh Gioan Tông đồ Bác ái, chứng nhân T́nh yêu tận cùng của Chúa GK /  T́nh yêu Đến Cùng của Chúa GK cho chúng ta được hiện tại hóa trong Thánh Lễ /  ThánhCa: ChieuDoTrenDoiVang-3fút40.mp3

020- Thánh lễ Nguồn và Đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu theo Vaticanô 2 / V́ vậy phải đào sâu ư nghĩa của Thánh Lễ ThánhCa: ToiDiTrenDgTimNgai-1fút30.mp3

021-Thánh lễ Nguồn và Đỉnh /  Mầu nhiệm Vượt qua là động tác tiêu biểu của Thiên Chúa T́nh yêu / ThánhCa: ConHayNhoRang-2fút10.mp3

022-T́m hiểu t́nh yêu Thiên Chúa trong Thánh Lễ / Cuốn sách Tinh Thần Của Phụng Vụ (Hồng y Ratzinger) và Thờ phượng trong Thánh Linh và Chân lư / ThánhCa: GiesuGiesuViSaoNgai-2fút10.mp3

023- Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn1 : địa điểm và lịch tŕnh những cực h́nh của Chúa chúng ta / ThánhCa: GiesuGiesuConMuonYeuNgaiThaThiet-3fút30.mp3

024- Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn2 / ThánhCa: KiaTrongChuaMatMoiNhuDangGoiTa-1fút15.mp3

025- Suy niệm Khổ nạn: Giuđa và nguy hiểm của tiền tài / ThánhCa: ConVanXinYeuNgai-3fút15.mp3

026- Vườn Dầu: Chúa kiên tŕ cầu nguyện / Mồ hôi và máu / Giuđa cố chấp và Phêrô hối hận / Hêrôđê / Philatô / ThánhCa: NhungLongChQuaBaoLa-2fút10.mp3

027- Philatô kết án / Vác Thập giá / Ngă nhiều lần / Trước đó đă bị đánh đ̣n dữ dội / ThánhCa: GiesuGiesuViSaoNgaiHySinhChet-2fút.mp3

028- Bị nhục nhă khi bị treo trên Thập giá / Các lời nhục mạ đă được ghi trong Phúc âm / ThánhCa: NhinThapGiaNgatCaoGiesuChiuTreo-2fút30.mp3

029- Lưỡi đ̣ng: Máu cùng nuớc chảy ra / Yêu đến tận cùng / Chúa chết để chúng ta được sống / Nước biểu tượng Bí tích Rửa Tội và Máu biểu tượng BT Thánh Thể / 1 Cor 12:13 Thật thế, tất cả chúng ta đă được uống cùng một Thần khí duy nhất...( and we were all given to drink of one Spirit) / Thánh Lễ Đỉnh Nguồn - 1fút40.mp3

030- Suy niệm Phục sinh: Ngủ, sao lại thấy! /  Thấy, sao không bắt?  / Không ai chứng kiến giây phút Chúa phục sinh / Lịch sử tính của Kitô giáo liên hệ đến cái chết và phục sinh của Chúa / ThánhCa: ChuaNayThucDaPhucSinh-6fút50.mp3

031- Maria Mađalêna / Yêu nhiều th́ được tha nhiều / Hai môn đệ đi Emmau / Chúa nhập đoàn và giải thích tất cả Cựu ước đều qui về Ngài trong Mầu nhiệm Vượt qua / ThánhCa: NeuTaCgChetVoiNgaiTaSe-2fút30.mp3

032- Cử chỉ của Bí tích Thánh Thể: Bẻ Bánh / Chúa vào trong chúng ta để hoạt động từ bên trong / Hai môn độ  Emmau vội vă chạy về / ThánhCa: TrenDuongEmmau-1fút10.mp3

033- Chiều hôm phục sinh, Chúa Giêsu Phục sinh hà hơi ban Thánh Thần (Thần Khí) / Tôma đặt điều kiện / Vết sẹo; superSCAR và SuperSTAR / Bài học: Chúa GK luôn bên cạnh chúng ta dẫu chúng ta không thấy Ngài / ThánhCa: TinhYeuThuongBaoLaNgaiBanRiengChoTa-4fút.mp3

034- Bên bờ Biển hồ Galilê / Chúa dọn bữa ăn sáng cho môn đệ / Trong Thánh Lễ, Mục tử dọn tiệc bổ sức cho chúng ta/ Mục tử nhân lành muốn ban sự sống kitô hữu dồi dào / ThánhCa: DongLaDongCoTuoi-1fút30.mp3

035- Gioan 20: Hiện ra cùng Maria Mađlêna / Cha của Thầy cũng là Cha của anh chị em / Cấp tốc giúp Ngài đem Tin Vui cho anh chị em / ThánhCa: TaDiVeNhaCha-2fút30.mp3

036- Têphanô yêu và bắt chước Chúa GK để thứ tha / Vui sống giữa thử thách v́ tin Chúa luôn với ḿnh / ThánhCa: ViChinhKhiThuTha-2fút.mp3

037- Phaolô trở lại / Sao ngươi bắt hại Ta / Kitô hữu và Chúa Kitô luôn là một / Khi Rước Lễ mới ư thức Chúa GK và tôi là một / ThánhCa: HayVuiBuocTrenDuongDiChuaDuaLoi-1fút20.mp3

038- Chúa về trời / Ngài sẽ tái lâm / Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ / Đâu phải chỉ có 144 ngh́n / ThánhCa: taDiVeNhaCha-50sec.mp3

 

2) PHẦN 1 của Nghi thức Thánh Lễ: NGHI THỨC ĐẦU LỄ

039- Ca nhập lễ / Dân Do thái và Bé Giêsu 12 tuổi lên hân hoan lên Đền Thánh / Tiến về Nhà Cha / Tiến về Nhà thờ / ThánhCa: TaHanHoanCauCaTienLenDenTho-1fút20.mp3

040- Thánh Lễ Nguồn Đỉnh / Bốn phần của Nghi thức Thánh lễ / Về nhiệm vụ của mỗi thành phần của cộng đoàn tập họp để cử hành Phụng vụ / GLGHCG #1348 Mọi người tập họp. Các Ki-tô hữu tề tựu để tạo nên công đoàn Thánh thể. Chính Đức Ki-tô đứng đầu cộng đoàn; Người chủ sự Thánh lễ. Người là Thượng tế của Giao Ước Mới. Dù ẩn dạng, nhưng chính Người chủ tŕ mọi Thánh lễ. Thay mặt Người, vị giám mục hay linh mục, "trong cương vị Đức Ki-tô Thủ lănh", chủ tọa cộng đoàn, giảng dạy sau các bài đọc, đón nhận lễ vật dâng tiến và đọc Kinh nguyện Thánh thể. Mọi người đều tham gia cách tích cực vào việc cử hành, mỗi người một cách: người thi hành nhiệm vụ độc viên, kẻ mang lễ vật, người trao Ḿnh Thánh và toàn dân đều thưa A-men biểu hiện sự tham gia của ḿnh. / ThánhCa: AnhEmTaCungNhauDangTiengTungCa-2fút.mp3

041- Lướt qua Nghi thức Đầu lễ / Ca đoàn phục vụ bằng cách giúp cộng đoàn hát / Hai Dấu Thánh giá ở đầu và cuối Thánh Lễ / Ư nghĩa của Dấu Thánh Giá / 2fút30.mp3

042- Tập chào đón nhau ở cửa vào hoặc ở sân / Chuyện Cắn Răng Chịu / Gây ư thức cho con cái biết các lợi ích của việc tham dự Thánh Lễ / Về Tập họp /  Thinh lặng trước khi bắt đầu Thánh Lễ / Ca Nhập Lễ /  Rước kiệu bắt đầu Thánh Lễ- 6fút.mp3

043- Rước kiệu theo Mc 11 /  Salomon cởi lừa của phụ vương Đavid để được phong vương / Sấm ngôn của Dacaria về Vua Thiên sai sẽ cởi lừa / -3fút30.mp3

044- Người cầm Sách Tin Mừng và người cầm Thánh Giá không bái chào Bàn Thờ / Nhiều khía cạnh trong vai tṛ của chủ tế  /-1fút30.mp3

045- Danh từ và ư nghĩa của Bàn thờ (Altar = Autel = Altum = Điểm Cao) / Bàn Thờ : Thân Thể của Chúa Giêsu / Ư nghĩa của Hôn Bàn Thờ / Hôn Bàn Thờ tại trung tâm, nơi có di cốt của các Thánh: Phụng vụ Dưới đất và Trên Trời /  ThánhCa: ChuaLaNguonQuangMinhTamTriCon-3fút.mp3

046- Bàn thờ / Hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người / Bàn Thờ và Bàn Tiệc / Thiên Chúa và con người cùng đồng bàn / Chúa Kitô là Linh mục, Của Lễ và Bàn Thờ / Thánh hiến Bàn Thờ bằng xức dầu với 5 dấu Thánh giá (4 góc và trung tâm) cũng như mặt phẳng của Bàn Thờ / Ám chỉ Chúa Giêsu Kitô là Đấng Được Xức Dầu bởi Thánh Linh -2fút10.mp3

047- Rước kiệu: Hân hoan rước Vua GK vào thành Giêrusalem / Ca đoàn giúp cộng đoàn / ThánhCa: TaCaLenBaiCaMungChucHongAn-1fút20.mp3

048- Dấu Thánh giá trên ḿnh (lần đầu tiên trên ḿnh trong Bí tích Rửa Tội) / Tương quan giữa Thánh lễ và Bí tích Rửa tội / Cộng đoàn Phụng vụ là cộng đoàn của những người đă được Rửa Tội, con cái của Thiên Chúa Cha / Dự ṭng tham dự Thánh Lễ đến hết Phụng vụ Lời Chúa mà thôi / ThánhCa: ThapGiaDucKito-3fút30.mp3

049- Hân hoan vui sướng rước kiệu nhập Lễ / Nhiều lư do để vui sướng: chúng ta là tất cả của Ngài, vậy Ngài phải là tất cả của chúng ta Chuyện em bé hăm hở xin được gặp Chúa Giêsu trong Thánh Lễ /  Thông điệp Bí tích T́nh Yêu (kết): Thúc giục nhau tràn ngập hân hoan cùng đi gặp Chúa Giêsu trong Thánh Lễ / ThánhCa: TrenMuonCayXanhToiTimGapNgai--2fút50.mp3

050- First Thing First / Tập thói quen Dâng Ngày khi thức dậy / Dự Thánh lễ cách thiêng liêng / ThánhCa: LayChConXinDangNgaiNgayHomNay-2fút.mp3

051- Nghe Lời Chúa: Tin Mừng là chính Chúa GK / Chúa là tất cả của chúng ta và chúng ta là tất cả đối với Chúa / ĐTC tâm sự v́ sao đă chọn danh xưng Bênêdictô 16: Bám vào vị trí trung tâm của Chúa Kitô; chớ ǵ  Ngài luôn chiếm cứ vị trí số 1 trong đời chúng ta -2fút40.mp3

052- Âm nhạc trong Phụng vụ / Thánh vịnh, Thánh ca trong Phụng vụ / Hát là cầu nguyện hai lần / Phải vui sướng, hân hoan trong Thánh Lễ / ThánhCa: HayVuiLenHayMoRong-2fút.mp3

053- Gặp được Chúa là lẽ sống của chúng ta / Tâm hồn ḿnh là nhạc / ThánhCa: ConMuonHatMuonLoiKinhCamTa-3fút30.mp3

054- Dấu Thánh Giá đầu Lễ / Giải thích Sơ đồ Ba Bí tích Nhập đạo 1 /  Bí tíchThánh thể trung tâm của các Bí tích -3fút30.mp3

055- Ba Bí tích Nhập đạo 2 - / Chúa muốn kết hiệp nên một với chúng ta / ThánhCa: NayChHoiSaoNgaiYeuConDenNhuTheU-3fút30.mp3

056- Lời chào đầu tiên "Chúa ở cùng anh chị em" / Cộng đoàn phụng vụ là gia đ́nh của Thiên Chúa đang sum họp / Emmanuel / ThánhCa: NhinDgXaMaLongXaoXuyen-1fút45.mp3

057- Trong Cựu ước, khi nào ai nhận được lời chúc  "Thiên Chúa ở với ngươi" là biết ḿnh sắp được trao ban một sứ mệnh / Emmanuel  Thiên Chúa ở cùng chúng ta  / Ư thức sứ mệnh Chúa trao trong và qua Thánh Lễ / ThánhCa: KinhChaoBaDayOnPhucLa-2fút.mp3

058- Mẹ xin vâng đón nhận thánh ư Thiên Chúa /  ThánhCa: XinVangTiengMeNoiKhiTruyenTin-1fút20.mp3

059- Phương cách phát hiện thánh ư Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày / Câu chuyện giải thích Noen do 2 vần cuối của Emmanuel / Vài danh xưng khác có vần EL trong Kinh Thánh (Israel; Gabriel; Samuel; Michael; Raphael; Daniel) - 5fút.mp3

060- Emmanuel và Bí tích Hôn phối / Biết Chúa làm tất cả v́ chúng ta, chúng ta an tâm / ThánhCa: HayVuiBuocTrenDgDiChDuaLoi-2fút.mp3

061- Bí tích Hôn phối: Chúa Kitô giao trách nhiệm cho đôi tân hôn diễn tả t́nh yêu giữa Ngài và Giáo hội hiền thê Ngài /  ThánhCa: ToiChonGiesu-2fút20.mp3

062- Emmanuel và Bí tích Thánh thể: mọi tín hữu được kết hiệp với Chúa GK trong thân thể của Ngài: Đụng được đến anh chị em la đụng đến Thân thể của Chúa /ThánhCa: ChuaDaLa1NguoiDanVienXu-1fút50.mp3

