(mp3) Suy niệm Tuần Thánh: Mầu nhiệm Vượt Qua  / Khổ nạn - Phục sinh - Cánh chung

 

 

Mục Lục đề tài  Khóa Thánh lễ Seattle, Mùa Chay 2004 (trước ấn bản 2009) 

                         Home ?  
 
Mời nghe Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16

Abel: Lễ vật của Cain & Abel: 219Seattle.

Advocate: Đấng Phù trợ - Advocate - Paraclete: 135Seattle.

Adonai:  Giavê - Adonai - Giêhôva - El - Elohim: 156Seattle.

Ái: xem Đức Ái

Alleluia - Đứng dậy: 086Seattle.

Amen - Fiat - Đức Tin - Thánh lễ như là Đỉnh: 094Seattle.

Amen: Rước Lễ - Amen - Đại kết: 192Seattle.

Anamnesis - Tưởng niệm: 164Seattle.

Anh chị em cùa Chúa GK phục sinh: Cha của Thầy cũng là Cha của anh chị em: 035Seattle.

Anh hùng rơm: Phải chờ đợi Thánh thần - Nếu không th́ chỉ là anh hùng rơm: 174Seattle.

Anh ngữ: Th́ Present Perfect trong Anh ngữ và Hiện tại hóa trong cử hành Thánh lễ: 152Seattle.

Anna: Maria tiến dâng Bé Giêsu - Ximêon - Anna: 204Seattle.

Âm nhạc trong Phụng vụ: 051Seattle.

Ân xá - Xin Lễ - Bổn phận đóng góp với giáo xứ: 220Seattle.   

 

Ba tháng: Maria - Đi Viếng - Ḥm Bia - 3 tháng: 203Seattle.

Biển thể: Truyền Phép - Biển thể - Xin Vâng - Nhập Thể - Epiclesis: 202Seattle

Bà góa: 2 đồng xu của bà góa - Mẹ Maria dâng Con của ḿnh: 205Seattle.

Bá chủ vũ trụ: Thiên Chúa ban cho chúng ta làm bá chủ vũ trụ: 112Seattle.

Ba Thời kỳ của Kế hoạch cứu rỗi: 128Seattle.

Ba Trăm Sấm ngôn về Thiên sai - Mầu nhiệm Vượt Qua trung tâm của Mặc khải: 084Seattle.

Bác ái & Chứng nhân T́nh yêu tận cùng của Chúa GK: 020Seattle. 

Back up: Không lùi xe (back up) - Vẫn tiến tới gặp Chúa GK: 165Seattle.

Bài đọc1 - Thánh vịnh: 085Seattle. 

Bài đọc2 : 086Seattle.

Bài Giảng - Bổn phận giảng Lời Chúa: 088Seattle.

Bàn thờ: Khăn trắng phủ Bàn thờ - Phụng vụ và các biểu tượng: 109Seattle.

Bàn thờ: Ca nhập lễ - Rước kiệu tiến lên Bàn thờ: 043Seattle.

Bàn thờ: Rước kiệu tiến lên Bàn thờ: 044Seattle.

Bàn thờ: Danh từ và ư nghĩa của Bàn thờ: 045Seattle.

Bàn thờ - Hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người: 046Seattle.

Bản dịch 70 của Cựu ước & Giavê - Adonai - Giêhôva - El - Elohim: 156Seattle.

Bản văn Tân ước - Nguyên bản & Vai tṛ của Chúa Thánh thần: 082Seattle.

Bánh: xem H́nh bánh

Bánh: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO: 122Seattle.

Bánh Hằng Sống - Máu Thịt Thật - Diễn từ Chúa GK tại Caphacnaum: 140Seattle.

Bánh rượu - Tất cả đều là quà của Thiên Chúa - Nâng bánh rượu lên vừa phải: 121Seattle.

Bánh Rượu trong Thánh lễ: 115Seattle.

Bắt: Phục sinh - Ngủ,  sao lại thấy! - Thấy, sao không bắt?: 030Seattle.

Bắt chước Chúa GK - Vui sống giữa thử thách như Têphanô: 036Seattle.

Bất khả phân ly giữa Chúa GK và chúng ta: 187Seattle.

Bẻ Bánh (H́nh) - Chúa GK Phục sinh là Người Sống - Chúa GK muốn vào kết hiệp với ta: 185Seattle.

Bẻ Bánh (h́nh) & Hiệp nhất của Giáo hội: 159Seattle.

Bé Giêsu: Maria tiến dâng Bé Giêsu - Ximêon - Anna: 204Seattle.

Bẻ H́nh Bánh & vai tṛ Thừa tác viên: 217Seattle.

Bên cạnh: Chúa GK luôn bên cạnh ta dẫu ta không thấy Ngài: 033Seattle.

Bệnh nhân & Đem Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân: 218Seattle.

Biển hồ Galilê: Chúa GK hiện ra - Sống cuộc sống kitô hữu dồi dào: 034Seattle. 

Biến thể: Vai tṛ Chúa Thánh thần trong Biến thể: 137Seattle.

Biến thể: 139Seattle. & 143Seattle.  144Seattle. & 145Seattle.

Biến thể - Hay chỉ là biểu tượng?: 143Seattle.

Biến thể: 144Seattle. & 145Seattle.

Biến thể - Thuật ngữ đă được tạo ra v́ nhu cầu: 144Seattle.

Biết người qua động tác tiêu biểu của người ḿnh muốn biết: 016Seattle. 

Biểu tượng: Biến thể - Hay chỉ là biểu tượng?: 143Seattle.

Bí tích Rửa tội & Dấu Thánh giá trên ḿnh trong Thánh lễ: 048Seattle.

Bí tích Rửa Tội: Vai tṛ Chúa Thánh thần trong Bí tích Rửa Tội : 137Seattle.

Bí tích Thánh thể của Đại kết - Thánh giá Dấu Cộng: 188Seattle.

Bí tích Nhập đạo: 054Seattle. 

Bí tích Nhập đạo: 055Seattle.

Bí tíchThánh thể trung tâm của các Bí tích: 053Seattle. 

Bí tích: Bí tích Thánh thể trung tâm của các Bí tích: 053Seattle. 

Bí tích Thánh thể & Emmanuel: 061Seattle.

Bí tích Thánh thể & Emmanuel: 062Seattle.

Bí tích Hôn phối - Sứ mệnh diễn tả t́nh yêu của Thiên Chúa đối với Giáo hội: 060Seattle.

Bí tích Nhập đạo: 063Seattle.

Bí tích Hôn phối & Emmanuel - Chúa làm tất cả v́ chúng ta: 059Seattle.

Bí tích Hôn nhân - Sứ mệnh Chúa GK Trao ban & Nguyên tắc Nhập thể: 092Seattle.

Bí tích Hôn nhân - Sứ mệnh Chúa GK Trao ban: 093Seattle.

Bí tích Tạ ơn: Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 100Seattle.

Bí tích Tạ ơn & Các danh xưng: 102Seattle. & 103Seattle.

Bí tích Tạ ơn: Chúa GK điểm hội tụ của tiến hóa trong Bí tích Tạ ơn: 108Seattle.

Bí tích Tạ ơn & các Danh xưng: 114Seattle.

Bí tích Thánh thể - Bí tích của Đại kết kitô giáo & Nghi thức Bẻ Bánh: 159Seattle.

Bí tích của Đại kết kitô giáo & Bí tích Thánh thể : 159Seattle. : 159Seattle.

Bí tích Tạ ơn: Hướng về Thiên Chúa - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 177Seattle.

Bí tích Tạ ơn thuyết phục ta về T́nh yêu Tột độ của Thiên Chúa đối với ta: 191Seattle.

Bí tích: Tại Cana Chúa GK kín đáo báo trước sẽ nâng Hôn phối lên hàng Bí tích: 211Seattle.

Biết ơn: Trở thành con người đích thực = con người biết ơn nhờ Thánh lễ: 106Seattle.

Biểu tượng: Phụng vụ và các biểu tượng: 109Seattle. 

B́nh an: Chúc b́nh an: 184Seattlle.

Bốn phần của nghi thức Thánh lễ - Tập họp: 041Seattle.

Bổn phận giảng Lời Chúa & Bài Giảng: 088Seattle.

Bổn phận đóng góp với giáo xứ & Xin Lễ: 220Seattle.

BỞI ThChúa & HƯỚNG VỀ Ngài - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 100Seattle.

 

Ca hát & Hân hoan vui sướng khi dự Thánh lễ: 049Seattle.

Cả con người chúng ta là khối tặng phẩm của Thiên Chúa: 105Seattle.

Ca nhập lễ - Rước kiệu tiến lên Bàn thờ: 043Seattle.

Các Con Hăy Làm Việc Này - Chúa chờ đợi chúng ta đón nhận Ngài: 163Seattle.

Các Thánh: Kính nhớ Các Thánh: 172Seattle.

Các Thánh trên trời: Kính nhớ Mẹ & Các Thánh trên trời: 176Seattle.

Các Thánh trên trời - với thân nhân chúng ta đang ở trên Thiên đàng: 124Seattle.

Cain: Lễ vật của Cain & Abel: 219Seattle.

Cám ơn sau Rước Lễ: 198Seattle.

Cảm tạ Thiên Chúa Cha qua Chúa GK - Cơ may & Quan pḥng: 104Seattle.

 

Cana: Maria - Phúc âm Gioan (Tiệc Cưới Cana):209Seattle.

Cana: Liên hoan của toàn thể thôn làng: 210Seattle.

Cana: Tiệc Cưới Con Chiên Thiên Chúa trong cử hành Thánh lễ: 210Seattle.

Cana:  Họ hết rượu rồi - Mẹ chuyển cầu với Chúa GK: 210Seattle.

Cana: Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK: 211Seattle.

Cana: Maria tại Cana & Phụng vụ công việc CHUNG : 211Seattle.

Cana: Tin tưởng khi cầu nguyện như Mẹ Maria tại Cana: 212Seattle.

Cana: Maria phục vụ tại Cana & Dự Lễ (chứ không phải XEM Lễ): 211Seattle.

Cana: Tiệc cưới Cana & Chúa GK nêu gương cuộc sống xă hội: 211Seattle.

Cana: Chúa GK kín đáo báo trước sẽ nâng Hôn phối lên hàng Bí tích: 211Seattle. 

Cana: Tuy chưa đến GIỜ mà Chúa GK vẫn làm theo Mẹ đề nghị V̀ yêu Mẹ: 213Seattle.

Cana: Sẵn sàng thực thi Ư của Thiên Chúa - Cùng với Mẹ: 213Seattle.

Cana: Mục đích của phép lạ - Vinh quang Thiên Chúa - Niềm tin của các môn đệ:215Seattle.

