PhanatNikhom (1986-90):  Cảnh Ra đi định cư. [Trở Về Mục lục]

               

 

 

[Trở Về Mục lục]