063- Bí tích Thánh thể là phương tiện Emmanuel đă thiết lập để chúng ta đuợc tiếp xúc với Ngài ngay trong Thân thể của Ngài / Dự Thánh Lễ là giúp Chúa Emmanuel có thể thực hiện được mong ước của Ngài, là trở thành Emmanuel của chúng ta ngay trong thân thể của Ngài / Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #97: Hai môn đệ ấy đă trỗi dậy rời bàn ăn và vội vă trở lại Giêrusalem để chia sẻ niềm vui với anh chị em ḿnh trong niềm tin. Thật vậy, nỗi vui chân chính chủ tại việc tuyên xưng Chúa vẫn ở giữa chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta trên đường đời. Bí tích Thánh Thể chắc chắn giúp chúng ta khám phát Đức Kitô, Đấng đă chết và sống lại, thực sự là người đang sống với chúng ta trong mầu nhiệm Hội Thánh, thân thể của Người; và chúng ta đă trở nên chứng nhân mầu nhiệm t́nh yêu này. Chúng ta hăy mời gọi và khuyến khích nhau đến Bí tích Thánh Thể, với tâm hồn tràn ngập hân hoan và ngưỡng mộ, để cảm nghiệm được cũng như loan báo cho tha nhân sự thật của câu khẳng định mà Chúa  Giêsu đă dùng như lời tạm biệt với các môn đệ: "Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20) / ThánhCa: XinCungConDiChuaOi-4fút15.mp3

064- Thắc mắc: Đi Thánh Lễ trễ / Ham học về Thánh lễ / Ba Bí tích Nhập đạo / Con đường Nhập thể / 4fút.mp3

065- Nghi thức Sám hối: Tội nhân nhưng luôn được yêu / ThánhCa: HongAnChuaNhuMuaNhuMua-3fút.mp3

066- Bổ túc: Chúa Giêsu Bắt đầu rao giảng bằng kêu gọi sám hối: Mc 1:14-15 / Tg huấn Bí tích T́nh yêu #20: Chúng ta lưu ư sự kiện này, là tín hữu thời đại chúng ta hiện đang sống trong một thứ văn hóa luôn t́m cách xóa hẳn cảm thức về tội lỗi v́ muốn chủ trương một lối suy nghĩ hời hợt để rồi quên đi ḿnh phải ở trong ân nghĩa của Thiên Chúa th́ mới có thể rước Lễ cách xứng đáng. Thực vậy, việc đánh mất ư thức về tội luôn đem lại sự hời hợt khi t́m hiểu về chính t́nh yêu của Thiên Chúa. Rất nên nhắc nhở cho tín hữu luôn nhớ lại những yếu tố trong nghi thức Thánh lễ giúp ư thức về tội ḿnh và về ḷng thương xót của Thiên Chúa. Ngoài ra, liên hệ giữa bí tích Thánh Thể và bí tích Giao Ḥa giúp chúng ta đừng quên tội lỗi không bao giờ chỉ có tính cách cá nhân; tội luôn gây thương tích cho sự hiệp thông của Hội thánh, mà trong đó chúng ta đă được tháp nhập nhờ bí tích Rửa Tội. V́ thế như các giáo phụ thường nói, Ḥa giải là một loại Phép Rửa đ̣i hỏi nổ lực (laboriosus quidam baptismus), ngụ ư nhấn mạnh đích điểm của con đường sám hối là phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh, được biểu lộ qua việc tiến lên lănh nhận Bí tích Thánh Thể / Tội trong lời nói / Thánh Lễ là lúc Gia đ́nh gặp gỡ nhau để tṛ chuyện vui vẻ, khích lệ nhau.../ ThánhCa: TaDiVeNhaCha-11fút.mp3

067- Những điều thiếu sót: Tế nhị và săn đón giúp nhau trong gia đ́nh / Thánh Lễ muốn huấn luyện chúng ta ở điểm này / Mt 6: Cha anh em đă biết rơ anh em cần ǵ trước khi anh em cầu xin / ThánhCa: YeuLaKhiChuaXotThuong-3fút30.mp3

068- Xin Chúa Thương Xót (không có "chúng con")  / Kyrie eleison - 2x3 hoặc 3x3;  9 Phẩm thiên thần / Kinh này nhằm ca tụng ḷng lân tuất của Thiên Chúa /  ThánhCa: ConVanVinYeuNgaiLamConChienNgoanDao-4fút.mp3

069- Chuyện T́m cây kim may ở ngoài nắng / Không 100% đúng, không 100% sai / Dè dặt rào đón khi phải phê phán ai / khiêm tốn và phục thiện trước các lời phê b́nh / ThánhCa: XinChoConGiangRaoLoiChua-11f.mp3

070- Kinh Vinh Danh: Bé Giêsu là điểm hội tụ / Áp dụng việc ham đọc các bộ chưởng trường thiên của Kim Dung được bố cục rất chi li / Tất cả các biến cố và lời nói của Cựu ước đều hướng về Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa GK được hiện tại hóa trong Thánh Lễ / Các chi tiết của Đêm Giáng sinh được qui về Thánh Lễ:  Bé Giêsu đang thu hút trời đất về ḿnh / Bé Giêsu sẽ là mục tử nhân lành nuôi dưỡng chúng ta / Bé nằm trên máng thức ăn: Bé sẽ lập Bí tích Thánh Thể để trở nên Bánh Nuôi Chúng Ta / Bêlem, ḷ bánh / ThánhCa: DemThanhNgheTiengCuaThienThan-8fút30.mp3

071- Các loại Lời nguyện trong Thánh Lễ  / Lời Nguyện Nhập lễ (Tổng Nguyện; Collecte = Collect / Chủ tế phải ngưng lại đôi chút để cộng đoàn phụng vụ, trong thinh lặng, tŕnh bày với Thiên Chúa các ước nguyện riêng tư để rồi sau đó được chủ tế đại diện Chúa Kitô tŕnh bày lên Thiên Chúa Cha cùng với lời nguyện chung của toàn thể Giáo hội / Thế dang tay của chủ tế là tư thế dang tay cầu nguyện của Chúa Kitô Maisen Mới / Phụng vụ hướng về Chúa Cha qua Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần / Toát yếu glhtcg #221: Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của Phụng vụ theo nghĩa nào? Qua Phụng vụ, Chúa Cha đổ tràn các phúc lành của Ngài cho chúng ta trong Ngôi Lời nhập thể, là Đấng đă chết và đă sống lại v́ chúng ta, và Ngài tuôn đổ Chúa Thánh Thần vào ḷng chúng ta. Đồng thời Hội thánh chúc tụng Chúa Cha qua việc tôn thờ, ca tụng, và tạï ơn, cũng như cầu xin Ngài ban hồng ân là Chúa Con và Chúa Thánh Thần / ThánhCa: CaLenDiTroiDatBaoLa-8fút25.mp3

 

3) PHẦN 2 của Nghi thức Thánh Lễ: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

072- Phụng vu Lời Chúa / Sơ đồ  "Chúng ta có thể tin tưởng Kinh Thánh" / Chúa GK rao giảng bằng lời và hành động / Trong thời Chúa rao giảng, các tông đồ chưa hiểu bao nhiêu / Vậy phải cùng Mẹ Maria chờ đợi Chúa Thánh thần để giúp hiểu con người và lời rao giảng của Chúa Giêsu / Tôn sùng Mẹ Maria đúng ư Thiên Chúa / Kitô hữu công giáo (Christian Catholic = Catholic Christian) / 3fút.mp3

073- Chúa Thánh thần qui hướng môn đệ về lại với Chúa GK / Không ngừng đào sâu Lời Chúa / Câu nói của Thánh Tôma  "Tôi sợ người chỉ đọc một cuốn sách thôi"  / Khai thác các thủ bản / ThánhCa: LoiNgaiLaSucSongCuaCon-3fút.mp3

074- H́nh thành Bản văn Tân ước / 3 % dân biết đọc biết viết / 80 % các lời ghi ở Phúc âm có vận có vần, có móc nối để giúp nhớ (theo tiếng Aramaic) / Những đơn vị thành văn đầu tiên / Lư do lịch sử khiến các cộng đoàn cảm thấy nhu cầu có bản văn để bảo đảm lưu truyền (Thánh truyền) / Princess Diana viết thư cho tôi? / Sao chép và các lỗi khi sao chép / T́m lại trên 99% nội dung các nguyên bản Tân ước nhờ đối chiếu các bản sao chép / Trên 24 ngh́n bản sao chép / Chuyện Người Mọi và Mọi Người / 6fút35.mp3

075- Nguyên tắc Nhập thể của Lời Thiên Chúa: Bị hạn chế nhưng vẫn thần linh / Ví dụ Dây điện và ổ điện // ThánhCa: LoiNgaiLaSucSgCuaCon-2fút30.mp3

076- Trong Phụng vụ, bất chấp khuyết điểm, vẫn tin là Lời Thiên Chúa th́ được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần / 45sec.mp3

077-Thắc mắc: Sứ vụ và  Chúa Ở Cùng Anh Chị Em  / Thánh Thần và việc ghi lại Tân ước / Công việc của cả cộng đoàn / Phần đóng góp của thánh sử  khi ghi lại Phúc âm /  Xác chúng ta sẽ sống lại / 4fút20.mp3

078- Số bản chép tay và các loại lỗi khi sao chép / Tṛ chơi Dây Điện Thoại với kết quả cuối đường dây khác với câu văn đă được bắt đầu truyên đi / Số dị bản: tối thiểu 150 ngh́n / Theo kết quả nghiên cứu hiện nay: có thể có 25 -30 ngh́n bản sao chép tay; số dị bản từ 200 - 400 ngh́n dị bản (?) / Đại đa số dị bản chỉ là khác biệt không quan trọng / Sai chính tả: 280 - 320 ngh́n chỗ / 4fút30.mp3

079- Phụng vụ Lời Chúa: Mạc khải bằng hành động và lời nói / Những giây phút thinh lặng trong Phụng vụ Lời Chúa / GLGHCG # 1103: Cử hành Phụng Vụ luôn qui chiếu về những lần Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử để cứu độ con người. "Nhiệm cục mặc khải được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau... Lời nói công bố các hành động và khai sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó" (DV 2). Trong Phụng Vụ Lời Chúa, Chúa Thánh Thần "gợi nhớ "cho cộng đoàn về tất cả những ǵ Chúa Ki-tô đă làm cho chúng ta. / Tất cả hướng về Mầu nhiệm Vượt qua /  Tôn sùng Mẹ Maria một cách chính xác; cương vị của Mẹ Maria / Đi khám bác sĩ / Đối chiếu Phần 2 của Kinh Kính Mừng và lời Can Thiệp của Mẹ với Chúa Giêsu ở Cana / - 4fút.mp3

080- Ba Trăm Sấm ngôn về Thiên sai / Mầu nhiệm Vượt Qua trung tâm của Mạc khải / ThánhCa: NeuTaCungChetVoiNgai-3fút40.mp3

081- Cựu ước hướng về Tân ước với Mầu nhiệm Vượt qua là Trung tâm / Giải thích thành ngữ  OâtômaLẮC / GLGHCG nhắc nhở về việc tham dự Thánh Lễ: #1071 (Phụng Vụ đ̣i hỏi họ tham dự "một cách ư thức, linh động và hữu hiệu" tất cả nghi lễ (SC 11); # 1348: Mọi người đều tham gia cách tích cực vào việc cử hành, mỗi người một cách: người thi hành nhiệm vụ độc viên, kẻ mang lễ vật, người trao Ḿnh Thánh và toàn dân đều thưa A-men biểu hiện sự tham gia của ḿnh); #1141: "Mẹ Hội Thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn, ư thức và linh động. Chính bản tính Phụng Vụ đ̣i hỏi phải tham dự như thế... / Toát yếu glhtcg # 235: Hội thánh ở trần gian cử hành Phụng vụ như thế nào? Hội thánh ở trần gian cử hành Phụng vụ với tư cách là dân tư tế, trong đó mỗi người hành động tùy theo phận vụ riêng của ḿnh, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Các người đă lănh nhận Bí tích Rửa tội hiến dâng chính ḿnh trong hy lễ thiêng liêng (nghĩa là hy lễ nhờ Thánh Linh), các thừa tác viên có chức thánh cử hành theo thánh chức mà họ đă lănh nhận để phục vụ tất cả các thành phần của Hội thánh; các Giám mục và linh mục hành động trong cương vị Đức Kitô Thủ lănh / Âugustinô: "Thiên Chúa đă tạo dựng  chúng ta không cần có chúng ta cộng  tác; nhưng Người đă không muốn  cứu độ chúng ta mà không có  chúng ta góp phần"  / Bài đọc1 / Thánh vịnh / Chúng ta đều là thi sĩ nhạc sĩ, hoặc ngủ hoặc thức / Bổ túc: Tập Thánh vịnh: Đavít tác giả 50 Thánh vịnh trên 150 / dân Do thái và Chúa Giêsu rất thích sử dụng Thánh vịnh mà họ thuộc nằm ḷng / Thánh vịnh Tạ ơn (Todah) / Người nghèo của Giavê và Thánh vịnh / Tầm quan trọng của Thánh vịnh trong Phụng vụ và Giờ Kinh Phụng Vụ /  7fút50-.mp3

082- Bài đọc2 - Dẫn nhập vào việc Rao giảng Tiên khởi và h́nh thành các bản văn Tân Ước / Bộ Cựu  Ước (46 cuốn); Bộ Tân Ước (27 cuốn) / Tiếng Aramaic được dùng trong cuộc sống hằng ngày - Tiếng Hipri (Do thái) hầu như cổ ngữ được dùng trong Phụng vụ - Hy lạp phổ thông (Koinê) / Chúa Thánh Thần đă dùng cách nào để bảo đảm tích cách trung thực của Tin Mừng được rao giảng: chứng nhân tận mắt của Chúa Giêsu / Sách Khải huyền / Alleluia (Hăy Tung Hô Giavê) trong Thánh vịnh, trong Phụng vụ, trong sách Khải huyền; Đứng dậy / Bổ túc về Alleluia / ThánhCa: Alleluia-7fút45.mp3