Cana: Niềm tin của môn đệ - Niềm tin của ta khi sau Lễ về lại môi trường: 215Seattle.

Cana: Chúa nêu gương hiếu thảo tại Cana: 213Seattle.

Cana: Thiên Chúa hào hoa quảng đại tại Cana: 213Seattle.

Cana: Vai tṛ của Mẹ tại Cana - Chuyển cầu cùng Chúa GK con của Mẹ: 213Seattle.

 

Cao: Thiên Chúa nâng chúng ta lên rất cao: 107Seattle.

Cao: Su Truyền Phép: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO: 122Seattle.

Caphacnaum: Diễn từ Chúa GK - Bánh Hằng Sống - Máu Thịt Thật: 140Seattle. & 141Seattle.

Cắm vào ḍng điện : Chúa chờ đợi chúng ta cắm vào ḍng điện thần linh: 166Seattle.

Câu chuyện say Máu Thánh trong Thánh lễ tại Roma: 113Seattle.

Cầu nguyện như Mẹ Maria tại Cana- Tin là ḿnh đă được nhận lời: 212Seattle.

Cầu nguyện:  Kinh giúp cầu nguyện chứ không phải là cầu nguyện: 216Seattle.

Cầu cho Giáo hội được B́nh an và Hiệp nhất: 193Seattle. 

Cầu cho Giáo hội được B́nh an và Hiệp nhất - Giáo hội Thân thể của Chúa GK: 193Seattle. 

Cầu nguyện & chiến thắng - Chúa GK Maisen Mới dang tay cầu nguyện trong Thlễ: 011Seattle.

Cầu nguyện hai lần & Cahát: 052Seattle.

Cầu nguyện: Giải pháp Đầu Tiên là Cầu nguyện - Như Mẹ Maria tại Cana: 211Seattle.

Cây kim may: t́m ngoài nắng - Không 100% đúng hoặc sai: 068Seattle.

 

Cha của Thầy cũng là Cha của anh chị em & Chúa GK phục sinh: 035Seattle.

Cha mẹ: Vai tṛ của cha mẹ & Nguyên tắc Nhập thể: 091Seattle.

Chào trong Phụng vụ: 221Seattle. 

Chào đón nhau khi đi Thánh lễ: 042Seattle.

Chay: Mùa Chay & Thánh lễ: 015Seattle. 

Chăm sóc con cái: Thiên Chúa luôn chăm sóc con cái chúng ta: 178Seattle.

Chết trên Thánh giá: Sống nhờ Chúa GK Chết trên Thánh giá: 180Seattle. 

 

Chi tiết: Khác biệt rất quan trọng NHƯNG vẫn là chi tiết khi...:194Seattle.

Chi tiết của Cuộc Khổ nạn: 008Seattle.

Ch́a khóa chú giải Kinh thánh: Chúa GK trong Thân xác của Ngài: 002Seattle.

Chia sẻ kinh nghiệm về Đố Vui Giáo Lư: 168Seattle.

Chiên: Phúc cho ai dự Tiệc Cưới Con Chiên: 186Seattle.

Chiến thắng trên Thập giá: Dương lên cao - Lôi kéo mọi người: 010Seattle.

Chiến thắng: Maisen Mới trường tồn với thế dang tay cầu nguyện trong Thlễ: 011Seattle.

Chồng: Chúa GK Chồng kết hiệp với Giáo hội Hiền thê: 186Seattle.

Chờ đợi: Chúa chờ đợi chúng ta ư thức và tự do đón tiếp Ngài: 169Seattle.

Chờ đợi Chúa Thánh thần cùng Mẹ Maria: 072Seattle.

Chủ tế nâng CAO H́nh Bánh H́nh Rượu để cùng thờ lạy sau Truyền Phép: 157Seattle.

 

Chúa chờ đợi chúng ta cắm vào ḍng điện thần linh: 166Seattle.

Chúa chờ đợi chúng ta Vặn ṿi nước - Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

Chúa chờ đợi chúng ta Dùng cái phễu - Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

Chúa chờ đợi chúng ta đón nhận Ngài: 163Seattle.

Chúa chờ đợi chúng ta ư thức và tự do đón tiếp Ngài: 169Seattle.

Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

Chúa là Tất cả của ta - Ta là Tất cả của Chúa: 099Seattle.

Chúa luôn yêu tội nhân - Con Chẳng Đáng Chúa Ngự Vào Nhà Con: 190Seattle.

Chúa ở cùng anh chị em - Lời chào đầu tiên trong Thánh lễ & Trao sứ mệnh: 056Seattle.

Chúa Ở Cùng Anh Chị Em & Sứ vụ: 079Seattle.

 

Chúa Cha: Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha: 175Seattle.

Chúa Cha: Kinh Lạy Cha - Con cái của Chúa Cha trong Chúa GK nhờ Thánh thần: 179Seattle.

Chúa Cha: Kiên nhẫn của Chúa Cha & Cuộc Khổ nạn của Chúa GK: 009Seattle.

 

Chúa GK: Đức Maria trong cương vị Người Dẫn Đưa tới Chúa Gk: 006Seattle.

Chúa GK Ch́a khóa chú giải Kinh thánh trong Thân xác của Ngài: 002Seattle.

Chúa GK: Tác dộng của Chúa Thánh thần sau Hiện xuống  - Quy về Chúa GK: 013Seattle. 

Chúa GK lôi kéo bằng t́nh yêu: 012Seattle.

Chúa GK luôn với chúng ta - Phaolô trở lại: 037Seattle.

Chúa GK phục sinh luôn bên cạnh ta dẫu ta không thấy Ngài: 033Seattle.

Chúa GK về trời - Ngài sẽ tái lâm - Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ: 038Seattle.

Chúa GK là Phúc âm - Chính Ngài là Đạo: 087Seattle.

Chúa GK rao giảng - Dụ ngôn, nét đặc thù của lối Ngài rao giảng: 089Seattle.

Chúa GK rao giảng & Nguyên tắc Nhập thể: 090Seattle.

Chúa GK: Thần khí của Chúa GK được trao ban cho chúng ta: 130Seattle. & 131Seattle.

Chúa Thánh thần & H́nh thành Bản văn Tân ước: 082Seattle.

Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất & Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK: 151Seattle.

Chúa GK phục sinh & Sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha: 153Seattle.

Chúa GK: Con cái của Chúa Cha trong Chúa GK nhờ Thánh thần: 179Seattle.

Chúa GK Chết: Sốg nhờ Chúa GK Chết trên Thánh giá: 180Seattle. 

Chúa GK Phục sinh là Người Sống - Chúa GK muốn vào kết hiệp với ta: 185Seattle.

Chúa GK muốn vào kết hiệp với ta: 185Seattle.

Chúa GK Chồng kết hiệp với Giáo hội Hiền thê - Phúc cho ai dự Tiệc Cưới Con Chiên: 186Seattle.

Chúa GK: Bất khả phân ly giữa Chúa GK và chúng ta: 187Seattle.

Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha: 175Seattle.

Chúa GK chuyển cầu: 176Seattle.

Chúa GK: Hướng về Thiên Chúa - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 177Seattle.

Chúa GK Sống lại để rồi chuẩn bị chúng ta về Nhà Cha: 173Seattle.

Chúa GK: Thánh lễ tưởng niệm toàn thể cuộc đời của Chúa GK: 171Seattle.

Chúa GK Phụng vụ viên Duy nhất: 171Seattle.

Chúa GK: Chúng ta luôn với Chúa GK - Ngài luôn yêu tội nhân tha thiết: 178Seattle.

Chúa GK luôn yêu tội nhân tha thiết: 178Seattle.

Chúa GK Đấng Phù trợ cho ta trước Thiên Chúa Cha: 136Seattle.

Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn - Máu thịt của Người Sống luôn đi với nhau: 159Seattle.

Chúa GK: Cana & Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK: 211Seattle.

Chúa GK: Họ hết rượu rồi - Giải pháp Đầu Tiên là Chúa GK- Cầu nguyện: 211Seattle.

Chúa GK: Giáo hội Thân thể của Chúa GK: 193Seattle. 

Chúa GK: Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK: 123Seattle.

Chúa GK điểm hội tụ của tiến hóa trong Bí tích Tạ ơn: 108Seattle.

Chúa GK làm tất cả v́ chúng ta: Emmanuel & Bí tích Hôn phối: 059Seattle.

Chúa GK làm tất cả v́ chúng ta: Emmanuel & Bí tích Hôn phối: 059Seattle.

Chúa GK: Chúa Thánh thần qui hướng môn đệ về lại với Chúa GK: 074Seattle.

Chúa GK nêu gương hiếu thảo tại Cana: 213Seattle.

 

Chúa Thánh thần:  Các Danh xưng theo cuốn GLGHCG: 132Seattle. & 133Seattle.

Chúa Thánh thần: Vai tṛ của Chúa Thánh thần: 127Seattle.

Chúa Thánh thần: Thời kỳ Chúa Thánh thần và Thời kỳ Giáo hội: 128Seattle.

Chúa Thánh thần: Vai tṛ & Danh xưng của Chúa Thánh thần: 129Seattle.

Chúa Thánh thần: Phải chờ đợi Thánh thần: 071Seattle.

Chúa Thánh thần: Cùng Mẹ Maria chờ đợi Chúa Thánh thần: 072Seattle.

Chúa Thánh thần qui hướng môn đệ về lại với Chúa GK: 074Seattle.

Chúa Thánh thần sau Hiện xuống - Quy về Chúa GK: 013Seattle. 

Chúa Thánh thần: thực tập mộ mến Ngài - Tṛ chuyện với Ngài trong ngày: 181Seattle. & 221Seattle.

Chúa Thánh thần giúp chúng ta vững tin Chúa GK luôn ở với ḿnh: 182Seattle.

Chúa Thánh thần: Thần khí của Chúa GK được trao ban cho ta: 130Seattle. & 131Seattle.

Chúa Thánh Thần: Xin Cha Ban Thánh Thần xuống - Epiclesis: 126Seattle.

Chúa Thánh thần Đấng Phù trợ - Chúa GK Đấng Phù trợ cho ta trước Thiên Chúa Cha: 136Seattle.

Chúa Thánh thần trong Bí tích Rửa Tội - Trong Biến thể: 137Seattle.

Chúa Thánh thần - First Thing First: 138Seattle.

Chúa Thánh thần: Vai tṛ Gợi nhớ - Giúp quẹo h́nh chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK: 162Seattle.

Chúa Thánh thần trong Phụng vụ - Sống nhờ Chúa GK Chết trên Thánh giá: 180Seattle.

Chúa Thánh thần: Con cái của Chúa Cha trong Chúa GK nhờ Thánh thần: 179Seattle.

 

Chúc b́nh an: 184Seattle.

Chúc b́nh an - Tha thứ mới được Thiên Chúa thứ tha: 183Seattle.

