Lm G. Nguyễn Lợi thân chào các Cựu Thiếu Nhi Thánh Thể PhanatNikhom qua trung gian http://tnttpanat.blogspot.com/. Ngoài hình ảnh kỷ niệ!m, các Bạn nên gợi ý với nhau để xem và học hỏi về Thánh Lễ, trung tâm cuộc sống và sinh hoạt của TNTT. If OK? Click here, please  

 

 


Cựu Phanat đã được Thiên Chúa chọn làm linh mục:

1) Lm  Vu Nhat Thang
(tvu73@yahoo.com.au) thụ phong Linh muc ngày 06/09/2008 tại Melbourne - Uc
(Xin ấn vào đây để nhận diện người anh em Tân Lm)

2) Lm Nguyễn Minh Đức (thụ phong hè 2009): Click để xem!

3) Lm Phạm Minh Thắng (thụ phong ngày 26 tháng 6, 2010). Click để xem.

Rev. Thang M Pham
(Home) 4040 Holiday Lane. Oakwood, GA 30566  Tel: 678-866-2004
(Work) St. Peter Chanel Catholic Church. 11330 Woodstock Rd. Roswell, GA 30075.  Tel: 678-832-1211

 

Mục lục các Slide Shows Trại Tị nạn PhanatNikhom (1986-1990)  [về Trang Chủ]

Tôi là Lm Gioan Nguyễn Lợi trước đây đã có dịp chung cảnh đời tỵ nạn với Bạn tại PhanatNikhom.

Xin gửi lời thăm hỏi Bạn. Dưới đây xin thân tặng Bạn vài giây phút hồi tưởng lại Cảnh Đời Long Đong Nhưng
Luôn Tin Vui,
như chúng ta đã từng tâm sự với nhau.

Bạn có thể thông báo cho bạn bè thân hữu về điểm Hẹn Phanat này.

Và Bạn có thể liên lạc với tôi qua johnleeng01@yahoo.com

Xin Ấn Vào Từng Mục Để Thưởng Thức Các Hình Kỷ Niệm 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Sứ thần Tricarico- Giám mục Thienchai (Cholbury) & Trại PhanatNikhom.

Linh muc Namwong (đại ân nhân của tị nạn).  //   Thời kỳ Cha Kym Thanh quí mến của Trại.

Lịch sử Nhà Thờ của Trại tị nạn.   //   Linh mục & Tu sĩ ở Trại.   //  Các Hội đoàn công giáo ở Trại.

Đố Vui Giáo lý ở Trại   //   Phụng vụ ở Trại. //

Sinh hoạt cộng đoàn công giáo ở Trại. (1/2)   //   Sinh hoạt cộng đoàn công giáo ở Trại. (2/2)

Sinh hoạt Thiếu nhi Thánh thể ở Trại.  //   Mừng Ngày Phong Thánh 117 Vị Tử đạo VN ở Trại.

Cộng đồng Tị nạn Việt nam ở Trại PhanatNikhom.   //   Đời sống tị nạn ở Trại.

Linh tinh.   //   Vài sinh hoạt của Transit.   //   Cảnh Ra đi định cư.