083- Bài Phúc âm: Chính Chúa GK là Phúc âm; Chính Ngài là Đạo (đường) / Chúa GK là Phụng vụ viên duy nhất / GLGHCG #1348: Mọi người tập họp. Các Ki-tô hữu tề tựu để tạo nên cộng đoàn Thánh thể. Chính Đức Ki-tô đứng đầu cộng đoàn; Người chủ sự Thánh lễ. Người là Thượng tế của Giao Ước Mới. Dù ẩn dạng, nhưng chính Người chủ tŕ mọi Thánh lễ... / ThánhCa: NgaiLaDuongLaSuThatVaLaSuSg-1fút.mp3

084- Ba dấu Thánh giá nhỏ / Tất cả đều hướng về Chúa Chết và Sống lại / Lời Thiên Chúa sẽ vào trong ta qua Rước Lễ / ThánhCa: XinChoConBietLangNghe-2fút.mp3

085- Bài Giảng / Bổn phận giảng Lời Chúa của giám mục và linh mục theo Vaticanô 2 / GLGHCG #427: "Trong huấn giáo, ta giảng dạy về Đức Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể và Con Thiên Chúa; tất cả những điều khác được giảng dạy quy chiếu về Người; chỉ một ḿnh Đức Ki-tô giảng dạy, c̣n bất cứ ai giảng dạy đều phải giảng dạy như phát ngôn viên của Người, để Đức Ki-tô dạy qua miệng lưỡi họ... mọi giáo lư viên đều phải áp dụng cho ḿnh lời nói nhiệm mầu của Đức Giê-su: "Đạo lư tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đă sai tôi" (Ga 7,16)./ Thượng hội đồng GM đề nghị cứu xét việc buộc phải giảng kể cả ở Thánh Lễ trong tuần / 3fút20.mp3

086- Chúa Giêsu rao giảng: Ngài bị hạn chế /   Dụ ngôn, nét đặc thù của lối Ngài rao giảng / GLGHCG #546: Đức Giê-su đă dùng các dụ ngôn kêu gọi mọi người vào Nước Trời. Dụ ngôn là nét tiêu biểu trong cách giảng dạy của Người (x.Mc 4,33-34)/ Mc 4:33-34 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy tṛ với nhau, th́ Người giải nghĩa hết. / Nguyên tắc Nhập thể áp dụng vào bài giảng / Bị hạn chế nhưng vẫn công hiệu: Chúa GK đang đích thân nói chuyện với ḿnh / ThánhCa: NayAnhVangKhucCaYeuDoi-5fút30.mp3

087 Nguyên tắc Nhập thể và Việc rao giảng của Chúa GK & của Giáo hội / Nguyên tắc Nhập thể và thi hành sứ vụ Chúa giao phó / Làm đại sứ Canada tại Việt Nam / Vai tṛ của cha mẹ đối với con cái và việc tham gia sứ vụ Thiên Chúa tín nhiệm giao phó / Chúa luôn giúp chúng ta đầy đủ phương tiện để chu toàn sứ vụ / 3fút.mp3

088- Nguyên tắc Nhập thể và Bí tích Hôn nhânSứ mệnh Chúa GK trao ban cho vợ chồng diễn tả t́nh yêu của Chúa Kitô và Giáo hội / Khi vợ chồng gặp khó khăn, phải cầu nguyện và tin tưởng Thiên Chúa sẽ nhận lời và ban ơn để giúp chu toàn sứ vụ / ThánhCa: MotNgayYeuNhau-2fút30.mp3

089- Bí tích Hôn nhân và Sứ mệnh Chúa GK Trao ban (tiếp) / Emmanuel của đời vợ chồng / Khi giảng, Linh mục đại diện Chúa GK, nhưng vai chính là của Chúa / Kinh Tin Kính để nói lên chúng ta đang hướng về Thánh lễ như là Đỉnh: Fiat và Amen trong thông điệp Giáo Hội sống nhờ Bí tích Tạ ơn / ThánhCa: ToiTinKinhThLinhLaThCh-4fút.mp3

090- Thánh lễ như là Nguồn với Lời nguyện Tín hữu (thực thi Đức Ái) /  Giacôbê 2:17 Cũng vậy, đức tin không có hành động th́ quả là đức tin chết./ Rm 13:8-10 Anh em đừng mắc nợ ǵ ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; v́ ai yêu người, th́ đă chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại t́nh, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính ḿnh. Đă yêu thương th́ không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy / Một vài xác tín: OnTime/ InTime / Chúa luôn In Time Kịp giờ / OtomaLac-Yêu tha nhân LÀ yêu Chúa /  Phán xét chung. Mt 25: 31-40:  "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, c̣n dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hăy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. V́ xưa Ta đói, các ngươi đă cho ăn; Ta khát, các ngươi đă cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đă tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đă cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đă thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đă đến thăm". bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đă thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đă thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đă thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?"  Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đă làm cho chính Ta vậy". / ThánhCa: NgaiDayConLuon1DoiYeuThg-5fút.mp3

091- Yêu tha nhân LÀ yêu Chúa: đặc thù của kitô giáo / Mến Chúa TH̀ PHẢI Yêu Người / Lời nguyện Tín Hữu: Bổ túc về Thánh Lễ Dự ṭng: từ đầu cho đến sau Bài Giảng và Kinh Tin Kính / Thánh Lễ Tín hữu: Từ Lời Nguyện Tín Hữu đến cuối Thánh Lễ / Nghi thức Thánh Lễ TRƯỚC SAU Vaticanô 2 / Lời nguyện Tín hữu = Lời nguyện Phổ quát / Thực thi chức vụ tư tế do Bí tích Rửa Tội / Khi cầu nguyện cho mọi người chúng ta đang sống Thánh lễ như là Nguồn / Tầm quan trọng của Lời nguyện Tín hữu / ThánhCa: MoiKhiConGiupDoAi-6fút.mp3  

Dẫn nhập vào tinh thần Tạ ơn 

092- Dẫn nhập vào Phụng vụ Thánh Thể (Tạ ơn) / Thinh lặng trong phần này /  Chúa là Tất cả của chúng ta; chúng ta là Tất cả của Chúa / Được sáng tạo BỞI Thiên Chúa và HƯỚNG VỀ Ngài / Hướng về Thiên Chúa Nhập thể đang hiện diện trong Thánh Lễ với thân xác của Ngài / Công giáo hơn Tin Lành ở điểm chính yếu này / Tin Lành chỉ muốn nói chuyện với Chúa GK bằng điện thoại/ Công giáo muốn rước Chúa GK vào trong chúng ta với Thân Thể của Ngài / Dùng thức ăn (bánh rượu) để vào trong chúng ta một cách rất thân mật / Tính cách dễ yêu của Bí tích Thánh Thể: để chúng ta có thể ôm Ngài, hôn Ngài, rước Ngài vào trong tâm hồn / ThánhCa: NeuChlaMtroi-5fút.mp3

093- Nghĩa của danh từ Eucharist / Ơn đoàn sủng (Charisma; charism) / Phải dùng tất cả một cách hữu ích cho ḿnh và cho tha nhân / Có nhiều danh xưng của Bí tích Thánh Thể (Tạ ơn) là BT Thánh Thể thấm nhập vào toàn thể đời sống kitô hữu: Nguồn và Đỉnh mà! / Chuyện vui về công phu ở Rôma / GLGHCG #1328-1332: Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Tạ Ơn;  Bữa Ăn của Chúa; Bữa Tiệc Cưới Con Chiên tại Giê-ru-sa-lem trên trời; Lễ Bẻ Bánh; Đồng Bàn (Synaxis); cuộc Tưởng Niệm Chúa Giê-su chịu chết và sống lại...; thuật ngữ Thánh Thể để chỉ bánh thánh được cất giữ trong Nhà Tạm. / 4fút.mp3

094 Các danh xưng của Bí tích Tạ ơn: Hy Lễ Thánh; "hy tế thánh lễ", "hy lễ ca ngợi"; hy lễ tinh tuyền và thánh thiện; phụng vụ thánh thiện và thần linh; Mầu Nhiệm Rất Thánh, Bí Tích Cực Thánh; bí tích Hiệp Thông; Sự Thánh/ Ḿnh Thánh Chúa c̣n được gọi là bánh các thiên thần, bánh bởi trời, thuốc trường sinh, của ăn đàng.../ Cử hành bí tích Thánh Thể được gọi là Thánh Lễ, Lễ Mi-sa: Missa / Mission - Được sai đi / ThánhCa: HayVuiLenhayMoRong-2fút.mp3

095- Phải luôn tạ ơn Thiên Chúa: Tất cả đều là ơn của Thiên Chúa ban / To Be và To Have / Thành công và cơ may do Quan Pḥng / Cảm tạ Thiên Chúa Cha qua Chúa GK (vừa ThChúa vừa con người) / Tạ ơn Thiên Chúa trong Lời Tiền tụng / Luôn tạ ơn Thiên Chúa theo Col 3:16-17 / Kế hoạch cứu rỗi / Toát yếu glhtcg #555: Khi nào chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn? Hội thánh không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, nhất là khi cử hành Hy lễ Tạ ơn, trong đó Đức Kitô cho Hội thánh tham dự vào việc chính Người đang tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đối với người Kitô hữu, mỗi một biến cố trong ngày đều trở thành lư do để tạ ơn Thiên Chúa. / Chết và sống lại để thuyết phục chúng ta / Câu chuyện Quà Tặng Em: Cả con người chúng ta là khối tặng phẩm của Thiên Chúa / Văn hóa tạ ơn / Dự Thánh Lễ, Bí tích Tạ Ơn, là trở thành con người đích thực = con nguời biết ơn / Thánh Thần qui tất cả về Chúa GK chết trên Thập giá để chúng ta tâm phục và ghi ơn Thiên Chúa T́nh yêu / ThánhCa: TinTuongCuaTaONoiNgai-7fút30.mp3

096- Missa = Mission / Thánh Lễ tiếp tục sứ vụ của Chúa GK / Yêu Chúa tha thiết th́ phải chia sẻ sứ vụ của Ngài / Ite, Missa Est (Eucharistia) / Đem Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân / Thiên Chúa nâng chúng ta lên hàng hợp tác viên của Ngài / Và Chúa luôn ban đầy đủ phương tiện để chúng ta chu toàn sứ vụ / ThánhCa: XinChoConLaTinhYeuSuoiAm-3fút.mp3

097- Hy lễ Todah trong Cựu ước và Hy Lễ Tạ Ơn (=Thánh Lễ): Ngũ Thư - Sách Lêvi và Hy lễ Cầu an (ḥa b́nh) và Tạ ơn / Thánh vịnh Tạ ơn (Todah) / Thành phần KHÔNG đổ máu (bánh và rượu) và Thành phần CÓ đổ máu trong hy lễ Todah (Tạ ơn) / Chúa GK và Thánh vịnh Todah trong đời Ngài và nhất là trong những phút cuối trên Thập giá / Thánh vịnh Tạ ơn Todah 22 (Lời thứ 4 trên Thập giá) /  Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể như là Lễ Vượt qua và Hy lễ Todah (Tạ ơn) / Todah = Eucharist = Hy lễ Tạ ơn / 6fút.mp3

098- Các Thầy Thông Luật Do thái trước Chúa Ra Đời đă tiên báo trong tương lai chỉ c̣n Hy lễ Todah (Tạ ơn) mà thôi! / Lời sấm của Malaki ( Mk 1:11) ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước 400 năm trước việc lập Bí tích Thánh Thể / 400 năm Thinh lặng của Cựu ước / Thời đại của chúng ta là Thời đại Tạ ơn Cách tạ ơn Thiên Chúa đẹp ḷng Thiên Chúa nhất chính là Hy lễ Todah (Bí tích Tạ ơn = Thánh Lễ) / ThánhCa: XinDangLoiCamta-4fút.mp3

099- Bảy Lời Cuối Cùng trên Thập giá: Chúa Giêsu đă hấp hối và chết trong tinh thần các Thánh vịnh Tạ ơn (Todah) / Chúa dùng Thánh vịnh Todah (Tv 22; 31; 40; 69)  để tạ ơn Thiên Chúa Cha TRƯỚC / ThánhCa: TuaNuongTNuongBenCh-8fút45.mp3
 

4) PHẦN 3 của Nghi thức Thánh Lễ: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ (Phụng vụ Tạ Ơn)

100Phụng vụ Thánh Thể (Tạ ơn) / Chuẩn bị lễ vật / Thánh lễ &Thuyết tiến hóa: Chúa GK điểm hội tụ của tiến hóa trong Bí tích Tạ ơn / Pierre Teillard de Chardin: Đi lên để hội tụ trong đức Kitô / ThánhCa: TinhYeuThgBaoLa-4fút50.mp3

101- Thắc mắc: Khăn trắng phủ Bàn thờ / Khăn Bàn Tiệc / Khăn liệm Chúa / Phụng vụ và các biểu tượng / ThánhCa: ThangTuThanNgaiDaSgLai-3fút.mp3

102- Thắc mắc: Sáng tạo trong Sáu ngày: Hai chương đầu của Sáng thế kư về sáng tạo / ThánhCa: ChChoConSgNuiCoCay-6fút40.mp3

104- Giới thiệu 2 đề tài: Hiện tại hóa - Biến thể (Biến bản thể)-1fút10.mp3

103- Bổ túc: Thiên Chúa ban cho chúng ta làm bá chủ vũ trụ / Thiên Chúa nâng chúng ta lên rất cao: Cho kết hiệp và hợp tác với Emmanuel / ThánhCa: EmmanuelXinHayDen-2fút.mp3