CHUNG : Maria tại Cana & Phụng vụ công việc CHUNG : 211Seattle.

Chút nước pha vào nước - Thập giá đă trở thành Thánh giá Dấu Cộng: 116Seattle.

Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha: Chúa GK Phục sinh: 175Seattle.

Chuyển cầu: Chúa GK chuyển cầu: 176Seattle.

Chuyển cầu với Chúa GK: Mẹ chuyển cầu ở Tiệc Cưới Cana: 210Seattle.

Chuyển cầu cùng Chúa GK con của Mẹ & Vai tṛ của Mẹ tại Cana: 213Seattle.

 

Chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK & Vai tṛ Chúa Thánh thần: 162Seattle.

Chứng kiến giây phút Chúa phục sinh: Không ai: 031Seattle.

Chứng nhân T́nh yêu tận cùng của Chúa GK & Tông đồ Bác ái: 020Seattle. 

 

Con cái:  Tập con cái chúng ta biết đóng góp: 120Seattle.

Con cái: Thiên Chúa luôn chăm sóc con cái chúng ta: 178Seattle.

Con cái của Chúa Cha trong Chúa GK nhờ Thánh thần: 179Seattle.

Con Chẳng Đáng Chúa Ngự Vào Nhà Con - Chúa luôn yêu tội nhân: 190Seattle.

Con Chiên Thiên Chúa: Tiệc Cưới Con Chiên Thiên Chúa trong cử hành Thánh lễ: 210Seattle.

Con người đích thực = con người biết ơn nhờ Thánh lễ: 106Seattle.

Con nguời biết ơn: Trở thành con người biết ơn nhờ Thánh lễ: 106Seattle.

Con Rắn Đồng & Cuộc Khổ nạn với nhiều chi tiết: 008Seattle.

Công giáo & Tin lành: 101Seattle.

Công việc CHUNG: Phụng vụ công việc CHUNG: 211Seattle.

Cộng: Chút nước pha vào nước - Thập giá đă trở thành Thánh giá Dấu Cộng: 116Seattle.

Cơ may & Quan pḥng - Cảm tạ Thiên Chúa Cha qua Chúa GK: 104Seattle.

Của Lễ hoàn toàn đẹp ḷng Thiên Chúa Cha & Chúa GK Menkisêđê Mới: 214Seattle.

Cúi chào trong Phụng vụ: 221Seattle.

Cùng thờ lạy: sau Truyền Phép  chủ tế nâng CAO H́nh Bánh H́nh Rượu để cùng thờ lạy: 157Seattle.

Cuộc Khổ nạn với nhiều chi tiết: 008Seattle.

Cuộc Khổ nạn của Chúa GK - Kiên nhẫn của Chúa Cha: 009Seattle.

Cuộc sống xă hội: Tiệc cưới Cana & Chúa GK nêu gương cuộc sống xă hội: 211Seattle.

Cuốn GLGHCG: Các Danh xưng của Chúa Thánh thần: 132Seattle. & 133Seattle.

Cưới: Phúc cho ai dự Tiệc Cưới Con Chiên: 186Seattle.

Cứu độ:  Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người: 148Seattle.

Cứu độ mọi người: Chiến thắng trên Thập giá Dương lên cao để lôi kéo mọi người: 010Seattle.

Cứu độ mọi người: Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ: 038Seattle.

Cứu thế: Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất: 151Seattle.

Cựu ước: Bản dịch 70 của Cựu ước & Giavê - Adonai - Giêhôva - El - Elohim: 156Seattle.

 

 

Danh xưng của Chúa Thánh thần theo cuốn GLGHCG: 132Seattle. & 133Seattle.

Danh xưng của Chúa Thánh thần: 129Seattle.

Danh xưng của Bí tích Tạ ơn: 102Seattle. & 103Seattle.

Danh xưng của Bí tích Tạ ơn: 114Seattle.

Dẫn Đưa tới Chúa GK: Đức Maria trong cương vị Người Dẫn Đưa tới Chúa GK: 006Seattle

Dẫn nhập & khởi đầu khóa Seattle: 000Seattle.

Dâng ngày - Dự Thánh lễ cách thiêng liêng: 050Seattle.

Dâng ngày - Dự Thánh lễ cách thiêng liêng: 050Seattle.

Dâng ngày - Dự Thánh lễ cách thiêng liêng: 050Seattle.

Dâng ngày khi ngủ dậy: 191Seattle.

Dâng Con của ḿnh: Mẹ Maria dâng Con của ḿnh & Bà góa dâng cúng 2 đồng xu: 205Seattle.

Dang tay: Chúa GK Maisen Mới dang tay cầu nguyện trong Thánh lễ: 011Seattle. 

Dấu Thánh giá trên ḿnh - Thánh lễ & Bí tích Rửa tội: 048Seattle.

Dấu Cộng: Chút nước pha vào nước - Thập giá đă trở thành Thánh giá Dấu Cộng: 116Seattle.

Dấu Cộng: Thánh giá Dấu Cộng & Bí tích Thánh thể của Đại kết: 188Seattle.

Diễn tả t́nh yêu của Thiên Chúa đối với Giáo hội & Bí tích Hôn phối: 060Seattle.

Diễn từ Chúa GK tại Caphacnaum: 140Seattle. & 141Seattle.

Ḍng điện: Chúa chờ đợi chúng ta cắm vào ḍng điện thần linh: 166Seattle.

Doxology: Tán tụng: 177Seattle.

Dụ ngôn, nét đặc thù của lối Chúa GK rao giảng: 089Seattle.

Duy nhất: Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất: 151Seattle.

Duy nhất: Chúa GK Phụng vụ viên Duy nhất: 171Seattle.

Duy nhất: Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha: 175Seattle.

Duy nhất:  Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK - Cana: 211Seattle.

Dự Thánh lễ cách thiêng liêng & Dâng ngày: 050Seattle.

Dự Thánh lễ là trở thành con người đích thực = con người biết ơn: 106Seattle.

Dự Thánh lễ là trở thành con người đích thực = con người biết ơn: 106Seattle.

Dự Lễ (chứ không phải XEM Lễ) như Maria phục vụ tại Cana: 211Seattle.

Dự Tiệc Cưới Con Chiên - Chúa GK Chồng kết hiệp với Giáo hội Hiền thê: 186Seattle.

Dương lên cao: Chiến thắng trên Thập giá - Lôi kéo mọi người: 010Seattle.

 

Đại kết & Rước Lễ: 216Seattle.

Đại kết: Rước Lễ - Amen - Đại kết: 192Seattle.

Đại kết: Bí tích Thánh thể của Đại kết - Thánh giá Dấu Cộng: 188Seattle.

Đại kết kitô giáo & Bí tích Thánh thể: 159Seattle.

Đạo: Chính Chúa GK là Phúc âm - Chính Ngài là Đạo: 087Seattle.

Đặc thù:  Dụ ngôn, nét đặc thù của lối Chúa GK Ngài rao giảng: 089Seattle.

Đấng Phù trợ - Advocate - Paraclete: 135Seattle.

Đấng Phù trợ: Chúa Thánh thần Đấng Phù trợ: 136Seattle.

Đấng Phù trợ:  Chúa GK Đấng Phù trợ cho ta trước Thiên Chúa Cha: 136Seattle.

Đầu Tiên:  Giải pháp Đầu Tiên là Chúa GK- là Cầu nguyện - Như Mẹ Maria tại Cana: 211Seattle.

Đây là Mầu nhiệm Đức Tin: 152Seattle.

Đẹp ḷng Thiên Chúa Cha & Của Lễ của Chúa GK Menkisêđê Mới: 214Seattle.

Đền Thánh: Dân Do thái hân hoan tiến về Đến Thánh: 039Seattle. 

Đi Ngược hay là Xuôi theo thời gian & Mầu nhiệm Vượt Qua: 150Seattle.

Đi Thánh lễ trễ: 063Seattle.

Đích thực: Trở thành con người đích thực = con người biết ơn nhờ Thánh lễ: 106Seattle.

Điểm hội tụ của tiến hóa &  Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 108Seattle.

Điều kiện - Tôma đặt điều kiện - Chúa GK luôn bên cạnh dẫu ta không thấy Ngài: 033Seattle. 

Điều thiếu sót & Nghi thức Sám hối: 066Seattle.

Đỉnh: Thánh lễ như là Đỉnh: 094Seattle.

Đỉnh của Đời sống Kitô hữu & Thánh lễ : 021Seattle.

Đoàn sủng - Nghĩa của danh từ Eucharist: 101Seattle.

Đón nhận Chuá GK & Các Con Hăy Làm Việc Này: 163Seattle.

Đón tiếp:  Chúa chờ đợi chúng ta ư thức và tự do đón tiếp Ngài: 169Seattle.

Đóng góp: Tập con cái chúng ta biết đóng góp: 120Seattle.

Đóng góp với giáo xứ: 220Seattle.

Đóng góp của thánh sử khi ghi lại Phúc âm: 080Seattle.

Đố Vui Giáo Lư: 168Seattle.

Đồng xu của bà góa - Mẹ Maria dâng Con của ḿnh: 205Seattle.

Động tác T́nh yêu của Thiên Chúa & Mầu nhiệm Vượt Qua: 022Seattle.

Động tác tiêu biểu của người ḿnh muốn biết: 016Seattle. 

Động tác tiêu biểu của T́nh yêu Thiên Chúa & Thánh lễ: 018Seattle.

Đời Chúa GK & đời chúng ta trong Thánh lễ: 200Seattle.

Đời chúng ta trong Thánh lễ & Đời Chúa GK: 200Seattle.

Đời của Chúa GK: Thánh lễ tưởng niệm toàn thể cuộc đời của Chúa GK: 171Seattle.

Đời sống Kitô hữu & Thánh lễ Nguồn và Đỉnh : 021Seattle.

Đúng hoặc sai: Không 100% & T́m cây kim may ngoài nắng: 068Seattle.

Đúng giờ: On Time ; In Time - Kịp giờ: 095Seattle.

Đúng ư Thiên Chúa: Tôn sùng Mẹ đúng ư Thiên Chúa: 072Seattle.

Đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha & Chúa GK phục sinh: 153Seattle.

Đức Ái: Lời nguyện Tín hữu - Thánh lễ như là Nguồn - Đức Ái: 098Seattle.

Đức Tin: Đây là Mầu nhiệm Đức Tin: 152Seattle.

Đức Kitô Toàn thể - Giáo hội Thân thể Chúa GK: 189Seattle. 

Đức Tin: Kinh Tin Kính - Fiat - Amen: 094Seattle.

Đứng dậy: Alleluia - Đứng dậy: 086Seattle.

 

 

El: Giavê - Adonai - Giêhôva - El - Elohim: 156Seattle.

