PhanatNikhom (1986-90): Cha Kym Thanh quĂ­ mến của Trại. [Trở Về Mục lục]

 

 

 

 

 

 

[Trở Về Mục lục]