105- Câu chuyện say Máu Thánh trong Thánh lễ tại Roma / Chúa GK hiện diện với Thân thể Ngài bao lâu c̣n h́nh bánh h́nh rượu / 4fút30.mp3

106- Ôn lại các danh xưng của Bí tích Thánh thể: ... Cử chỉ Bẻ Bánh / Chúa GK hiện diện cách vô h́nh bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta/ ... Sự Thánh/ Ḿnh Thánh Chúa c̣n được gọi là bánh các thiên thần, bánh bởi trời... (1 Vua 17-19) : Êlia ăn bánh do chim quạ và do thiên thần đem tới để có sức đi đến gặp Thiên Chúa ở Núi Horeb (= Sinai) / thuốc trường sinh, của ăn đàng.../ Cử hành bí tích Thánh Thể được gọi là Thánh Lễ, Lễ Mi-sa / 3fút30.mp3

107- Dâng Bánh rượu: Dâng bánh và rượu bằng cách nâng cao một chút thôi (v́ chưa phải là Ḿnh Máu Thánh của Chúa / Chúc Tụng Thiên Chúa Đến Muôn Đời: Thánh Lễ là Bí tích Tạ ơn / Nước ḥa với rượu: tập tục Do thái uống rượu có pha nước / Giọt nước biểu tượng chúng ta được Chúa GK lôi kéo vào kết hiệp vào trong thần tính của Ngài / Thánh giá đă trở thành Dấu Cộng: Chúa GK với chúng ḿnh / Thánh Lễ và đại kết / ThánhCa: ConXinDgLenConNgNhoBe-7fút30.mp3

108- Quyên tiền (đóng góp) và bổn phận công b́nh và bác ái / Đồng xu của bà góa nghèo (Mc 12) / Tin vào Quan pḥng / ThánhCa: NayNgBanOiChoQuaBuonLo-4fút30.mp3

109- Quảng đại với Thiên Chúa, Ngài sẽ quảng đại với chúng ta gấp bội / Tránh đừng yêu Chúa kiểu hâm hẩm (Kh 3:14-16 Hăy viết cho thiên thần của Hội Thánh Laođikia: Đây là lời của Đấng Amen, là Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng v́ ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.) / Hành thiện không ngừng: Tt 2:14  V́ chúng ta, Người đă tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.) / ThánhCa: LoGiNgayMaiMaiSeLo-2fút45.mp3

110- Thiên Chúa quan pḥng chăm sóc chúng ta rất chu đáo / Chuyện được bất ngờ lành bệnh nan y / Tin vào Quan pḥng và sống quảng đại / 2fút30.mp3

111- Tập con cái chúng ta biết đóng góp ở Nhà Thờ / Tránh  mượn hoa dâng Phật  / Chuyện đổi tiền 1 đồng USD ở cộng đoàn / Nguyên tắc: Có RA mới có VÔ / 1fút50.mp3

112- Menkixêđê (Sth 14:17-20) dâng bánh rượu để cùng Abraham tạ ơn Thiên Chúa / Tất cả đều là quà của Thiên Chúa / Nâng bánh rượu lên vừa phải; sau Truyền Phép: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO / ThánhCa: ConMuonCatCaoBaiCaCamTa-4fút.mp3

113- Lời Tiền tụng: V́ Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK trong Phụng vụ trên Trời và ở Phụng vụ trần thế nên hai Phụng vụ này chỉ là một / Thánh Thánh Thánh:  Thị kiến của Isaia 6:1- 4 (khoảng 700 năm trước Chúa GS): ... Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh! Thánh! Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!" Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù./ Thị kiến của Khải Huyền 4:1- 8: Sau đó, tôi được một thị kiến. Ḱa một cái cửa mở ra ở trên trời... Lập tức tôi xuất thần. Ḱa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai... Chung quang ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, ḿnh mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai.. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt... Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh! Thánh! Thánh! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đă có, hiện có và đang đến! / Toát yếu glhtcg #233 Ai hoạt động trong Phụng vụ? Chính "Đức Kitô toàn thể" (Christus Totus, the whole Christ), gồm Đầu và Thân thể, hoạt động trong Phụng vụ. Với tư cách là vị Thượng tế, Đức Kitô cử hành cùng với Thân thể Người là Hội thánh trên trời và Hội thánh ở trần gian. / ThánhCa: HomNayTrenDgGian-5fút.mp3

114- Kết hiệp với Các Thánh trên trời, với thân nhân chúng ta đang ở trên Thiên đàng / ThánhCa: UongNuocNhoNguon-2fút.mp3

115- Triều Thần Thánh: Nên cụ thể hơn; nêu tên Mẹ Maria; nhớ đến thân nhân đang ở trên Thiên đàng / ThánhCa: NguoiOiLamNgOTrenDoi-1fút.mp3

116- Xin Cha Ban Thánh Thần xuống: Epiclesis./ Phải chờ đợi Thánh Thần: Cvsd 1:2-5 / Anh hùng rơm / Vai tṛ của Chúa Thánh Thần ít rơ trong Lễ qui Rôma / Trong các Kinh Nguyện Thánh Thể mới th́ rơ ráng hơn / 6fút50.mp3

117- Ba Thời kỳ của Kế hoạch cứu rỗi / Thời kỳ Chúa Thánh thần = Thời kỳ Giáo hội = Thời kỳ của kitô hữu hợp tác với Chúa GK để cứu rỗi mọi người / Chúa Thánh Thần luôn qui chúng ta về Chúa GK /  Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #12: Qua tác động của Thánh Thần, Đức Kitô đích thân hiện diện và hoạt động trong ḷng Hội Thánh của ḿnh, khởi nguồn từ trung tâm đời sống của Hội Thánh, là Bí tích Thánh Thể / Sơ đồ Ba Thời kỳ của Kế hoạch cứu rỗi / ThánhCa: LayNgaiXinDen / -4fút.mp3

118- Vai tṛ & Danh xưng của Chúa Thánh thần: Các danh xưng: Chúa Thánh Thần; Thánh Linh; Thần khí / Lưỡi đ̣ng đâm thủng cạnh sườn của Chúa Giêsu: Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thánh Thể / ThánhCa: ChuaOiTinhNgaiThgCon-3fút.mp3

119- Thần khí của Chúa GK được trao ban cho chúng ta vào Lễ Hiện Xuống (Ngũ tuần; Lễ Hoa màu) / Thánh Thần trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu / ThánhCa: ChTuTroiNgaiBanThThan-5fút30.mp3

120- Các Danh xưng của Chúa Thánh thần theo cuốn GLGHCG #692-693: Đấng "Bảo Trợ", "Đấng được gọi đến kề bên"; "Đấng Bào Chữa", "Đấng An Uûi"; "Thần Chân Lư" ;"Chúa Thánh Thần"; Thần Khí của Lời hứa; Thần Khí làm cho ta nên nghĩa tử; Thần Khí của Đức Ki-tô; Thần Khí của Đức Chúa; Thần Khí của Thiên Chúa; "Thần Khí vinh hiển" / Đấng Bào chữa/  Thần Nghĩa Tử / Rm 8 - Abba - Được thừa kế / ThánhCa: AnSungCuaTaONoiNgai-3fút20.mp3

121- Thần Nghĩa Tử / Con nuôi của Thiên Chúa Cha (hơn nghĩa tử theo luật pháp) / Quan niệm Thánh (siêu việt) / Tín hữu được gọi là Các Thánh: Col 1:1-2 Tôi là Phaolô, bởi ư Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Kitô Giêsu, và anh Timôthê là người anh em, kính gửi các thánh tại Côlôxê, là những người anh em tín hữu trong Đức Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và b́nh an. / ThánhCa: CauNgaiBanOnThemSucKienVung-2fút50.mp3

122- Thần Chân Lư giúp chúng ta nhớ lại và đào sâu cuộc đời và lời rao giảng của Chúa GK / Gioan 14: 17 Đó là Thần Chân lư, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, v́ thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. C̣n anh em biết Người, v́ Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em./ Gioan 15:26  Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Chân lư phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy / ThánhCa: CuiLayDucThThanCuaDangLaDgLaSThat-1fút50.mp3

123- Thần của Chúa Kitô: Rm 8 / Thần Vinh hiển: Chúa GK phản chiếu Vinh quang của Thiên Chúa Cha / Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta phản chiếu Vinh quang của Thiên Chúa Cha trong Chúa GK / Con cái Sự Sáng / ThánhCa: ToiNenConSuSang-2fút20.mp3

124- Bổ túc: Thần Vinh quang: 1P 4 / Nhờ Chúa Thánh Thần giúp chúng ta vững tin Chúa GK luôn ở với ḿnh / Kitô hữu luôn vui sống, lạc quan / ThánhCa: HayVuiBuocTrenDgDi-3fút.mp3

125- Đấng Phù trợ KHÁC / Advocate (Latinh) = Paraclete (Hy lạp) / Chúa GK Đấng Phù trợ cho chúng ta trước Thiên Chúa Cha / Gioan 14: 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn măi. / 1 Gioan 2:1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, th́ chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính. / ThánhCa: ChTuTroiNgaiSaiThThan-4fút30.mp3

126- Đấng Bảo vệ (Protector) / Đấng Bênh vực (Defender) /  Vai tṛ T́nh yêu Nối Kết của Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa Tội / Vai tṛ Chúa Thánh Thần trong Biến thể / Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #12 Với lời của ḿnh và bánh rượu, chính Chúa đă ban cho chúng ta những yếu tố cần thiết cho việc phượng tự mới này. Hội Thánh, Hiền thê của Người, được mời gọi cử hành tiệc Thánh Thể mỗi ngày để tưởng niệm Người. Bằng cách thức đó, Hội Thánh làm cho hy tế cứu độ của Phu Quân ḿnh được ghi vào lịch sử nhân loại và tạo điều kiện để hy tế này hiện diện bằng dấu chỉ trong mọi nền văn hóa. Mầu nhiệm vĩ đại này được cử hành theo các h́nh thức phụng vụ mà Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, đă lập ra qua không gian và thời gian. Chúng ta cần phải gây lại ư thức về vai tṛ có tính cách quyết định của Chúa Thánh Thần trong việc phát triển các h́nh thức phụng vụ và trong việc đào sâu các mầu nhiệm thần linh. Đấng Phù trợ, ân huệ đầu tiên được ban cho tín hữu, là Đấng đă hoạt động ngay khi Sáng tạo (x. St 1,2) và có mặt đầy đủ trong suốt cuộc đời của Ngôi Lời nhập thể: Đức Giêsu Kitô đă được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang nhờ quyền năng của Thánh Thần (x. Mt 1,18 ; Lc 1,35) ; vào lúc khởi đầu sứ vụ công khai, trên bờ sông Giođan, Đức Giêsu đă đăm nh́n  Thánh Thần dưới h́nh bồ câu ngự xuống trong ḿnh (x. Mt 3,16tt); chính trong Thánh Thần, Đức Giêsu đă hoạt động, rao giảng và hân hoan (x. Lc 10,21) ; và trong Thánh Thần, Người có thể dâng hiến chính ḿnh (x. Dt 9,14). Trong những lời được mệnh danh là  Diễn từ tạm biệt  mà thánh Gioan đă tŕnh thuật, Đức Giêsu liên kết cách rơ ràng việc hiến dâng cuộc đời ḿnh trong mầu nhiệm Vượt qua với việc trao ban Thánh Thần cho các kẻ thuộc về ḿnh (x. Ga 16,7). Sau khi đă phục sinh, với các dấu chứng khổ nạn vẫn c̣n trên thân xác, Người có thể tuôn đổ Thánh Thần (x. Ga 20,22) để ban cho họ được tham dự vào chính sứ vụ của ḿnh (x. Ga 20,21). Thánh Thần sẽ dạy mọi sự cho các môn đệ và giúp họ nhớ lại tất cả những ǵ Đức Kitô đă nói (x. Ga 14,26) bởi lẽ trách nhiệm của Thánh Thần, với tư cách là Thần Chân lư, (x. Ga 15,26), phải hướng dẫn các môn đệ vào chân lư toàn vẹn (x. Ga 16,13). Theo tŕnh thuật của sách Công Vụ Tông đồ, Thánh Thần ngự xuống trong các Tông đồ đang cùng với Đức Maria tụ họp cầu nguyện vào ngày lễ Ngũ Tuần (x. Cv 2,1-4), và Thánh Thần thôi thúc họ đảm trách sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc. Như thế, với quyền năng của Thánh Thần, Đức Kitô đích thân hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh của ḿnh, bắt đầu từ trung tâm đời sống của Hội Thánh, là Bí tích Thánh Thể / Tập sống mật thân với Chúa Thánh Thần hồi 9 giờ sáng (giờ Chúa Thánh Thần đă hiện xuống) / 6fút25.mp3

127- Chúa Thánh Thần và châm ngôn First Thing First / 9:00 am là Giờ của Chúa Thánh Thần /Tṛ chuyện với Chúa Thánh Thần / 3fút.mp3

128- Biến thể thực sự, chứ không chỉ biểu tượng / Này là Ḿnh Thầy, Này là Máu Thầy: theo văn phạm có thể được hiểu 2 cách: nghĩa đen và nghĩa bóng / ThánhCa: NayMinhTa-UongUongDi-1fút50.mp3

129- Theo nghĩa đen, dựa vào Diễn từ Chúa GK tại Caphacnaum (Gioan 6) / ThánhCa: NayMinhTaNayMauTa-5fút20.mp3

130- Bánh Hằng Sống, Máu Thịt Thật /  Môn đệ bỏ đi /  Phêrô đại diện Nhóm 12 để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô / ThánhCa: BoNgaiConDiVoiAi-1fút50.mp3