Elohim: Giavê - Adonai - Giêhôva - El - Elohim: 156Seattle.

Emmanuel: Sứ mệnh - Xin vâng - Phát hiện thánh ư Thiên Chúa: 058Seattle.

Emmanuel & Bí tích Hôn phối - Chúa làm tất cả v́ chúng ta: 059Seattle.

Emmanuel & Bí tích Thánh thể: 062Seattle.  

Emmanuel & Bí tích Thánh thể: 061Seattle.

Emmanuel - Ư thức sứ mệnh Chúa trao: 057Seattle.

Emmanuel: Lời chào đầu tiên - Chúa ở cùng anh chị em - Trao sứ mệnh: 056Seattle.

Emmanuel - Chúa Kitô luôn với chúng ta - Phaolô trở lại: 037Seattle.

Eucharist:  Nghĩa của danh từ Eucharist - Ơn đoàn sủng: 101Seattle.

Epiclesis: Xin Cha Ban Thánh Thần xuống: 126Seattle.

Epiclesis & Maria - Truyền Phép: 202Seattle.

 

Fiat - Amen - Đức Tin - Thánh lễ như là Đỉnh: 094Seattle.

First Thing First: ChúaThánh thần: 138Seattle.

 

Gặp Chúa GK trong Thân xác của Ngài:001Seattle.

Giải pháp Đầu Tiên là Chúa GK- Cầu nguyện & Cana: 211Seattle.

Giảng Lời Chúa: Bổn phận giảng Lời Chúa: 088Seattle.

Giám mục & linh mục: 216Seattle. 

Giáo hội rao giảng & Nguyên tắc Nhập thể: 090Seattle.

Giáo hội: Thời kỳ Chúa Thánh thần và Thời kỳ Giáo hội: 128Seattle.

Giáo hội: Nghi thức Bẻ Bánh & Hiệp nhất của Giáo hội: 159Seattle.

Giáo hội: Cầu cho Giáo hội được B́nh an và Hiệp nhất: 193Seattle. 

Giáo hội Thân thể của Chúa GK: Cầu cho Giáo hội được B́nh an và Hiệp nhất: 193Seattle. 

Giáo hội Hiền thê: Chúa GK Chồng kết hiệp với Giáo hội Hiền thê: 186Seattle.

Giáo hội Thân thể Chúa GK & Đức Kitô Toàn thể: 189Seattle.

Giáo Lư: Chia sẻ kinh nghiệm về Đố Vui Giáo Lư: 168Seattle.

Giáo xứ: Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ & Vai tṛ của Giám mục: 160Seattle.

Giáo xứ: Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ: 161Seattle.

Giáo xứ: Bổn phận đóng góp với giáo xứ: 220Seattle.

GIỜ:  Tuy chưa đến GIỜ mà Chúa GK vẫn làm theo Mẹ đề nghị V̀ yêu Mẹ: 213Seattle.

Giavê - Adonai - Giêhôva - El - Elohim: 156Seattle.

Giêhôva: Giavê - Adonai - Giêhôva -  El - Elohim: 156Seattle.

Giêrusalem: Hân hoan rước Vua GK vào thành Giêrusalem & Rước kiệu Nhập Lễ: 047Seattle.

Giọt nước trong rượu nho - Tập tục Do thái - Nhiều ư nghĩa theo Phụng vụ: 158Seattle.

Giúp quẹo h́nh chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK & Chúa Thánh thần: 162Seattle.

Gợi nhớ: Vai tṛ Chúa Thánh thần Giúp quẹo h́nh chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK: 162Seattle.

 

Ham học về Thánh lễ: 063Seattle.

Hào hoa quảng đại - Chúa GK tại Cana: 213Seattle.

Hát là cầu nguyện hai lần: 052Seattle. 

Hằng Sống:  - Máu Thịt Thật: 140Seattle.

Hằng ngày: Phải thực tập Tṛ chuyện với Chúa Thánh thần trong ngày: 181Seattle.

Hân hoan rước Vua GK vào thành Giêrusalem & Rước kiệu Nhập Lễ: 047Seattle.

Hân hoan vui sướng khi dự Thánh lễ - Ca hát: 049Seattle.

Hêrôđê - Philatô - Chúa Giêsu vác Thập giá: 027Seattle.

Hiền thê: Chúa GK Chồng kết hiệp với Giáo hội Hiền thê: 186Seattle.

Hiệp Lễ: xem Nghi thức Hiệp Lễ

Hiệp nhất: Cầu cho Giáo hội được B́nh an và Hiệp nhất: 193Seattle. 

Hiệp nhất của Giáo hội - Bí tích Thánh thể - Bí tích của Đại kết kitô giáo: 159Seattle.

Hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người & Bàn thờ: 046Seattle.

Hiện tại hóa: 146Seattle.

Hiện tại hóa: Mầu nhiệm Vượt Qua Trường tồn & Hiện tại hóa - Không tái diễn: 147Seattle.

Hiện tại hóa trong cử hành Thánh lễ & Th́ Present Perfect trong Anh ngữ: 152Seattle.

Hiện tại hóa: Mầu nhiệm Vượt qua Không tái diễn - Chỉ Hiện tại hóa: 170Seattle.

Hiện tại hóa; Anamnesis - Tưởng niệm: 164Seattle.

Hiện tại hóa & Tưởng niệm: 167Seattle.

Hiện tượng Thánh thể (Phép lạ Thánh thể): 142Seattle.

Hiện tượng Thánh thể (Phép lạ Thánh thể): 142Seattle.

Hiện xuống: Tác dộng của Chúa Thánh thần Quy về Chúa GK: 013Seattle. 

Hiện Xuống - Tung đi khắp nơi để sống Thánh lễ như là Nguồn: 206Seattle.

 

Hiếu thảo: Chúa nêu gương hiếu thảo tại Cana: 213Seattle.

H́nh Bánh H́nh Rượu được nâng CAO để cùng thờ lạy sau Truyền Phép: 157Seattle.

H́nh Bánh: Bẻ H́nh Bánh & vai tṛ Thừa tác viên: 217Seattle.

H́nh thành Bản văn Tân ước: 071Seattle.

H́nh thành Bản văn Tân ước: 075Seattle.

H́nh thành Bản văn Tân ước - Nguyên bản & Vai tṛ của Chúa Thánh thần: 082Seattle.

Hóa trong cử hành Thánh lễ: 152Seattle.

Hoàn cảnh tế nhị của một số không thể rước Lễ & Rước Lễ Thiêng liêng: 196Seattle.

Hoàn toàn đẹp ḷng Thiên Chúa Cha: Của Lễ của Chúa GK Menkisêđê Mới: 214Seattle.

Ḥm Bia: Maria - Đi Viếng - Ḥm Bia - 3 tháng: 203Seattle.

Hôn nhân: xem Bí tích Hôn nhân

Hôn nhân: tại Cana Chúa GK kín đáo báo trước sẽ nâng Hôn phối lên hàng Bí tích: 211Seattle.

Hôn Bàn thờ: 078Seattle.

Hướng về ThChúa: Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 100Seattle.

Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn v́ Sáng tạo BỞI ThChúa & HƯỚNG VỀ Ngài: 100Seattle.

Hướng về Thiên Chúa - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 177Seattle.

Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 177Seattle.

 

In Time - Kịp giờ & On Time - Đúng giờ: 095Seattle.

 

Kế hoạch cứu rỗi: V́ sao phải đi dự Thánh lễ?: 003Seattle.

Kế hoạch cứu rỗi & Mầu nhiệm Vượt qua trong Kế hoạch cứu rỗi: 007Seattle.  

Kế hoạch cứu rỗi & Mầu nhiệm Vượt qua: 007Seattle.  

Kế hoạch cứu rỗi - ThChúa muốn thuyết phục chúng ta: 105Seattle.

Kế hoạch cứu rỗi: 128Seattle.

Kết Nghi thức Thánh lễ: 199Seattle.

Kết hiệp với ta: Chúa GK muốn vào kết hiệp với ta: 185Seattle.

Kết hiệp với Các Thánh trên trời - với thân nhân chúng ta đang ở trên Thiên đàng: 124Seattle.

 

Khác biệt rất quan trọng NHƯNG vẫn là chi tiết khi...:194Seattle.

Khăn trắng phủ Bàn thờ - Phụng vụ và các biểu tượng: 109Seattle.

Khổ nạn: Phim Passion Of The Christ: 086Seattle.

Khổ nạn - Nguy hiểm của tiền tài: 025Seattle.

Khổ nạn: Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn2: 024Seattle.

Khổ nạn: Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn1: 023Seattle.

Khổ nạn - Hêrôđê - Philatô - Vác Thập giá: 027Seattle.

Khổ nạn - Vườn Dầu: 026Seattle. 

Khổ nạn - Bị đánh roi dữ dội lắm!: 028Seattle.

Khổ nạn - Lưỡi đ̣ng - Máu cùng nuớc chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu: 029Seattle.

Khổ nạn - Lưỡi đ̣ng - Máu cùng nuớc chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu: 029Seattle.

Không 100% đúng hoặc sai: 068Seattle.

Không lùi xe (back up) - Vẫn tiến tới gặp Chúa GK: 165Seattle.

Không tái diễn: Mầu nhiệm Vượt qua Không tái diễn - Chỉ Hiện tại hóa: 170Seattle.

 

Kiên nhẫn của Chúa Cha & Cuộc Khổ nạn của Chúa GK: 009Seattle.

Kinh giúp cầu nguyện chứ không phải là cầu nguyện: 216Seattle.

Kinh Lạy Cha - Con cái của Chúa Cha trong Chúa GK nhờ Thánh thần: 179Seattle.

Kinh nguyện Tạ ơn - Chúa là Tất cả của ta - Ta là Tất cả của Chúa: 099Seattle.

Kinh thánh: Chúa GK Ch́a khóa chú giải Kinh thánh trong Thân xác của Ngài: 002Seattle.

Kinh Tin Kính - Fiat - Amen - Đức Tin - Thánh lễ như là Đỉnh: 094Seattle.

Kinh Vinh Danh: 069Seattle.

Kính nhớ Mẹ & Các Thánh trên trời: 176Seattle.

Kính nhớ Các Thánh & Phụng vụ trên trời và dưới trần thế: 172Seattle.

Kịp giờ: In Time - On Time - Đúng giờ: 095Seattle.

Kitô hữu: cuộc sống kitô hữu dồi dào & Chúa phục sinh hiện ra bên bờ Biển hồ Galilê: 034Seattle.

Kitô hữu & Chúa Kitô luôn là một - Phaolô trở lại: 037Seattle.

Kitô hữu công giáo: 073Seattle.

Kitô giáo: Bí tích Thánh thể - Bí tích của Đại kết kitô giáo: 159Seattle.

