PhanatNikhom (1986-90): Lm Namwong (đại ân nhân của tị nạn). [Trở Về Mục lục]

 

[Trở Về Mục lục]