131- Hiện tượng Thánh thể (Phép lạ Thánh thể) / 5 hiện tượng đă được Giáo hội công nhận là Phép lạ Thánh Thể / 2fút50.mp3

132- Biến thể thực sự, chứ không chỉ là biểu tượng / Transubstantiation = Trans + Substantia / Substantia = Sub + Stare / -3fút30.mp3

133- Thuật ngữ Transubstantiation đă được tạo ra v́ nhu cầu diễn tả chân lư Biến thể / Công đồng Latêran IV (1215) / Tuỳ thể (accidents) = H́nh Bánh và H́nh Rượu / Biến thể (= biến bản thể) / Nhưng vẫn giữ lại H́nh Bánh và H́nh Rượu để chúng ta được dễ dàng rước Chúa GK vào tâm hồn / ThánhCa: MamCaoLuongDaSan-5fút10.mp3

134- Hiện tại hóa = Re-presentation / Ư nghĩa của lời ca bài hát Tôi Chọn Giêsu: khi chết trên Thập giá v́ yêu chúng ta, Chúa đă hát bài t́nh ca  Yêu Là Tất Cả  / Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta hợp tác với Chúa để cảm mến và khi ấy chúng ta vặn nút ON (PLAY) / ThánhCa: ToiChonGiesu / - 3fút.mp3

135- Mầu nhiệm Vượt Qua Trường tồn & Hiện tại hóa (Re-presentation) / Không tái diễn / GLGHCG #1366 "Đức Ki-tô là Thiên Chúa và Chúa chúng ta, đă tự hiến trên bàn thờ thập giá, cho Chúa Cha một lần dứt khoát. Người đă chết như Vị Chuyển Cầu cho chúng ta, để đem lại ơn cứu chuộc muôn đời cho nhân loại. Tuy nhiên, chức tư tế của Đức Ki-tô không chấm dứt khi Người chết (x. Dt 7,24.27). Trong bữa Tiệc Ly, vào đêm bị nộp (1Cr 11,23), Người muốn để lại cho Hội Thánh, Hiền Thê yêu dấu của Người, một hy tế hữu h́nh, v́ bản tính con người cần như vậy. Hy tế đẫm máu đă được thực hiện một lần duy nhất trên thập giá này được tưởng niệm cho đến tận thế (x. 1Cr 11,23), đem lại sức mạnh cứu độ tha thứ mọi tội lỗi chúng ta hằng phạm" (x. CĐ Trentô: DS 1740) Thiên Chúa, v́ muốn cứu độ mọi người, phải cho Mầu nhiệm Vượt qua (nguồn cứu độ Duy Nhất) trường tồn một cách nào đó để những ai chưa sinh ra sẽ có dịp tiếp xúc cách nào đó và chấp nhận để cũng được cứu độ / ThánhCa: NhinThapGia-5fút30.mp3

136- Đi Ngược hay là Xuôi theo thời gian: Chúa Giêsu Đi THEO ḍng thời gian để gặp và cứu độ chúng ta bằng cách lập nghi thức Bí tích Thánh Thể mà Ngài đă nối kết với Chết và Sống Lại của Ngài là Nguồn cứu độ duy nhất : V́ này là Ḿnh Thầy, sẽ bị nộp v́ các con... V́ này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội... / ThánhCa: ConXinDangLenChinhLaChienThCh3fút30.mp3

137- Tham dự Thánh Lễ là lúc chúng ta hội đủ điều kiện để được cứu rỗi / Tranh luận về Pro Multis = CHO NHIỀU NGƯỜI hay là CHO MỌI NGƯỜI ? / Quyết định hợp lư của Thánh Bộ / 1Tm 2 / Chúa GK là Trung gian Độc nhất nhưng Thiên Chúa muốn có Mẹ bên cạnh, cho dù không cần thiết chút nào cả / Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất / ThánhCa: LangDungDuoiCayThapTu-8fút.mp3

138- Đây là Mầu nhiệm Đức Tin: Th́ Present Perfect trong Anh ngữ và Hiện tại hóa trong cử hành Thánh lễ: vừa có hiện tại vừa có quá khứ / ThánhCa: BoiViGiesuThuoAySuot1000NamQuaConDay- 5fút30.mp3

139- Phục sinh & sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha. / Gioan 20: 16-17 Đức Giêsu gọi bà: "Maria!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni!" (nghĩa là 'lạy Thầy'). Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, v́ Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hăy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'". / Gioan 14:1-3  Anh em đừng xao xuyến! Hăy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đă nói với anh em rồi, v́ Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, th́ Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. / ThánhCa: TaDiVeNhaCha-Bổ túc: Thánh Thần của Lời Hứa giúp chúng ta đầy hy vọng hướng về Ngày Tái Lâm-7fut30.mp3

140- Tung hô sau Truyền Phép: Đây là mầu nhiệm đức Tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến./  Bổ túc: Đức Tin Thánh Thể vá Đức Cậy (Hy vọng) Thánh Thể: Thông điệp Được Cứu Độ Trong Hy Vọng #2 "Hy vọng", thực ra, là một từ chủ yếu của niềm tin đuợc tŕnh bày trong Kinh Thánh đến mức độ, trong nhiều nơi, từ "đức tin" và từ "hy vọng" xem ra có thể hoán chuyển cho nhau... Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu thành Êphêsô rằng trước khi gặp gỡ Đức Kitô, họ đă là những người "không có niềm hy vọng của lời hứa và không có Thiên Chúa trên đời này" (Eph 2:12). Dĩ nhiên, thánh nhân biết rơ họ đă từng có những thần minh, đă từng có tín ngưỡng, nhưng thần minh của họ đă bị nghi ngờ, và từ những huyền thoại mâu thuẩn giữa các thần minh chẳng có chút  hy vọng nào loé lên. Dù có thần minh đi nữa, họ vẫn "không có Thiên Chúa"; v́ vậy họ thấy ḿnh sống trong một thế giới tăm tối, trước một tương lai mịt mù. Người ta đọc được ḍng chữ ghi ở mộ bia thời kỳ ấy như sau: In nihil ab nihilo quam cito recidimus (Từ hư vô chúng ta quá nhanh chóng rơi lại vào hư vô). Trong câu này, chúng ta thấy rơ ràng và minh bạch điều mà Thánh Phaolô đă nhắc đến.
Cũng thế, ngài nói với tín hữu thành Thêsalônica: Anh em "đừng đau buồn như những ai không có niềm hy vọng" (1 Th 4:13). Ở đây, chúng ta thấy nét đặc thù của kitô hữu, là họ có một tương lai:  không phải là họ biết tường tận trong chi tiết về cái ǵ đang chờ đợi họ, nhưng họ biết cách tổng quát là cuộc sống của họ không kết thúc trong hư vô. Chỉ khi tương lai được bảo đảm như một thực tại tích cực th́ lúc đó hiện tại mới trở nên đáng sống... Cánh cửa u tối của thời gian và của tương lai đă được mở bung ra. Ai có niềm hy vọng th́ sống một cách khác biệt; v́ một cuộc sống mới đă được trao ban cho người đ
ó
/ Hy vọng Thánh Thể như cái NEO: Thư Gửi Tín hữu Do thái 6:18-20 Và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, ch́m sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giêsu đă vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta, sau khi trở thành vị Thượng Tế đời đời theo phẩm trật Menkixêđê /  Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại (= Niềm Tin Thánh Thể), cho tới khi Chúa đến (= Niềm Hy Vọng Thánh Thể) / như Manna Ẩn giấu (Khải huyền 2:17 Ai có tai, th́ hăy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ ban cho manna đă được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lănh nhận./  Ư nghĩa của Marana (Lạy Chúa) Tha (xin hăy đến) / ThánhCa: MaranaTha-9fút30.mp3

141- Lời Truyền Phép 2: ...V́ này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội... / Giao Ước Mới Vĩnh cửu / Giao Ước = Covenant = Alliance = Berith (Hipri) = Diatheke (Hy lạp) = Testamentum (Latinh) / Khác biệt giữa Khế Ước (Yours Are Mine- Mine Are Yours) Giao Ước (You Are Mine- I Am Yours) / Giao Ước trong Thánh Lễ: Dấu Thánh giá, dấu chứng của Giao ước / Giao ước hôn nhân được Thiên Chúa dùng để diễn tả Giao ước giữa Chúa Kitô (chồng) và chúng ta (vợ) / Các Giao Ước CŨ trong Cựu Ước /  Giêrêmia và Giao ước MỚI được ghi trong tim / ThánhCa: UongUongDi-8fút.mp3

142-Thắc mắc: Hiện tại hóa chứ không lặp lại / Sau Truyền Phép: Tôma tuyên xưng đức Tin / SuperScar (siêu sẹo) - SuperStar (Ngôi Sao siêu việt) /-3fút.mp3

143- Tôma tuyên xưng đức Tin: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con (Gioan 20) / Giavê - Adonai / Giêhôva / El - Elohim / Bản dịch 70 Bản dịch Cựu ước từ tiếng Hipri sang tiếng Hy lạp đă được Chúa GK và Giáo hôi nguyên khởi dùng - Thầy của Tôma là Đức GK mới là Chúa THẬT và Thiên Chúa THẬT, chứ không phải hoàng đế Lamă /- 5fút.mp3

144- Chúa Thiên Chúa (Lord + God) / Sau Truyền Phép: Chờ đợi chủ tế nâng CAO để cùng thờ lạy và giục ḷng ao ước rước Chúa Giêsu vào tâm hồn / ThánhCa: ThoLayCh-2fút30.mp3

145- Giọt nước trong rượu nho: Tập tục Do thái / Mang nhiều ư nghĩa theo Phụng vụ / Lm đọc thầm: Nhờ dấu chỉ nước ḥa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng đă đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. / -1fút50.mp3

146- Thắc mắc: Bánh THÁNH / Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn là người sống; Máu thịt của Người Sống luôn đi với nhau / Nghi thức Bẻ Bánh Hiệp nhất của Giáo hội / Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo hội: GHGHCG #1329 Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Bẻ Bánh, v́ trong bữa Tiệc Ly (x.Mt 26:26; 1Cr 11:24), Chúa Giê-su dùng nghi thức đặc thù của người Do Thái để chúc tụng Thiên Chúa và chia bánh như người chủ tiệc thường làm (x. Mt 14:19; 15:16; Mc 8:6;19). Nhờ việc bẻ bánh, các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Người phục sinh (x.Lc 24,13-15). V́ vậy, các Ki-tô hữu đầu tiên gọi những buổi cử hành Thánh Lễ là Lễ Bẻ Bánh (x.Cv 2:42.46; 20:7.11). Với thuật ngữ này, họ muốn nói: tất cả những ai cùng ăn một tấm bánh được bẻ ra là Chúa Ki-tô, th́ được hiệp thông với Người và hợp thành thân thể duy nhất trong Người (x. 1Cr 10:16-17). / Bí tích Thánh thể - Bí tích của Đại kết kitô giáo / 1fút50.mp3

147-Vai tṛ của Giám mục / Tông huấn Bí tích T́nh Yêu # 23: Mối liên hệ nội tại giữa Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh xuất phát từ chính những lời Chúa Giêsu phán trong pḥng Tiệc Ly: "Hăy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy !" (Lc 22,19). Vào chiều hôm trước khi chịu chết, Đức Giêsu đă thiết lập Bí tích Thánh Thể và đồng thời cũng thiết lập chức tư tế của Giao Ước Mới. Chính Ngài là tư tế, là hy lễ và là bàn thờ : Vị Trung Gian giữa Thiên Chúa Cha và đoàn dân (x. Dt 5,5-10), hy lễ đền tội (x. 1Ga 2,2 ; 4,10) tự hiến dâng trên bàn thờ thập giá. Không ai có thể nói : "Này là Ḿnh Thầy" và : "Này là chén Máu Thầy" nếu không phải là nhân Danh và trong cương vị của Đức Kitô, là Thượng tế duy nhất của Giao Ước mới và vĩnh cửu (x. Dt 8-9). Trong các cuộc họp khoáng đại trước, Thượng Hội Đồng Giám Mục đă đề cập về Thừa tác vụ tư tế, khi bàn về căn tính của thừa tác vụ, và việc đào tạo các ứng viên. Nhân dịp này và dựa vào cuộc trao đổi trong phiên họp cuối cùng của Thượng Hội Đồng Giám mục, tôi muốn nhắc lại vài nguyên tắc về liên hệ tất yếu giữa Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh. Trước tiên, cần phải xác nhận sự liên hệ giữa Chức Thánh và Bí tích Thánh Thể được thấy rơ trong thánh lễ do Giám mục hay linh mục chủ sự trong cương vị Đức Kitô là Đầu / Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ / Ban Tài chánh trong giáo xứ /- 4fút30.mp3

148- Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ: Lănh đạo v́ phục vụ / Đám Đông Thinh Lặng /- 2fút50.mp3

149- Vai tṛ Chúa Thánh thần: Recall = Gợi nhớ / Giúp quẹo h́nh chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK trong Thánh Lễ  / Re-presentation = Hiện tại hóa / Mầu nhiệm Vượt qua luôn trường tồn trong công hiệu / -3fút10.mp3

150- Các Con Hăy Làm Việc Này: Chúa GK lập Bí tích Truyền chức cho các Tông đồ (=Giám mục)  / Chúa chờ đợi chúng ta đón nhận Ngài / Ngài hiện tại hóa - 2fút30.mp3

151- Re-Presentation = Hiện tại hóa / To present = prae + Esse / Present / The present / Sau Truyền phép có kinh Anamnesis = Tưởng niệm / mnemonics (thuật hoặc mánh để giúp nhớ) / anamnesis= memorial = commemoration = recall  / 3fút.mp3