Kyrie eleison - Xin Chúa Thương Xót & Ba Ngôi: 067Seattle.

 

Làm theo Mẹ đề nghị V̀ yêu Mẹ & :Chúa GK ở tiệc cưới Cana: 213Seattle.

Lănh đạo giáo xứ: Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ: 160Seattle.

Lănh đạo: Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ: 161Seattle.

Lạy Chúa,  Lạy Thiên Chúa của con - Giavê - Adonai - Giêhôva - El - Elohim: 156Seattle.

LẮC:  Chúa chờ chúng ta LẮC : 165Seattle.

Liên hoan của toàn thể thôn làng Cana: 210Seattle.

Lễ vật của Cain & Abel: 219Seattle.

Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn1: 023Seattle.

Lịch tŕnh Cuộc Khổ nạn2: 024Seattle.

Linh mục quản xứ & Vai tṛ của Giám mục: 160Seattle.

Linh mục quản xứ & Vai tṛ lănh đạo: 161Seattle.

Linh mục & Giám mục: 216Seattle.

Lôi kéo mọi người & Chiến thắng trên Thập giá Dương lên cao: 010Seattle.  010Seattle.

Lôi kéo: Chúa GK lôi kéo bằng t́nh yêu: 012Seattle.

Lời chào đầu tiên trong Thánh lễ - Chúa ở cùng anh chị em - Trao sứ mệnh: 056Seattle.

Lời Giải tội: 216Seattle.

Lời tŕnh bày của Mẹ Maria với Tin tưởng - Tin là ḿnh đă được nhận lời: 212Seattle.

Lời Tiền tụng - Phụng vụ trên Trời & Phụng vụ trần thế: 123Seattle.

Lời Nguyện Nhập lễ: 070Seattle. 

Lời nói & việc làm của Chua GK khi rao giảng: 071Seattle.

Lời Thiên Chúa & Nguyên tắc Nhập thể của Lời Thiên Chúa: 077Seattle.

Lời nói: Tội trong lời nói & Nghi thức Sám hối: 065Seattle 

Lời Chúa: Bổn phận giảng Lời Chúa: 088Seattle.

Lời nguyện Tín hữu - Thánh lễ như là Nguồn - Đức Ái: 098Seattle.

Lùi xe (back up): Không lùi xe (back up) - Vẫn tiến tới gặp Chúa GK: 165Seattle.

Luôn với Chúa GK - Ngài luôn yêu tội nhân tha thiết: 178Seattle.

Luôn ở với ḿnh: Chúa Thánh thần giúp ta vững tin Chúa GK luôn ở với ḿnh: 182Seattle.

Luôn được yêu: Tội nhân nhưng luôn được yêu & Nghi thức Sám hối: 064Seattle.

Luyện tội: Kính nhớ Tổ tiên thân nhân: 176Seattle.

Lưỡi đ̣ng đâm thâu Trái Tim Chúa GK & Thánh lễ: 019Seattle.

Lưỡi đ̣ng - Máu cùng nuớc chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu: 029Seattle.

 

 

Maisen dang tay cầu nguyện & chiến thắng - Chúa GK dang tay cầu nguyện trong Thlễ: 011Seattle.

Marana Tha & Mầu nhiệm Vượt Qua: 154Seattle. 

Maria: Tôn sùng Mẹ một cách chính xác & Phụng vụ Lời Chúa: 083Seattle.

Maria: Đức Maria trong cương vị Người Dẫn Đưa tới Chúa GK: 006Seattle.

Maria: Cùng Mẹ chờ đợi Chúa Thánh thần: 072Seattle.

Maria: Truyền Tin - Phụng vụ Lời Chúa: 201Seattle.

Maria: Truyền Phép - Biển thể - Xin Vâng - Nhập Thể - Epiclesis: 202Seattle.

Phụng vụ Lời Chúa : Maria: Truyền Tin - Phụng vụ Lời Chúa: 201Seattle.

Maria: Đi Viếng - Ḥm Bia - 3 tháng: 203Seattle.

Maria: Tiến dâng Bé Giêsu - Ximêon - Anna: 204Seattle.

Maria: Men được bỏ vào 3 đấu bột - 2 đồng xu của bà góa - Mẹ dâng Con của ḿnh: 205Seattle.

Maria: Men được bỏ vào 3 đấu bột : 205Seattle.

Maria: 2 đồng xu của bà góa - Mẹ dâng Con của ḿnh: 205Seattle.

Maria: Hiện Xuống - Tung đi khắp nơi để sống Thánh lễ như là Nguồn: 206Seattle.

Maria: 5Mầu nhiệm Sự Sáng - Thánh lễ Nguồn Đỉnh: 208Seattle.

Maria: Phúc âm Gioan (Tiệc Cưới Cana):209Seattle.

Maria: Liên hoan của toàn thể thôn làng: 210Seattle.

Maria: 5Mầu nhiệm Sự Sáng & Thiên sai: 207Seattle.

Maria: Mẹ chuyển cầu với Chúa GK tại Tiệc Cưới tại Cana: 210Seattle.

Maria: Hết rượu rồi - Phục vụ tế nhị của Mẹ: 211Seattle.

Maria: Họ hết rượu rồi - Giải pháp Đầu Tiên là Chúa GK- Cầu nguyện: 211Seattle.

Maria: tại Cana & Phụng vụ công việc CHUNG : 211Seattle.

Maria: phục vụ tại Cana & Dự Lễ (chứ không phải XEM Lễ): 211Seattle.

Maria: Lời tŕnh bày của Mẹ - với Tin tưởng - Tin là ḿnh đă được nhận lời: 212Seattle.

Maria: Chúa GK nêu gương hiếu thảo tại Cana: 213Seattle.

Maria: Mục đích của phép lạ Cana: 215Seattle.

Maria khi Truyền Tin: 201Seattle.

Maria dâng Con của ḿnh & Bà góa dâng cúng 2 đồng xu: 205Seattle.

Maria: Chúa GK Menkisêđê Mới - Của Lễ hoàn toàn đẹp ḷng Thiên Chúa Cha: 214Seattle.

Maria: Kính nhớ Mẹ & Các Thánh trên trời: 176Seattle.  

Maria Mađalêna - Yêu nhiều th́ được tha nhiều - Emmau: 032Seattle.

Máu thịt của Chúa GK Phục sinh luôn đi với nhau: 159Seattle.

Máu cùng nuớc chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu: 029Seattle.

Máu Thánh: Câu chuyện say Máu Thánh trong Thánh lễ tại Roma: 113Seattle.

Máu Thịt Thật: Diễn từ Chúa GK tại Caphacnaum: 140Seattle.

 

Mặc khải: Mầu nhiệm Vượt Qua trung tâm của Mặc khải & Sấm ngôn về Thiên sai: 084Seattle.

Mật thân với ChúaThánh thần: 221Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua trung tâm của Mặc khải & Sấm ngôn về Thiên sai: 084Seattle.

Mầu nhiệm Vượt qua trong Kế hoạch cứu rỗi - Thuyết phục: 007Seattle.  

Mầu nhiệm Sự Sáng & Thiên sai: 207Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua & T́m hiểu Thiên Chúa trong động tác T́nh yêu: 022Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua & T́m hiểu Thiên Chúa trong động tác T́nh yêu: 022Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua - Trường tồn & Hiện tại hóa - Không tái diễn: 147Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua - Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người: 148Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua: 149Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua - Đi Ngược hay là Xuôi theo thời gian: 150Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua - Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất: 151Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua - Đây là Mầu nhiệm Đức Tin - Th́ Present Perfect trong Anh ngữ và Hiện tại

Mầu nhiệm Sự Sáng - Thánh lễ Nguồn Đỉnh: 208Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua: 152Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua: 153Seattle.

Mầu nhiệm Vượt Qua - Marana Tha: 154Seattle.

Mầu nhiệm Vượt qua Không tái diễn - Chỉ Hiện tại hóa: 170Seattle.

Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất: 151Seattle.

Mẹ Maria: xem Maria

Men được bỏ vào 3 đấu bột & Mẹ Maria: 205Seattle.

Menkisêđê - Bánh rượu - Tất cả đều là quà của Thiên Chúa: 121Seattle.

Menkisêđê Mới - Của Lễ hoàn toàn đẹp ḷng Thiên Chúa Cha: 214Seattle.

Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân: 218Seattle.

 

Mọi người: Chiến thắng trên Thập giá Dương lên cao - Lôi kéo mọi người: 010Seattle.

Mọi người: Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người: 148Seatle.

Mộ mến Chúa Thánh thần - Tṛ chuyện với Chúa Thánh thần trong ngày: 181Seattle.

Môi trường:  Sau Lễ, ra đi về môi trường với sứ mệnh - Samaritanô nhân hậu: 199Seattle.

Môn đệ: Niềm tin của môn đệ tại Cana - Niềm tin của ta khi sau Lễ về lại môi trường: 215Seattle.

Môn đệ: Niềm tin của các môn đệ & phép lạ Cana: 215Seattle.

Mới: Menkisêđê Mới Chúa GK- Của Lễ hoàn toàn đẹp ḷng Thiên Chúa Cha: 214Seattle.

Mùa Chay & Thánh lễ: 015Seattle. 

Mục đích của phép lạ Cana: Vinh quang Thiên Chúa & Niềm tin của các môn đệ:215Seattle.

 

 

Nâng bánh rượu lên vừa phải: 121Seattle.

Nâng CAO H́nh Bánh H́nh Rượu để cùng thờ lạy sau Truyền Phép: 157Seattle.

Nâng CAO: Sau Truyền Phép: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO: 122Seattle.

 

Nắng: T́m cây kim may ngoài nắng - Không 100% đúng hoặc sai: 068Seattle.

Ngày: Sáng tạo trong Sáu ngày: 111Seattle.

Nghi thức Bẻ Bánh & Hiệp nhất của Giáo hội: 159Seattle.

Nghi thức Thánh lễ - 4 phần - Tập họp: 041Seattle.

Nghi thức Đầu lễ: 041Seattle.

Nghi thức Hiệp lễ: 179Seattle.Ngôi Sao siêu việt & Siêu sẹo - Tôma: 155Seattle.

Nghi thức Sám hối - Những điều thiếu sót: 066Seattle.

Nghi thức Sám hối - Xin Chúa Thương Xót - Kyrie eleison: 067Seattle.

Nghi thức Sám hối - T́m cây kim may ngoài nắng - Không 100% đúng hoặc sai: 068Seattle.

Nghi thức Sám hối - Tội nhân nhưng luôn được yêu: 064Seattle.

Nghi thức Sám hối - Tội trong lời nói: 065Seattle.

Nghi thức Sám hối - Tội trong lời nói: 065Seattle.

Người Sống: Chúa GK Phục sinh là Người Sống - Ngài muốn vào kết hiệp với ta: 185Seattle.

Ngủ dậy: Dâng ngày khi ngủ dậy: 191Seattle.

Ngủ, sao lại thấy! - Thấy, sao không bắt?- Chúa phục sinh: 030Seattle.

Nguồn: Tung đi khắp nơi để sống Thánh lễ như là Nguồn: 206Seattle.

Nguồn và Đỉnh của Đời sống Kitô hữu & Thánh lễ: 021Seattle.

Nguồn: Thánh lễ như là Nguồn - Đức Ái: 098Seattle.

Nguy hiểm của tiền tài & Khổ nạn: 025Seattle.

Nguyên bản Tân ước & Vai tṛ của Chúa Thánh thần: 082Seattle.

Nguyên bản Tân ước: 076Seattle.

Nguyên tắc Nhập thể & Bí tích Hôn nhân - Sứ mệnh Chúa GK Trao ban: 092Seattle.

Nguyên tắc Nhập thể của Lời Thiên Chúa - Tin vào Lời Thiên Chúa: 077Seattle.

Nguyên tắc Nhập thể & Vai tṛ của cha mẹ: 091Seattle. 

Nguyên tắc Nhập thể & Việc rao giảng của Chúa GK & của Giáo hội: 090Seattle.

Nguyên thủy: Tin Mừng nguyên thủy & Thánh lễ: 005Seattle. 

Nhà Cha: Chúa GK Sống lại để rồi chuẩn bị chúng ta về Nhà Cha: 173Seattle.

Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ: 038Seattle.

Nhà thờ: vui sướng tiến đến Nhá thờ -Dân Do thái hân hoan tiến về Đền Thánh: 039Seattle.

Nhân loại: Hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người & Bàn thờ: 046Seattle.

Nhân loại: Chúa ban cho chúng ta làm bá chủ vũ trụ: 112Seattle.

Nhập đạo: xem Bí tích Nhập đạo

Nhập Lễ: Rước kiệu - Hân hoan rước Vua GK vào thành Giêrusalem: 047Seattle.

Nhập thể: xem Nguyên tắc Nhập thể

Nhập Thể: Maria - Truyền Phép - Biển thể - Xin Vâng - Nhập Thể - Epiclesis: 202Seattle.

Nhập thể: Nguyên tắc Nhập thể & Vai tṛ của cha mẹ: 091Seattle.

Nhập thể: Nguyên tắc Nhập thể & Việc rao giảng của Chúa GK & của Giáo hội: 090Seattle.

Nhập thể: Nguyên tắc Nhập thể & Bí tích Hôn nhân - Sứ mệnh Chúa GK Trao ban: 092Seattle.

Nhiệm mầu của T́nh yêu Thiên Chúa đối với chúng ta: 004Seattle. 

Nhớ làm theo nhé! như Mẹ nhắn nhủ khi ra về sau Thánh lễ: 212Seattle.

Nhu cầu đào sâu ư nghĩa Thánh lễ: 014Seattle. 

Nhu cầu: Thuật ngữ đă được tạo ra v́ nhu cầu: 144Seattle.

Niềm tin của môn đệ tại Cana- Niềm tin của ta khi sau Lễ về lại môi trường: 215Seattle.

Niềm tin của ta khi sau Lễ về lại môi trường & Niềm tin của môn đệ tại Cana: 215Seattle.

Niềm tin của các môn đệ & phép lạ Cana: 215Seattle.

Noen & Emmanuel & Sứ mệnh - Xin vâng - Phát hiện thánh ư Thiên Chúa: 058Seattle.

Nước và Máu chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu: 029Seattle.

Nước pha vào nước: 116Seattle. 

Nước trong rượu nho - Tập tục Do thái - Nhiều ư nghĩa theo Phụng vụ: 158Seattle.

Nước: Chúa chờ đợi ta Vặn ṿi nước - Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

 

On Time - Đúng giờ; In Time - Kịp giờ: 095Seattle.

ÔtômaLẮC - Cách thức tham gia Phụng vụ - Thánh vịnh: 085Seattle.

Ơn đoàn sủng - Nghĩa của danh từ Eucharist: 101Seattle.

Ơn của Chúa ban - Quan pḥng & cơ may: 104Seattle.

Ơn cứu độ: Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

 

Paraclete: Đấng Phù trợ - Advocate: 135Seattle.

Phải chờ đợi Thánh thần: 071Seattle.

Phải chờ đợi Thánh thần - Nếu không th́ chỉ là anh hùng rơm: 174Seattle.

Phaolô trở lại - Kitô hữu & Chúa Kitô luôn là một: 037Seattle.

Phát hiện thánh ư Thiên Chúa - Noen & Emmanuel: 058Seattle.

Phân ly: Bất khả phân ly giữa Chúa GK và chúng ta: 187Seattle.

Phép lạ Thánh thể: 142Seattle.

Phép lạ Cana & Mục đích của phép lạ Cana: 215Seattle.

Phễu: Chúa chờ đợi ta Dùng phễu - Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

Philatô: Suy niệm Khổ nạn3 - Hêrôđê - Philatô - Chúa vác Thập giá: 027Seattle.

Phim Passion Of The Christ: 086Seattle.

 

Phù trợ: Đấng Phù trợ - Advocate - Paraclete: 135Seattle.

Phúc âm: Phần đóng góp của thánh sử khi ghi lại Phúc âm: 080Seattle.

Phúc âm - Chính Chúa GK là Phúc âm - Chính Ngài là Đạo: 087Seattle.

Phúc cho ai dự Tiệc Cưới Con Chiên - Chúa GK Chồng kết hiệp với Giáo hội Hiền thê: 186Seattle.

Phục sinh: Ngủ,  sao lại thấy! - Thấy, sao không bắt?: 030Seattle.

Phục sinh: Bên bờ Biển hồ Galilê - Sống cuộc sống kitô hữu dồi dào: 034Seattle. 

Phục sinh: Không ai chứng kiến giây phút Chúa phục sinh: 031Seattle.

Phục sinh: Maria Mađalêna - Yêu nhiều th́ được tha nhiều - Emmau: 032Seattle. 

Phục sinh: Cha của Thầy cũng là Cha của anh chị em: 035Seattle.

Phục sinh: Têphanô - Yêu & bắt chước Chúa GK - Vui sống giữa thử thách: 036Seattle.

Phục sinh: Chúa GK phục sinh & Sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha: 153Seattle.

Phục sinh: GK Sống lại để rồi chuẩn bị chúng ta về Nhà Cha: 173Seattle.

Phục sinh: Chúa GK Phục sinh là vị Chuyển cầu Duy nhất trước Chúa Cha: 175Seattle.

Phục vụ: Ra về cuối Thánh lễ để phục vụ: 217Seattle.

Phục vụ tế nhị của Mẹ Maria tại Cana - Họ hết rượu rồi: 211Seattle.

Phục vụ: Maria phục vụ tại Cana & Dự Lễ (chứ không phải XEM Lễ): 211Seattle.

Phung phí: Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK - Cana: 211Seattle.

Phụng vụ công việc CHUNG & Maria tại Cana: 211Seattle.

Phụng vụ Lời Chúa - Tôn sùng Mẹ Maria một cách chính xác: 083Seattle.

Phụng vụ: Thánh vịnh - ÔtômaLẮC - Cách thức tham gia Phụng vụ: 085Seattle.

Phụng vụ & Âm nhạc: 051Seattle.

Phụng vụ và các biểu tượng: 109Seattle.

Phụng vụ viên duy nhất là Chúa GK: 123Seattle.

Phụng vụ trên Trời & Phụng vụ trần thế: 123Seattle.

Phụng vụ viên Duy nhất là Chúa GK: 171Seattle.

Phụng vụ trên trời & Phụng vụ dưới trần thế - Kính nhớ Các Thánh: 172Seattle.

Phụng vụ dưới trần thế & Phụng vụ trên trời: 172Seattle.

Phụng vụ: Vai tṛ Thánh thần trong Phụng vụ: 180Seattle.

Phụng vụ & Cúi chào trong Phụng vụ: 221Seattle.

Phương tiện: Thiên Chúa luôn ban đầy đủ phương tiện để ta chu toàn sứ vụ trao ban: 107Seattle.

Present Perfect trong Anh ngữ và Hiện tại hóa trong cử hành Thánh lễ: 152Seattle.

Princess Diana viết thư cho tôi? & H́nh thành Bản văn Tân ước: 075Seattle.

 

Quà của Thiên Chúa - Nâng bánh rượu lên vừa phải: 121Seattle.

Quan trọng NHƯNG vẫn là chi tiết khi...:194Seattle.

Quan pḥng: 119Seattle.

Quan pḥng & cơ may - Cảm tạ Thiên Chúa Cha qua Chúa GK: 104Seattle.

Quan niệm Thánh: 133Seattle. & 134Seattle.

Quảng đại - Chúa GK tại Cana: 213Seattle.

Qui hướng môn đệ về lại với Chúa GK & Vai tṛ Chúa Thánh thần: 074Seattle.

Quy về Chúa GK & Tác dộng của Chúa Thánh thần sau Hiện xuống: 013Seattle. 

Quyên tiền: 117Seattle. & 118Seattle.

 

Ra đi về môi trường với sứ mệnh - Samaritanô nhân hậu: 199Seattle.

Rao giảng: Chúa GK rao giảng bằng Dụ ngôn: 089Seattle.

Rao giảng của Chúa GK & của Giáo hội - Nguyên tắc Nhập thể: 090Seattle.

Rao giảng của Giáo hội & Nguyên tắc Nhập thể: 090Seattle.

Roma: Câu chuyện say Máu Thánh trong Thánh lễ tại Roma: 113Seattle.

 

Ra về sau Thánh lễ để phục vụ: 217Seattle.

Ra về sau Thánh lễ với sứ vụ của Chúa GK - Nhớ làm theo nhé!: 212Seattle.

Re-Presentation - Hiện tại hóa; Anamnesis - Tưởng niệm: 164Seattle.

Roi: Chúa Giêsu bị đánh roi dữ dội lắm!: 028Seattle.

Rơm: Phải chờ đợi Thánh thần - Nếu không th́ chỉ là anh hùng rơm: 174Seattle.

Rước kiệu tiến lên Bàn thờ & Ca nhập lễ: 043Seattle.

Rước kiệu - Hân hoan rước Vua GK vào thành Giêrusalem: 047Seattle.

Rước kiệu tiến lên Bàn thờ & người cầm Sách Tin Mừng: 044Seattle.

Rước Lễ : Hoàn cảnh tế nhị của một số không thể rước Lễ & Rước Lễ Thiêng liêng: 196Seattle.

Rước Lễ: Tâm sự với Chúa GK và cám ơn sau Rước Lễ: 198Seattle.