152- Chúa chờ chúng ta ôtôma-LẮC / Không lùi xe, gie xe (back up) / Không tŕ lại, vẫn tiến tới gặp Chúa GK / Chúa chờ đợi chúng ta cắm vào ḍng điện thần linh / Vặn ṿi nước /  Dùng cái phễu / Chúa không phung phí ơn cứu độ / 3fút30.mp3

153- Ôn lại: Hiện tại hóaTưởng niệm: Chúa chờ đợi chúng ta ư thức và tự do đón tiếp qua việc tưởng niệm (anamnesis, Recall; Memorial) để cảm mến trước T́nh yêu của Ngài th́ Ngài Hiện tại hóa (Re-presentation) công hiệu của Mầu nhiệm Vượt qua để thực sự ban ơn cứu độ / ThánhCa: NhinThapGiaGiesuChiuTreo-2fút.mp3

154- Chia sẻ kinh nghiệm Đố Vui Giáo Lư / 2fút.mp3

155- Ôn lại: Chúa chờ đợi chúng ta dùng tự do để đón nhận ơn cứu độ / Anamnesis = Memorial = Remembrance = Commemoration = Recall = Re-presentation / Hiện tại hóa và tưởng niệm / ThánhCa: BoiViGiesuThuoAy-3fút.mp3

156- Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo dân trong mục vụ và Phụng vụ /1fút.mp3

157- Trong Thánh Lễ tưởng niệm toàn thể cuộc đời của Chúa GK hướng về Mầu nhiệm Vượt qua / 30sec.mp3

158- Kính nhớ Mẹ và các Thánh / Chúa GK Phụng vụ viên Duy nhất. / Toát yếu glhtcg #234 Ai cử hành Phụng vụ trên trời? Phụng vụ trên trời được cử hành do các thiên thần, các thánh của Cựu Ước và Tân Ước, đặc biệt là Mẹ Thiên Chúa, các thánh Tông đồ, các thánh tử đạo và "một đoàn người thật đông" không tài nào đếm nổi, "thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ" (Kh 7:9). Khi cử hành mầu nhiệm cứu độ trong các Bí tích, chúng ta được dự phần vào Phụng vụ vĩnh cửu này. / Phụng vụ trên trời = Phụng vụ dưới trần thế / ThánhCa: HomNayTrenDgGian-ConHayNhoRang-6fút30.mp3

159- Chúa GK Sống lại ban Thánh Thần để rồi chuẩn bị chúng ta về Nhà Cha / Gioan 20:11-18 Hiện ra với Maria Mađalêna và trao sứ vụ loan Tin Mừng "Chúng ta là con của Thiên Chúa Cha" / Gioan 14:1-3  Anh em đừng xao xuyến! Hăy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đă nói với anh em rồi, v́ Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, th́ Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. / ThánhCa: TaDiVeNhaCha-3fút30.mp3

160- Phải chờ đợi Thánh Thần; nếu không th́ chỉ là anh hùng rơm / Không có Chua Thánh Thần, chúng ta không thể đi về lại với Chúa GK / cvsd 1:4-5 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đă hứa, "điều mà anh em đă nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan th́ làm phép rửa bằng nước, c̣n anh em th́ trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. / Phim Passion Of The Christ (Cuộc Khổ nạn của Đức Kitô) và chuyện Thiên thần có mang giày / 4fút.mp3

161- Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha / "job" (công ăn việc làm) duy nhất / Full-time (trọn ngày, trọn tuần) / Kính nhớ Mẹ & Các Thánh trên trời, ở Luyện tội, ở Trần gian / Tổ tiên thân nhân (nên cụ thể: Ông Bà nội ngoại, Cha Mẹ, anh chi em...) / ThánhCa: TinhNgaiThgCon-5fút.mp3

162- Chính nhờ Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa GK chuyển cầu. / Tán tụng = Doxology / Great Amen = Amen Vĩ đại, Amen Long trọng / Được sáng tạo BỞI và HƯỚNG VỀ Thiên Chúa trong Bí tích Tạ ơn./ Tạ ơn Thiên Chúa mới là người đích thực / ThánhCa: XinDangLoiCamTa-6fút30.mp3

163- Great Amen (Amen Vĩ đại) Giao ước Mới và Vĩnh cữu trong Máu Thánh Chúa GK / Amen Vĩ đại là thành phần cấu tạo thuộc giáo dân trong Kinh Nguyện Tạ Ơn / Ư nghĩa của Giao Ước Mới và Vĩnh cữu /  Chúng ta luôn Nhờ-Với-Trong Chúa GK: Chúa GK và chúng ta luôn thuộc về nhau / Ngài luôn yêu tội nhân tha thiết / ThánhCa: NhungLongChQuaBaoLa-5fút15.mp3

164- Con cái chúng ta không tách ra khỏi Chúa GK được: Ngài luôn chăm sóc chúng / ThánhCa: DoiBanTayChDanConDi-1fút30.mp3

165- Nghi Thức Hiệp Lễ: Kinh Lạy Cha được đọc lần đầu tiên trong Bí tích Rửa Tội / Con cái của Cha trong Chúa GK nhờ Chúa Thánh Thần / Liên hệ giữa Bí tích Rửa tội và Bí tích Thánh thể -ThánhCa: NayMinhTaNayMauTa-1fút.mp3

166-Thánh Thần nghĩa tử và mục tiêu của Kế hoạch cứu độ / Hơn con nuôi theo pháp lư / Trong nghi thức Rửa Tội, có nghi lễ tiến lên Bàn Thờ đọc kinh Lạy Cha (trong ấy có nói đến Bánh Hằng Ngày, là Bí tích Thánh Thể) / Vai tṛ Nối Kết của Chúa Thánh Thần / 2fút30.mp3

167- Lưỡi đ̣ng đâm cạnh sườn Chúa / Biểu tượng Máu và Nước chảy ra: Từ cái chết của Chúa GK chúng ta nhận được nguồn sống Thánh Linh / ThánhCa: NeuChiViToiLoiCuaAdam-1fút.mp3

168- Sơ đồ Vai tṛ của Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ: Chúa Thánh Thần kéo chúng ta vào Chúa GK trong mầu nhiệm Vượt Qua (Phụng vụ) để trở nên giống Chúa GK và hành động như Ngài (đẩy chúng ta về lại môi trường để sống như Xamaritanô nhân lành) /  Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #37 Thánh Thể là hành động của Thiên Chúa đang lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần  / 2fút30.mp3

169- Ôn lại về 3 kinh Xin Chúa Cha Ban Thánh Thần trong Nghi thức Thánh Lễ / Trước Truyền Phép: Kinh Epiclesis (Xin Cha Ban Thánh Thần) để biến bánh và rượu thành Ḿnh Máu Thánh Chúa GK / Sau Truyền Phép: Xin được trở nên Giáo hội Thân Thể của Chúa Kitô (Nhiệm Thể Chúa Kitô) / Và Xin được trở thành trong Chúa Kitô Hy Lễ trong cuộc sống hằng ngày / Sống Thánh Lễ như Hy Lễ /Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #13 Được nhận thức rơ ràng hơn về sự phong phú của kinh nguyện Thánh Thể (Anaphora) là một điều tối ư cần thiết cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu: cùng với các lời Đức Kitô phán trong Tiệc Ly, kinh nguyện Thánh Thể c̣n có lời cầu Epiklesis, là lời khẩn cầu Chúa Cha đổ ơn Thánh Thần xuống biến bánh rượu thành Ḿnh Máu Đức Giêsu Kitô để "ṭan thể cộng đoàn trở thành Thần Thể Đức Kitô mỗi ngày mỗi hơn". Chúa Thánh Thần, Đấng mà vị chủ tế khẩn cầu ngự xuống trong bánh rượu đang được đặt trên bàn thờ, cũng là Đấng tập họp các tín hữu "thành một thân thể" và biến họ thành hy lễ  đẹp ḷng Thiên Chúa Cha. / 5fút15.mp3

170- Tập mộ mến Chúa Thánh Thần: Tṛ chuyện với Ngài trong ngày, nhất là hồi 9:00 sáng / ThánhCa: HayVuiBuocTrenDgDi-1fút.mp3

171- Chuyện em bé tự tín nhờ ḥn sỏi thần / Tin tưởng Thiên Chúa đang d́u dắt / Ngài đang LẠNG để ban cái tốt nhất cho ḿnh / Chúa ThThần được ban để giúp ta vượt thử thách / Cái bất ngờ Quan Pḥng thường dành cho chúng ta / ThánhCa: ChDatDiuConNhuGio-3fút.mp3

172- Tập tâm sự với Chúa Thánh Thần / Cầu nguyện trong ngày / Lời nguyện TẮT trong tu đức / Toát Yếu glhtcg #576 Chúng ta có thể cầu nguyện luôn luôn, v́ thời gian của người Kitô hữu là thời gian của Đức Kitô phục sinh, Đấng "ở với chúng ta mọi ngày" (Mt 28:20). Cầu nguyện không thể tách rời khỏi đời sống của người Kitô hữu. "Bạn có thể cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng, khi ở ngoài chợ hay khi đi dạo một ḿnh, khi đang ngồi ở cửa hàng hay khi đang mua bán, và ngay cả khi làm bếp" (thánh Gioan Kim Khẩu). / 3fút.mp3

173- Nghi thức Hiệp Lễ: Kinh Lạy Cha: và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con / Bí tích Ḥa giải buộc chúng ta phải tha thứ anh chị em mới được Thiên Chúa thực sự tha cho chúng ta / ThánhCa: ViChinhKhiThuTha-3fút.mp3

174- Chúc B́nh an: Hăy để lễ vật tại đó, đi làm ḥa rồi trở lại... (Mt 5) / ThánhCa: OiThanLinhThanhAiXinMoRongLongCon-3fút.mp3

175- Chúc B́nh an: Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #49: Bí tích Tạ Ơn, tự bản chất, là bí tích b́nh an. Trong Thánh Lễ, chiều kích b́nh an này của mầu nhiệm Tạ Ơn được diễn tả cách đặc biệt qua dấu chỉ chúc b́nh an. Chắc chắn dấu chỉ này có giá trị to lớn (x. Ga 14,27). Trong thời đại của chúng ta vốn đầy sợ hăi và xung đột, cử chỉ này trở nên rất hùng hồn, khi Hội Thánh ư thức trách nhiệm của ḿnh là không ngừng cầu xin ơn b́nh an và hợp nhất cho chính ḿnh và cho toàn thể gia đ́nh nhân loại. Dĩ nhiên, trong mỗi con tim luôn có khát vọng ḥa b́nh mà không ai có thể dập tắt được. Hội Thánh lên tiếng hổ trợ niềm hy vọng ḥa b́nh và ḥa giải đang dâng lên từ tâm hồn của mỗi người thiện chí, và hướng hy vọng đó về Đấng là "b́nh an của chúng ta" (Ep 2,14) và có khả năng đem ḥa b́nh cho cá nhân cũng như dân tộc ngay cả khi mọi nỗ lực của con người thất bại / Hy lễ Todah =  Hy lễ B́nhAn, Hy lễ Ḥa b́nh / Thánh Lễ một Tiệc Mừng (Celebration; feast/ Feast of Faith (Ratzinger) : Cùng ḥa thuận và ăn tiệc chia sẻ cùng một thức ăn đă được Thiên Chúa chấp nhận, là Ḿnh Máu Thánh Chúa GK / ThánhCa: MamCaoLuongDaSan-5fút25.mp3

176- Cầu xin b́nh an cho thế giới và cho Hội Thánh được b́nh an và hiệp nhất / Cái Hôn b́nh an chảy từ Cung Thánh xuống cộng đoàn phụng vụ / ThánhCa: LayChXinHayDugConNhuKhiCuBinhAn-3fút30.mp3

177- Bẻ Bánh / Chúa GK Chết và Phục sinh là người sống / Chúa GK đă chết nhục để cứu chúng ta / Thư gửi Tín hữu Do Thái 12:2-3  ... mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn ḷng tin. Chính Người đă khước từ niềm vui dành cho ḿnh, mà cam chịu khổ h́nh thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hăy tưởng nhớ Đấng đă cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối ḿnh như thế, để anh em khỏi sờn ḷng nản chí./ ThánhCa: GiesuGiesuVisaoNgaiHySinhChet-2fút.mp3

178- Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa / Tính cách cánh chung của Thánh Lễ / Cánh Chung = Điều sẽ hoàn toàn xảy ra trong Tương Lai Chung Cục hiện đang bắt đầu phần nào ở Hiện tại / Chiên Vượt Qua kéo chúng ta đến kết hiệp với Ngài / Dự Tiệc Cưới Con Chiên: Khải Huyền 3:19-20 Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, Th́ Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hăy nhiệt thành ăn năn hối cải! Này đây Ta đứng trước cửa và gơ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, th́ Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. / Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #30-31: BTTY#30: Nếu quả thật các Bí tích thuộc về Hội Thánh lữ hành trong thời gian, hướng đến việc biểu lộ trọn vẹn cuộc chiến thắng của Đức Kitô phục sinh, th́ cũng thế, đặc biệt trong phụng vụ Thánh Thể, chúng ta được cho nếm trước sự hoàn tất cánh chung mà mỗi con người và mỗi tạo vật đều hướng đến (x. Rm 8,19t). Con người được tạo dựng để hưởng hạnh phúc thực sự và vĩnh cửu, mà chỉ có t́nh yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho. Nhưng sự tự do đă bị tổn thương của chúng ta sẽ lạc lối, nếu ngay bây giờ không được cảm nhận một chút ǵ đó của sự viên măn tương lai. Ngoài ra, mỗi người, để có thể đi đúng đường, cần phải được hướng về mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng này chính là Chúa Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, đang hiện diện cách đặc biệt cho chúng ta trong việc cử hành Thánh Thể. Thế nên, dù "là những người xa lạ và lữ khách trên trần gian này" (1Pr 2,11), chúng ta nhờ đức tin đă được thông phần vào sự viên măn của cuộc sống phục sinh. Tiệc Thánh Thể mạc khải chiều kích cánh chung rơ rệt, sẽ trợ lực cho tự do của chúng ta đang trên đường lữ thứ) / BTTY#31: Nhờ suy niệm mầu nhiệm này, chúng ta có thể nói, khi Ngài đến, Chúa Giêsu đă đáp ứng nỗi khao khát chờ mong của dân Do Thái, của toàn thể nhân loại và cuối cùng là của chính toàn thể tạo vật. Với việc tự hiến, Người đă thực sự khai mở thời đại cánh chung. Đức Kitô đă đến để qui tụ dân Thiên Chúa đang bị tản mác (x. Ga 11,52), tỏ lộ ư định qui tụ cộng đoàn giao ước, để hoàn tất các lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ trong thời xa xưa (x. Gr 23,3; 31,10 ; Lc 1,55.70). Trong việc kêu gọi nhóm Mười Hai, có liên tưởng đến mười hai chi tộc Israel, và trong mệnh lệnh của Tiệc Ly được trao phó cho các Tông đồ, trước khi Ngài bắt đầu khổ nạn để cứu độ, mệnh lệnh phải cử hành để tưởng nhớ đến Ngài, Chúa Giêsu bấy giờ cho thấy Ngài muốn chuyển giao cho toàn thể cộng đoàn mà Người thành lập, trách nhiệm làm dấu chỉ và khí cụ trong lịch sử cho việc qui tụ cánh chung đă được khởi đầu nơi Người. V́ thế, việc qui tụ cánh chung của Dân Thiên Chúa được thể hiện cách bí tích trong mỗi cử hành Thánh Thể. Tiệc Thánh Thể cho chúng ta được thực sự tham dự trước vào bàn tiệc cuối cùng, tiệâc đă được các ngôn sứ tiên báo (x. Is 25,6-9) và được diễn tả trong Tân Ước như "tiệc cưới của Con Chiên" (x. Kh 19,7-9); tiệc này phải được cử hành trong hân hoan của cộng đoàn chư thánh.  / Khải Huyền 19:6-9 Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội:"Halêluia! Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng đă lên ngôi hiển trị. Nào ta hăy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, v́ nay đă tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên, và Hiền Thê của Người đă trang điểm sẵn sàng, nàng đă được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền". Vải gai đây chỉ những việc lành của các thánh. Thiên thần bảo tôi: "Hăy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới của Con Chiên!" Người lại bảo tôi: "Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa". / Chúa Kitô được gọi là CON CHIÊN 28 lần trong 22 chương của sách Khải Huyền / Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta / 2Tm 13 Đây là lời đáng tin cậy: ... Nếu ta không trung tín, Người vẫn một ḷng trung tín, v́ Người không thể nào chối bỏ chính ḿnh. / ThánhCa: TinTuongCuaTaONoiNgai-9fút.mp3

179- Kết hiệp chồng vợ giữa Chúa GK và chúng ta, Giáo hội / V́ bất khả phân ly nên Chúa GK luôn thuỷ chung / ThánhCa: ChTinhMenNhuDaiDuong-1fút20.mp3

180- Bí tích Thánh Thể Bí tích của Đại kết: Công giáo Tin Lành Chính thống luôn trong Chúa GK / Tư thế ĐƯỢC dương lên cao để lôi kéo mọi người về với Chúa trong thân thể của Ngài / Thánh Giá Dấu Cộng / 3fút.mp3

181- Đức Kitô Toàn thể (Total Christ, Whole Christ) / GLGHCG #795 "Chúng ta hăy vui mừng và cảm tạ, v́ chúng ta không những trở thành Ki-tô hữu, mà trở thành chính Đức Ki-tô. Anh em có hiểu ơn trọng đại Thiên Chúa ban, khi Người cho Đức Ki-tô làm Đầu chúng ta không? Anh em hăy cảm phục và vui mừng, chúng ta đă trở nên Đức Ki-tô. Quả thế, nếu Người là Đầu và chúng ta là chi thể, th́ con người đầy đủ chính là Đức Ki-tô cộng với chúng ta.... Sự viên măn của Đức Ki-tô chính là Đầu cùng với chi thể. Đầu nào? Chi thể nào? Đó là Đức Ki-tô và Hội Thánh" (x.T. Âu-tinh chú giải Tin Mừng thánh Gioan 2l,8)... Một câu nói của Thánh Giăn-Đắc trước toà án tóm tắt niềm tin của các thánh tiến sĩ và cũng diễn tả lương tri của người tín hữu "Đức Ki-tô và Hội Thánh chỉ là một, đừng thắc mắc chi hết" (x.T. Gian-Đa, hồ sơ toà án). / Giáo hội Nhiệm thể Đức Kitô / Emmanuel / ThánhCa: ChuaOiNiemVuiHanhPhucDoiCon-3fút.mp3

182- Con Chẳng Đáng Chúa Ngự Vào Nhà Con: Chúa Giêsu Kitô là Hôn Phu; chúng ta là Hôn thê/ Toát yếu glhtcg #158 Hội thánh được gọi là Hôn thê của Đức Kitô bởi v́ chính Chúa đă tự xưng là "Hôn phu" (Mc 2,19), Đấng đă yêu thương Hội thánh, đă kết ước với Hội thánh bằng một Giao ước vĩnh cửu. Người đă phó nộp ḿnh v́ Hội thánh, để thanh tẩy Hội thánh bằng Máu của Người, để làm cho Hội thánh "trở nên thánh thiện" (Ep 5,26) và làm cho Hội thánh thành mẹ của tất cả các con cái của Thiên Chúa. Nếu hai chữ "Thân thể" cho thấy sự hợp nhất giữa "Đầu" và các chi thể, th́ hai chữ "Hôn thê" làm nổi bật sự phân biệt giữa đôi bên trong một quan hệ liên vị. / Hiền thê - Nhiệm Thể / Chúa GK Emmanuel luôn ở với chúng ta để giúp giải quyết / ThánhCa: CoChuaOCungToiMaVanDoi-2fút.mp3

183- Ba cuộc Tiến Lên (= Rước kiệu = procession) trong Nghi thức Thánh Lễ - Giục ḷng ao ước rước Chúa GK (Rước Lễ thiêng liêng) khi xếp hàng tiến lên rước Lễ / Con Chẳng Đáng mà vẫn tiến lên / Chúa coi chúng ta có giá rất cao - ThánhCa: KiaTrongChMatMoiNhuDangGoiTa-5fút20.mp3

184- Thánh Lễ thuyết phục về t́nh ThChúa yêu chúng ta tột độ và thuỷ chung / Tập dâng ngày khi thức dậy: dự Lễ và rước Lễ thiêng liêng / ThánhCa: LayChConXinDangNgaiNgayHomNay-2fút50.mp3

185- Rước Lễ: Amen / GLGHCG #1396 "Nếu anh em là thân thể và chi thể của Chúa Ki-tô, th́ chính anh em là bí tích đang đặt trên bàn thờ Chúa; anh em lănh nhận bí tích là chính anh em. Khi lănh nhận anh em thưa "A-MEN" (vâng, đúng như thế!) và anh em xác quyết như thế. Anh em nghe: "Ḿnh Thánh Chúa Ki-tô" và trả lời: "A-MEN". Hăy thực sự trở thành chi thể của Chúa Ki-tô, để cho lời thưa A-MEN của anh em là chân thực"(Thánh Âu-Tinh). /  Đại kết / Vấn đề lương tâm quan trọng đối với Thiên Chúa / Kitô giáo công giáo / 4fút20.mp3

186- Cầu cho Giáo hội b́nh an và hiệp nhất / Giáo hội Thân thể Chúa Kitô / Thân thể Chúa Kitô nếu hiện diện th́ luôn hiện diện toàn thể / Đại kết / Có khác biệt quan trọng nhưng chung cục cũng là trong chi tiết .mp3

187- Rước Lễ thiêng liêng có lợi ích như Rước Lễ thật sự nếu hội đủ điều kiện / Tại hại của thói quen / V́ thế lâu lâu phải tạm gián đoạn (break) Rước Lễ thực sự- Tông huấn Bí tích T́nh Yêu #55 Rước Lễ thực sự và Rước Lễ thiêng liêng : Đă đành, sự tham dự toàn vẹn vào Bí tích Thánh Thể được thực hiện khi tín hữu đích thân tiến đến bàn thờ để rước lễ. Tuy nhiên cần thận trọng đừng để câu khẳng định chính đáng trên đây tạo ra nơi tín hữu một tâm trạng tự động nào đó, như thể cho rằng chỉ cần hiện diện ở nhà thờ trong buổi phụng vụ là có quyền hay thậm chí có bổn phận tiến lên Bàn Tiệc Thánh Thể. Trong những trường hợp không thể tiến lên rước lễ dưới h́nh thức bánh rượu, việc tham dự Thánh Lễ vẫn là điều cần thiết, có giá trị và ư nghĩa cũng như đem lại kết quả. Trong những trường hợp như thế, nên ấp ủ khao khát hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô, chẳng hạn qua việc thực hành rước lễ thiêng liêng, mà Đức Gioan Phaolô II đă nhắc nhở và được các bậc thầy về đời sống thiêng liêng khuyến khích / 4fút50.mp3

188- Rước Lễ thiêng liêng cũng có thể giúp anh chị em ở trong hoàn cảnh tế nhị nên chỉ có thể Rước Lễ thiêng liêng /ThánhCa: LayChConXinDangNgaiNgayHomNay-5fút35.mp3

189- Rước Lễ dưới hai h́nh thức / Rước Lễ mỗi ngày tối đa 2 lần / Nhắc lại về Rước Lễ thiêng liêng / ThánhCa: NayChHoiSaoNgaiYeuConDenNhuTheU-3fút.mp3

190- Cám ơn sau Rước Lễ:  Tâm sự với Chúa Emmanuel / Ca đoàn giúp cộng đoàn hầu chuyện với Chúa Emmanuel / ThánhCa: YeuThgNoiGiChoVua-GiesuChiCoNgai-1fút20.mp3

191- Lời Nguyện Hiệp Lễ (Kết Lễ) / Thông báo / Chúa Ở Cùng Anh Chị Em / Hiện Xuống và đuợc sai đi sống Thánh Lễ để biến mọi người thành môn đệ Chúa Kitô / ThánhCa: TrongDemTruongCuaTranGian-2fút30.mp3

192- Kết Nghi thức Thánh Lễ: Thánh Lễ là Nguồn / Thánh Lễ và 3 Thời kỳ Chúa Cha-Chúa Con- Chúa ThThần; Chúng ta đang sống ở Thời kỳ của Chúa ThLinh, của Giáo hội và của mỗi một kitô hữu / Chúng ta được Chúa Kitô sai đi trong quyền năng Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ mệnh của Chúa GK bằng cách trở thành Xamaritanô nhân hiền trong mọi môi trường /ThánhCa: ThKhiChDaSaiToiDi-3fút.mp3

193- Toàn thể cuộc đời Chúa GK trong Thánh Lễ / Đời chúng ta trong Thánh Lễ -1fút.mp3

194- Cây Nho Giêsu / Chúng ta là cành / Suy gẫm dụ ngôn này theo sách "Đức Giêsu làng Nadarét" của ĐTC Bênêđitô 16 / Nhựa sống Thánh Linh / Công tác cắt tỉa / ThánhCa: ChuaLaCayNho-7fút40.mp3

195- Phải ở lại trong t́nh yêu của Cây Nho (gắn liền với Ngài) / Ơn nhẫn nại / Sinh hoa trái thơm ngon để sản xuất rượu hảo hạng / ThánhCa: ChLaCayNhoConLaCanhNho-ChMuonConHangOLaiTrgTinhYeuChua-2fút.mp3


BỔ TÚC: THAM DỰ THÁNH LỄ CÙNG VỚI MẸ MARIA

196- Me Maria & Thánh Lễ: Thông điệp GH Sống Nhờ Bí tích Tạ Ơn, Chương VI, #53: (Nơi trường học của Đức Maria, Người Nữ "Thánh Thể"): Ở trường lớp Mẹ Maria): Nếu chúng ta muốn khám phá lại trong tất cả sự phong phú của Bí Tích Thánh Thể, mối liên hệ thâm sâu nối kết Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể, chúng ta không thể nào quên Đức Maria, là Mẹ và mẫu gương của Giáo hội. Trong Tông Thư Rosarium Virginis Mariae, khi đặt Đức Trinh Nữ rất thánh làm Thầy dạy trong việc chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô, tôi đă ghi việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể vào số các mầu nhiệm ánh sáng. Thực vậy, Đức Maria có thể hướng dẫn chúng ta đến Bí Tích cực thánh nầy, v́ giữa Mẹ và bí tích này có một mối liên hệ sâu xa. Tin Mừng, thoạt nh́n qua, im lặng về vấn đề này... người ta có thể phỏng đoán cách gián tiếp mối liên hệ giữa Đức Maria và Bí Tích Thánh Thể căn cứ vào thái độ nội tâm của Mẹ. Trong tất cả cuộc sống của Mẹ, Đức Maria là một phụ nữ “Thánh Thể”. Khi nh́n Đức Maria là mẫu gương của ḿnh, Giáo hội cũng được mời gọi theo gương Mẹ trong mối liên hệ của ḿnh với Mầu Nhiệm rất thánh này.  / ThánhCa: MariaMeLaPhuNuThThe-2fút.mp3

197- Truyền Tin và Phụng vụ Lời Chúa / Như Mẹ, chúng ta cũng hiểu Lời Chúa chung chung thôi / Xin Vâng / ThánhCa: MeOiDoiConDoiBuocTheoMe-4fút.mp3