Rước Lễ dưới hai h́nh thức: 197Seattle.

Rước Lễ Thiêng liêng - Tai hại của thói quen Rước Lễ: 195Seattle.

Rước Lễ Thiêng liêng - Hoàn cảnh tế nhị của một số không thể rước Lễ: 196Seattle.

Rước Lễ - Amen - Đại kết: 192Seattle.

Rước Lễ & Đại kết: 216Seattle.

Rượu: Bánh Rượu trong Thánh lễ: 115Seattle.

Rượu: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO: 122Seattle.

Rượu: Họ hết rượu rồi - Tế nhị của Mẹ Maria: 211Seattle.

Rượu: Họ hết rượu rồi - Giải pháp Đầu Tiên là Chúa GK- Cầu nguyện: 211Seattle.

Rượu: Họ hết rượu rồi - Mẹ chuyển cầu với Chúa GK: 210Seattle.

Rượu nho: Giọt nước trong rượu nho - Tập tục Do thái: 158Seattle.

 

Sách Tin Mừng & Rước kiệu tiến lên Bàn thờ: 044Seattle.

Sai: Không 100% đúng hoặc sai & T́m cây kim may ngoài nắng: 068Seattle.

Sám hối: xem Nghi thức Sám hối

Sám hối - Nghi thức Sám hối - Tội nhân nhưng luôn được yêu: 064Seattle.

Samaritanô nhân hậu: Sau Lễ, ra đi về môi trường với sứ mệnh: 199Seattle.

Sấm ngôn về Thiên sai - Mầu nhiệm Vượt Qua trung tâm của Mặc khải: 084Seattle.

Sáng: Maria - 5Mầu nhiệm Sự Sáng: 208Seattle.

Sáng: Maria - 5Mầu nhiệm Sự Sáng: 207Seattle.

Sau Truyền Phép - Chờ đợi chủ tế nâng CAO H́nh Bánh H́nh Rượu để cùng thờ lạy: 157Seattle.

Sau Truyền Phép: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO: 122Seattle.

Say Máu Thánh trong Thánh lễ tại Roma: 113Seattle.

Sống mật thân với ChúaThánh thần: 221Seattle.

Sống nhờ Chúa GK Chết trên Thánh giá & Vai tṛ Thánh thần trong Phụng vụ: 180Seattle. 

Sống cuộc sống kitô hữu dồi dào & Chúa GK phục sinh bên bờ Biển hồ Galilê: 034Seattle. 

Sáng tạo BỞI ThChúa & HƯỚNG VỀ Ngài - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 100Seattle.

Sáng tạo trong Sáu ngày: 111Seattle.

Sáu ngày: Sáng tạo trong Sáu ngày: 111Seattle.

Sau Truyền Phép: Tôma: SuperScar (siêu sẹo) - SuperStar (Ngôi Sao siêu việt): 155Seattle.

Sẽ đến lại: Chúa GK phục sinh & Sẽ đến lại để đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha: 153Seattle.

Siêu sẹo: Tôma: SuperScar (siêu sẹo) - SuperStar (Ngôi Sao siêu việt): 155Seattle.

Sống lại: Xác chúng ta sẽ sống lại: 081Seattle.

SuperScar (siêu sẹo) - SuperStar (Ngôi Sao siêu việt) & Tôma: 155Seattle.

SuperStar (Ngôi Sao siêu việt) - SuperScar (siêu sẹo) & Tôma: 155Seattle.

Sứ mệnh: Sau Lễ, ra đi về môi trường với sứ mệnh - Samaritanô nhân hậu: 199Seattle.

Sứ vụ của Chúa GK: Ra về với sứ vụ của Chúa GK - Nhớ làm theo nhé!: 212Seattle.

Sứ mệnh Chúa GK Trao cho Hôn nhân & Nguyên tắc Nhập thể: 092Seattle.

Sứ mệnh Chúa GK Trao ban cho Hôn nhân: 093Seattle.

Sứ mệnh & Lời chào đầu tiên trong Thánh lễ - Chúa ở cùng anh chị em - Trao sứ mệnh: 056Seattle.

Sứ mệnh Chúa trao & Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Emmanuel: 057Seattle. 

Sứ mệnh: Xin vâng - Phát hiện thánh ư Thiên Chúa - Noen & Emmanuel: 058Seattle.

Sứ mệnh diễn tả t́nh yêu của Thiên Chúa đối với Giáo hội & Bí tích Hôn phối: 060Seattle.

Sứ mệnh & Chúa Ở Cùng Anh Chị Em: 079Seattle.

Sứ mệnh: Thiên Chúa luôn ban đầy đủ phương tiện để ta chu toàn sứ vụ trao ban: 107Seattle.

 

Tạ ơn: xem Bí tich Tạ ơn

Tạ ơn: xem Kinh nguyện Tạ ơn

Ta là Tất cả của Chúa - Chúa là Tất cả của ta: 099Seattle.

Tai hại của thói quen & Rước Lễ: 195Seattle.

Tác dộng của Chúa Thánh thần sau Hiện xuống  - Quy về Chúa GK: 013Seattle. 

Tâm phục khẩu phục truớc t́nh yêu Thiên Chúa trong Thánh lễ: 017Seattle. 

Tâm sự với Chúa GK và cám ơn sau Rước Lễ: 198Seattle.

Tận cùng: TChứng nhân T́nh yêu tận cùng của Chúa GK bằng Tông đồ Bác ái : 020Seattle. 

Tập sống mật thân với ChúaThánh thần: 221Seattle.

Tái lâm - Chúa GK về trời - Ngài sẽ tái lâm - Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ: 038Seattle.

Tái diễn: Mầu nhiệm Vượt Qua Trường tồn & Hiện tại hóa - Không tái diễn: 147Seattle.

Tái diễn: Mầu nhiệm Vượt qua Không tái diễn - Chỉ Hiện tại hóa: 170Seattle.

Tán tụng - Doxology; Hướng về Thiên Chúa - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 177Seattle.

Tán tụng - Doxology: 177Seattle.

Tân ước: xem Bản văn Tân ước

Tân ước: T́m lại nội dung các nguyên bản Tân ước: 076Seattle.

Tân ước: H́nh thành Bản văn Tân ước - Nguyên bản & Vai tṛ của Chúa Thánh thần: 082Seattle.

 

Tập con cái chúng ta biết đóng góp: 120Seattle.

Tập con cái chúng ta biết đóng góp: 120Seattle.

Tập họp & 4 phần của Nghi thức Thánh lễ: 041Seattle.

Tập tục Do thái & Giọt nước trong rượu nho - Nhiều ư nghĩa theo Phụng vụ: 158Seattle.

Tất cả đều là quà của Thiên Chúa - Nâng bánh rượu lên vừa phải: 121Seattle.

Tất cả: Chúa là Tất cả của ta - Ta là Tất cả của Chúa: 099Seattle.

Tất cả đều là ơn của Chúa ban - Quan pḥng & cơ may: 104Seattle.

Tất cả v́ chúng ta: Chúa làm tất cả v́ chúng ta: 059Seattle.

Tặng phẩm của Thiên Chúa & Cả con người chúng ta: 105Seattle.

 

Tế nhị của Mẹ Maria - Họ hết rượu rồi: 211Seattle. 

Têphanô - Yêu & bắt chước Chúa GK - Vui sống giữa thử thách: 036Seattle.

 

Tha thứ mới được Thiên Chúa thứ tha: 183Seattle.

Tha nhiều: Yêu nhiều th́ được tha nhiều - Maria Mađalêna: 032Seattle.

Tha nhân: Yêu tha nhân là Yêu Chúa: 096Seattle. & 097Seattle.

Tham gia Phụng vụ: Bài đọc1 - Thánh vịnh - ÔtômaLẮC: 085Seattle.

Thánh: Quan niệm Thánh: 33Seattle. & 134Seattle.

Thánh ca kính Đức Mẹ trước khi ra về - Tung đi để sống Thánh lễ như là Nguồn: 206Seattle.

Thánh giá Dấu Cộng: Bí tích Thánh thể của Đại kết: 188Seattle.

Thánh giá: Sống nhờ Chúa GK Chết trên Thánh giá: 180Seattle. 

Thánh lễ & Emmanuel: 061Seattle.

Thánh lễ & Emmanuel: 062Seattle.

Thánh lễ: Đi Thánh lễ trễ: 063Seattle.

Thánh lễ tưởng niệm toàn thể cuộc đời của Chúa GK: 171Seattle.

Thánh lễ & Bí tích Rửa tội &Dấu Thánh giá trên ḿnh: 048Seattle.

Thánh lễ: Hân hoan vui sướng khi dự Lễ - Ca hát: 049Seattle. e.

Thánh lễ: Lời chào đầu tiên trong Thánh lễ - Chúa ở cùng anh chị em - Trao sứ mệnh: 056Seattle. 

Thánh lễ như là Đỉnh & Kinh Tin Kính: 094Seattle.

Thánh lễ như là Nguồn - Đức Ái & Lời nguyện Tín hữu: 098Seattle.

Thánh lễ &Thuyết tiến hóa - Chúa GK điểm hội tụ của tiến hóa trong Bí tích Tạ ơn: 108Seattle.

Thánh lễ: Trở thành con người đích thực = con nguời biết ơn: 106Seattle.

Thánh lễ: Bánh Rượu trong Thánh lễ: 115Seattle.

Thánh lễ: Nguồn - Ra đi về môi trường với sứ mệnh - Samaritanô nhân hậu: 199Seattle.

Thánh lễ: Đời Chúa GK & đời chúng ta trong Thánh lễ: 200Seattle.

Thánh lễ & Tiệc Cưới Con Chiên Thiên Chúa: 210Seattle.

Thánh lễ Nguồn Đỉnh: Maria - 5Mầu nhiệm Sự Sáng: 208Seattle.

Thánh Lễ như lá Nguồn: Với Mẹ Maria Tung đi khắp nơi để sống Thánh lễ: 206Seattle.

Thánh lễ: Ra về để phục vụ: 217Seattle.

Thánh lễ: V́ sao phải đi dự Thánh lễ? - Kế hoạch cứu rỗi.?: 003Seattle.

Thánh lễ &Tin Mừng nguyên thủy: 005Seattle. 

Thánh lễ & Lưỡi đ̣ng đâm thâu Trái Tim Chúa GK: 019Seattle.

Thánh lễ & động tác tiêu biểu của T́nh yêu Thiên Chúa: 018Seattle.

Thánh lễ: Nhu cầu đào sâu ư nghĩa Thánh lễ: 014Seattle. 

Thánh lễ & Mùa Chay: 015Seattle. 

Thánh lễ Nguồn và Đỉnh của Đời sống Kitô hữu: 021Seattle.