198- Truyền Tin: Mẹ xin vâng / Truyền Phép: Thánh Thần xuống (Epiclesis) trên Mẹ và Ngôi Hai nhập thể trong cung ḷng Mẹ; Chúa Thánh Thần và Biến thể / Xin Vâng và Tuyên Xưng Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin / Rước Lễ: như Mẹ cưu mang Chúa GK / ThánhCa: NayDayMotTrinhSeHaSinhMotConTrai-Emmanuel-2fút.mp3

199- Sau Truyền Tin, Mẹ vội vă đi thăm Êlidabét / Mẹ nhạy cảm về linh ứng của Chúa Thánh Thần / Mẹ cưu mang Chúa Giêsu và hăng say ra đi phục vụ: Rước Chúa GK để sau Lễ hăng say như Mẹ ra đi phục vụ ở mọi môi trường / ThánhCa: KinhChaoBaMeThChThat-6fút.mp3

200- Mẹ như Ḥm Bia Thánh ở lại độ 3 tháng để phục vụ tận t́nh (làm hết việc) và để gia đ́nh Êlidabét được chúc phúc; như Mẹ, sau Rước Lễ, chúng ta cũng là Ḥm Bia Thánh di động để phục vụ tận t́nh và thánh hóa môi trường khiến người được chúc phúc / ThánhCa: HonToiHanHoanVuiSuong-2fút.mp3

201- Bêlem: Mẹ trao Bé Giêsu cho mục đồng và Ba Vua; khi tiến lên Rước Lễ, xin Mẹ giúp trao Chúa cho chúng ta /ThánhCa: laConAiDay-1fút.mp3

202- Tiến dâng Bé Giêsu trong Đền Thánh: Ánh sáng muôn dân, Vinh quang Israen / Dâng Lễ Vật: cùng Mẹ xác nhận tất cả đều là ơn của Thiên Chúa trong Thánh Lễ hiệp với Chúa GK, của lễ duy nhất đẹp ḷng Thiên Chúa Cha, dâng lên để tạ ơn / Chuyện vui về tŕnh rượu nước / 5fút20.mp3

203- Mẹ chính là phụ nữ bỏ Men Giêsu vào chúng ta khi Rước Lễ để cuộc sống chúng ta được dậy Men Thánh Thần - ThánhCa: XinDucMeLavangDiuDat-1fút10.mp3

204- Mẹ là Bà Góa đang dâng tất cả những ǵ Mẹ có (= Chúa Giêsu); cùng Mẹ và với Mẹ trong Thánh Lễ dâng cả cuộc đời / Gioan 19: 25- 27 Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ ḿnh thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà".  Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà ḿnh. / Thca - LangDungDuoiChanThapTu-3fút.mp3

205- Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với môn đệ vây quanh Mẹ để rồi tung môn đệ ra đi rao giảng với thần lực t́nh yêu: sau Lễ ra đi thánh hóa môi trường bằng sống Thánh Lễ như là Nguồn Thần lực Thánh Linh / V́ thế có thói quen hát thánh ca kính Mẹ trước khi ra về -ThánhCa: NayBanHoiHayThapSangLen-2fút50.mp3

206- Dẫn nhập vào 5 Mầu nhiệm Sự Sáng của Chuỗi hạt Mân côi / ThánhCa: XinDMeLavangDiuDatChgCon-5fút.mp3

207- Thuộc cuộc sống công khai của Chúa GK là Thiên sai Ánh sáng Chúa Cha phái đến / Phải đến với Chúa GK mời nhận được ánh sáng / ThánhCa: LayNuVgThienDangHayVuiMung-4fút30.mp3

208- Mẹ Đứng bên cạnh Chúa GK đang được treo trên Thập giá: Mẹ trong Mầu nhiệm Vượt Qua được hiện tại hóa trong Thánh Lễ / Thiết lập Bí tích Thánh Thể / ThánhCa: mariaMeLaNgPhuNuThThe-4fút.mp3

209- Mầu nhiệm Tiệc Cưới Cana / Gioan 2 / ThánhCa: MariaNguyenCau-2fút30.mp3

210- Liên hoan của toàn thể thôn làng: Thánh Lễ là lúc toàn thể gia đ́nh Thiên Chúa Cha đang liên hoan- Phải hân hoan cùng đi dự Lễ / Như Mẹ để ư đến nhu cầu đôi tân hôn, chúng ta dự Lễ để cầu nguyện và phục vụ tha nhân / Tham dự Thánh Lễ là cùng Mẹ xác nhận Chúa GK là giải pháp Đầu Tiên của chúng ta / Như Mẹ đi THAM DỰ Thánh Lễ, chứ không đi XEM Lễ / ThánhCa: MeTuBiNgayNay-7fút.mp3

211- Mẹ chuyển cầu và tin tưởng được Con của ḿnh nhận lời: như Mẹ tin tưởng, lời cầu của chúng ta trong Thánh Lễ được chấp nhận / Giờ con chưa đến! / Mẹ chuyển cầu với Chúa GK Trung gian duy nhất trước Thiên Chúa Cha /  ThánhCa: QuiDayMeNguyenCauVoiCon-3fút30.mp3

212- Mẹ góp phần vào tổ chức đám cưới Cana; chúng ta phải đóng góp và cộng tác vào việc tổ chức Phụng vụ / Phụng vụ là việc chung và công khai / Chúa Giêsu cố ư báo trước Ngài sẽ nâng Hôn phối lên hàng Bí tích / Thánh Lễ là Tiệc Cưới và gặp gỡ vợ chồng giữa chúng ta và Chúa GK /  ThánhCa: ChieuHomNao-3fút.mp3

213- Mẹ can thiệp và vững tin đă được nhận lời / Mc 11:20-24 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đă chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu: "Ḱa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đă chết khô rồi!"  Đức Giêsu nói với các ông: "Anh em hăy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: 'Dời chỗ đi, nhào xuống biển!', mà trong ḷng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều ḿnh nói sẽ xảy ra, th́ điều ấy sẽ được ban cho. V́ thế, Thầy nói với anh em: tất cả những ǵ anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là ḿnh đă được rồi, th́ sẽ được như ư.  /  Dự Thánh Lễ, phải tạ ơn Thiên Chúa TRƯỚC khi nhận được ơn xin / ThánhCa: ViVaydenMuonDoiSeKhen-2fút50.mp3

214- Chúa Giêsu gọi Mẹ là Bà /Vào Giờ trọng đại trên Thập giá, Chúa cũng sẽ gọi Mẹ là Bà, theo tinh thần của Tin Mừng Nguyên Thủy (Sáng Thế 3:15) / Như ở Cana, Mẹ cũng nhắc chúng ta Hăy Làm Theo Lời Chúa GK Dạy qua Phụng vụ Lời Chúa và rải rắc trong Thánh Lễ, nhất là khi ra về sống Thánh Lễ / ThánhCa: ThKhiChDaSaiToiDi-4fút15.mp3
 
215- Thiên Chúa Quan pḥng đă dự liệu những can thiệp chuyển cầu của Mẹ để không tŕ hoăn / Chúa Giêsu nêu gương hiếu thảo với Mẹ: trong Thánh Lễ cầu nguyện xin ơn hiếu thảo với ông bà cha me.../ ThánhCa: ThuongChaThgMeBaoThgNgayQua-3fút.mp3

216- Mẹ đă sống tinh thần Todah (Chúa Giêsu có vẻ từ chối, thế nhưng Mẹ vẫn tin tưởng được Chúa nhậm lời và tạ ơn trước) / Tạ ơn Thiên Chúa và cam kết cải thiện cuộc sống để đền ơn Thiên Chúa / Sau Lễ ra đi thánh hóa môi trường bằng sống Thánh Lễ, theo gương Mẹ thực thi thánh ư của Thiên Chúa / ThánhCa: TungHoMeMaria-3fút25.mp3

217- Số lượng rất lớn của nước hóa thành rượu ngon: cùng Mẹ trong Thánh Lễ tin Chúa ḿnh hào hoa: Ngài là Mục tử Nhân lành muốn dưỡng nuôi chúng ta một cách dồi dào phong phú / ThánhCa: DangToanNangDaLamChoToi-3fút.mp3

218- Như Mẹ nhận nh́n tất cả đều là ơn phát xuất từ Thiên Chúa hào hoa của chúng ta / Cùng Phụ Nữ Tạ Ơn, tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn nhờ Chúa GK (Menkixêđê Mới) là Lễ vật Tạ ơn duy nhất đẹp ḷng Thiên Chúa Cha / ThánhCa: ConXinDangLenChinhLaChienThCh-4fút40.mp3

219- Mục tiêu phép lạ Cana, do lời chuyển cầu của Mẹ, là củng cố niềm tin của môn đệ: nhờ phép lạ của Thánh Lễ (biến thể) cùng Mẹ xin được ơn vững tin Chúa GK Emmanuel luôn yêu thương và luôn ở với chúng ta / Lạy Chúa GK, xin cho con xác tín: ngày hôm nay, không có khó khăn nào mà Chúa với con không thể giải quyết được! /ThánhCa: MariaMeLaNgPhuNuThThe-4fút30.mp3

220- Thông điệp "Giáo hội sống nhờ bí tích Tạ ơn" #57: (Như Thánh Gioan, sau Thánh Lễ, đem Mẹ về nhà ḿnh):   Quả vậy, Ngài đă trao phó cho Mẹ Ngài người môn đệ yêu dấu, và trong người môn đệ ấy, Ngài cũng trao phó cho Mẹ mỗi người chúng ta : “Này là con bà!”. Cũng thế, Ngài nói với mỗi người chúng ta : “Này là mẹ con !” (x. Ga19,26-27).  Sống việc tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, cũng đ̣i hỏi lănh nhận liên tục hồng ân này. Điều đó có nghĩa là đưa về nhà chúng ta – theo gương của Thánh Gioan – Đấng mà mỗi ngày chúng ta lănh nhận như Mẹ chúng ta. Điều đó đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta phải dấn thân trở nên đồng h́nh đồng dạng với Chúa Kitô, bằng cách học với Mẹ Ngài và để cho Mẹ Ngài hướng dẫn chúng ta. Đức Maria hiện diện với Giáo Hội và là Mẹ của Giáo Hội, trong mỗi cử hành Bí Tích Thánh Thể của chúng ta. Nếu Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể làm thành một cặp song đôi không thể tách rời, th́ giữa Đức Maria và Bí Tích Thánh Thể cũng vậy. Chính v́ thế việc kính nhớ Đức Maria trong cử hành Bí Tích Thánh Thể được thi hành đồng loạt, từ thời xa xưa trong các Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương / ThánhCa: MeTuBiNgayNayConDen-3fút.mp3

221- Thắc mắc: Rước Lễ và đại kết / Vai tṛ Giám mục và Linh mục trong Phụng vụ / Các kinh là công thức giúp cầu nguyện, chứ không phải là cầu nguyện / 2fút40.mp3

222- Thừa tác viên Thánh Thể bẻ Bánh Thánh / Ra về sau Thánh Lễ để sống Thánh Lễ bằng phục vụ / Bổ túc về 3 công thức Giải tán mới: Ite, ad Evangelium Domini annuntiandum (Anh chị em hăy ra đi rao giảng Tin mừng Chúa); Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum (Anh chị em hăy ra đi tôn vinh Chúa bằng chính cuộc sống ḿnh); Ite in pace (Anh chị em hăy ra đi b́nh an)-4fut55.mp3.

223- Đem Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân -1fút10.mp3

224- Lễ vật Cain và Abel / Trong Thánh Lễ, Chúa GK với Thân thể của Ngài, là Lễ vật duy nhất quí trọng và đẹp ḷng Thiên Chúa Cha / 1fút40.mp3

225- Ân xá- Bổng Lễ / Đóng góp với giáo xứ / 3fút30.mp3

226- Vài mánh để tập sống mật thân với Chúa Thánh Thần / Cúi chào trong Phụng vụ /3fút.mp3

227- Chúa Giêsu nhắc lại về Giao ước Mới và Vĩnh cữu ở ngưỡng cửa Nhà Thờ trước khi chia tay - Cvsđ 10:38 Quư vị biết rơ: Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người. / Bí tích T́nh Yêu #97 (kết Tông huấn): Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa Thánh Thần nhóm lên trong chúng ta cùng ngọn lửa mến mà các môn đệ khi tiến gần Emmaus đă cảm nghiệm (x. Lc 24:13-35) và trong cuộc sống của chúng ta, xin Ngài làm sống lại "ḷng sững sốt trước Thánh Thể" nhờ vẻ đẹp lộng lẫy quang toả từ nghi thức phụng vụ, là dấu chứng giúp chúng ta cảm nghiệm được sự huy hoàng vô biên của mầu nhiệm thánh của Thiên Chúa. Hai môn đệ ấy đă trỗi dậy rời bàn ăn và vội vă trở lại Giêrusalem để chia sẻ niềm vui với anh chị em ḿnh trong niềm tin. Thật vậy, nỗi vui chân chính chủ tại việc tuyên xưng Chúa vẫn ở giữa chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta trên đường đời. Bí tích Thánh Thể chắc chắn giúp chúng ta khám phát Đức Kitô, Đấng đă chết và sống lại, thực sự là người đang sống với chúng ta trong mầu nhiệm Hội Thánh, thân thể của Người; và chúng ta đă trở nên chứng nhân mầu nhiệm t́nh yêu này. Chúng ta hăy mời gọi và khuyến khích nhau đến Bí tích Thánh Thể, với tâm hồn tràn ngập hân hoan và ngưỡng mộ, để cảm nghiệm được cũng như loan báo cho tha nhân sự thật của câu khẳng định mà Chúa Giêsu đă dùng như lời tạm biệt với các môn đệ: "Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20) / Đôi lời để kết CD khóa Thánh Lễ tại Seattle 2004, ấn bản 2009 / Tự do phổ biến- Gíá phải chăng / 10fút.mp3

Homepage