Thánh lễ: Th́ Present Perfect trong Anh ngữ và Hiện tại hóa: 152Seattle.

Thánh lễ: Ra về với sứ vụ của Chúa GK - Nhớ làm theo nhé!: 212Seattle.

Thánh lễ: Ra về với sứ vụ của Chúa GK - Nhớ làm theo nhé! như Mẹ nhắn nhủ: 212Seattle.

Thánh sử:  Phần đóng góp của thánh sử khi ghi lại Phúc âm: 080Seattle.

Thánh tâm Chúa GK bị lưỡi đ̣ng đâm thâu & Thánh lễ: 019Seattle.

Thánh Thánh Thánh: 125Seattle.

Thánh thần: Phải chờ đợi Thánh thần - Nếu không th́ chỉ là anh hùng rơm: 174Seattle.

Thánh thể: Bí tíchThánh thể trung tâm của các Bí tích: 053Seattle. 

Thánh thể (Phép lạ Thánh thể): 142Seattle.

Thánh vịnh - ÔtômaLẮC: 085Seattle.

Thánh ư Thiên Chúa - Sứ mệnh - Xin vâng - Noen & Emmanuel: 058Seattle.

 

Thắc mắc -  Hôn Bàn thờ: 078Seattle.

Thắc mắc - Sứ vụ & Chúa Ở Cùng Anh Chị Em: 079Seattle.

Thắc mắc - Phần đóng góp của thánh sử khi ghi lại Phúc âm: 080Seattle.

Thắc mắc - Xác chúng ta sẽ sống lại: 081Seattle.

Thắc mắc: Đi Thánh lễ trễ - Ham học về Thánh lễ - Ba Bí tích Nhập đạo: 063Seattle.

Thắc mắc: Khăn trắng phủ Bàn thờ - Phụng vụ và các biểu tượng: 109Seattle.

Thắc mắc: Sáng tạo trong Sáu ngày1- Hai chương đầu của Sáng thế kư về sáng tạo: 110Seattle.

Thắc mắc: Lễ vật của Cain & Abel: 219Seattle.

Thắc mắc: Ân xá - Xin Lễ - Bổn phận đóng góp với giáo xứ: 220Seattle.

Thắc mắc: Tập sống mật thân với ChúaThánh thần - Cúi chào trong Phụng vụ: 221Seattle.

Thắc mắc: Cúi chào trong Phụng vụ: 221Seattle.

Thắc mắc: Rước Lễ & Đại kết: 216Seattle.

Thắc mắc: Giám mục & linh mục: 216Seattle.

Thắc mắc: Lời Giải tội : 216Seattle.

Thắc mắc: Kinh giúp cầu nguyện chứ không phải là cầu nguyện: 216Seattle.

Thắc mắc: Thừa tác viên & Bẻ H́nh Bánh : 217Seattle.

Thắc mắc: Ra về cuối Thánh lễ để phục vụ: 217Seattle.

Thắc mắc: Đem Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân: 218Seattle.

Thăng thiên: Chúa GK về trời - Ngài sẽ tái lâm - Nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ: 038Seattle.

 

Thần khí của Chúa GK được trao ban cho chúng ta: 130Seattle. & 131Seattle.

Thân nhân: Kính nhớ trong Thánh lễ: 176Seattle.

Thân nhân:  Kết hiệp với thân nhân đang ở trên Thiên đàng: 124Seattle.

Thân thể: Dấu Thánh giá trên ḿnh - Thánh lễ & Bí tích Rửa tội: 048Seattle.

Thân thể Chúa GK: Giáo hội Thân thể Chúa GK: 189Seattle.

Thân thể của Chúa GK: Giáo hội Thân thể của Chúa GK: 193Seattle.

Thân xác Chúa GK: Gặp Chúa GK trong Thân xác của Ngài:001Seattle.

Thân xác Chúa GK: Ch́a khóa chú giải Kinh thánh trong Thân xác của Ngài: 002Seattle.

Thập giá đă trở thành Thánh giá Dấu Cộng: 116Seattle.

Thập giá: Khổ nạn3 - Chúa vác Thập giá: 027Seattle.

Thập giá: Chiến thắng trên Thập giá -Dương lên cao - Lôi kéo mọi người: 010Seattle.

Thật: Máu Thịt Thật: Diễn từ Chúa GK tại Caphacnaum: 140Seattle.

Thấy Chúa GK Phục sinh: Chúa luôn bên cạnh ta dẫu ta không thấy Ngài: 033Seattle.

Thấy: Ngủ,  sao lại thấy! - Thấy, sao không bắt? - Chúa phục sinh: 030Seattle.

Thiên Chúa hào hoa quảng đại tại Cana: 213Seattle.

Thiên Chúa: Nhiệm mầu của T́nh yêu Thiên Chúa đối với chúng ta: 004Seattle.   

Thiên Chúa và động tác tiêu biểu của T́nh yêu Ngài trong Thánh lễ: 018Seattle. 

Thiên Chúa: t́m hiểu Ngài trong động tác T́nh yêu & Mầu nhiệm Vượt Qua: 022Seattle.

Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người: 148Seattle.

Thiên Chúa nâng chúng ta lên rất cao: 107Seattle.

Thiên Chúa luôn ban đầy đủ phương tiện để ta chu toàn sứ vụ trao ban: 107Seattle.

Thiên Chúa ban cho chúng ta làm bá chủ vũ trụ: 112Seattle. 

Thiên Chúa: BỞI ThChúa & HƯỚNG VỀ Ngài - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 100Seattle

Thiên Chúa: Hướng về Thiên Chúa - Hướng về Chúa GK trong Bí tích Tạ ơn: 177Seattle.

Thiên Chúa luôn chăm sóc con cái chúng ta: 178Seattle.

Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Emmanuel - Ư thức sứ mệnh Chúa trao: 057Seattle.

Thiên Chúa: Hiệp thông giữa ThCh và con người & Bàn thờ: 046Seattle.

Thiên Chúa Cha: Menkisêđê Mới và Của Lễ hoàn toàn đẹp ḷng Thiên Chúa Cha: 214Seattle.

Thiên Chúa Cha: Chúa GK Đấng Phù trợ cho ta trước Thiên Chúa Cha: 136Seattle.

Thiên Chúa Cha: Chúa GK phục sinh & Sẽ đến lại để đưa ta về cùng ThChúa Cha: 153Seattle.

Thiên Chúa Cha: Xin Cha Ban Thánh Thần xuống - Epiclesis: 126Seattle.

 

Thiên Chúa Cha: xem Nhà Cha / Chúa Cha

Thiên đàng: Kết hiệp với thân nhân đang ở trên Thiên đàng: 124Seattle.

Thiên sai: Ba Trăm Sấm ngôn về Thiên sai: 084Seattle.

Thiên sai & Mầu nhiệm Sự Sáng: 207Seattle.

 

Thói quen: Tai hại của thói quen & Rước Lễ: 195Seattle.

Thờ lạy: sau Truyền Phép  chủ tế nâng CAO H́nh Bánh H́nh Rượu để cùng thờ lạy: 157Seattle.

Thời gian: Đi Ngược hay là Xuôi theo thời gian & Mầu nhiệm Vượt Qua: 150Seattle.

Thời kỳ Giáo hội: Thời kỳ Chúa Thánh thần và Thời kỳ Giáo hội: 128Seattle.

Thời kỳ Chúa Thánh thần và Thời kỳ Giáo hội: 128Seattle.

Thuyết phục: ThChúa muốn thuyết phục chúng ta: 105Seattle.

Thuyết phục: Bí tích Tạ ơn thuyết phục ta về T́nh yêu Tột độ của ThChúa đối với ta: 191Seattle.

Thuyết phục trước t́nh yêu Thiên Chúa trong Thánh lễ: 017Seattle. 

Thuyết phục bởi Mầu nhiệm Vượt qua trong Kế hoạch cứu rỗi: 007Seattle.  

 

Thuyết tiến hóa: Chúa GK điểm hội tụ của tiến hóa trong Bí tích Tạ ơn: 108Seattle.

Thuật ngữ: Biến thể - Thuật ngữ đă được tạo ra v́ nhu cầu: 144Seattle.

Thực tập mộ mến Chúa Thánh thần - Tṛ chuyện với Chúa Thánh thần trong ngày: 181Seattle.

Thói quen hát kính Đức Mẹ trước khi ra về - Tung đi để sống Thánh lễ như là Nguồn: 206Seattle.

Thừa tác viên & Bẻ H́nh Bánh: 217Seattle.

Thực thi Ư của Thiên Chúa - Cùng với Mẹ tại Cana: 213Seattle.

 

Tiệc cưới Cana & Chúa GK nêu gương cuộc sống xă hội: 211Seattle.

Tiệc Cưới Cana & Mẹ Maria:209Seattle.

Tiệc Cưới tại Cana và Tiệc Cưới Con Chiên Thiên Chúa trong cử hành Thánh lễ: 210Seattle.

Tiệc Cưới Con Chiên Thiên Chúa trong cử hành Thánh lễ: 210Seattle.

Tiệc Cưới tại Cana:  Họ hết rượu rồi - Mẹ chuyển cầu với Chúa GK: 210Seattle.

Tiến dâng Bé Giêsu - Maria - Ximêon - Anna: 204Seattle.

Tiến hóa: xem Thuyết Tiến hóa

Tiến về Nhà Cha - tiến về Nhà thờ: 039Seattle. 

Tiền bạc: Quyên tiền: 117Seattle. & 118Seattle.

Tiền tài nguy hiểm & Khổ nạn của Chúa Giêsu: 025Seattle.

Tiêu biểu: Động tác tiêu biểu của người ḿnh muốn biết: 016Seattle. 

T́m cây kim may ngoài nắng - Không 100% đúng hoặc sai: 068Seattle.

T́m lại nội dung các nguyên bản Tân ước: 076Seattle.

Tin là ḿnh đă được nhận lời khi cầu nguyện như Mẹ Maria tại Cana: 212Seattle.

Tin tưởng khi cầu nguyện như Mẹ Maria tại Cana- Tin là ḿnh đă được nhận lời: 212Seattle.

T́nh yêu Thiên Chúa trong Thánh lễ & Tâm phục khẩu phục: 017Seattle. 

Tiêu biểu: động tác tiêu biểu của T́nh yêu Thiên Chúa & Thánh lễ: 018Seattle.

T́m hiểu Thiên Chúa trong động tác T́nh yêu & Mầu nhiệm Vượt Qua: 022Seattle.

T́nh yêu Thiên Chúa & Thánh lễ: 018Seattle.

T́nh yêu Thiên Chúa đối với chúng ta: Nhiệm mầu: 004Seattle.

T́nh yêu tận cùng của Chúa GK & Chứng nhân bằng Tông đồ Bác ái: 020Seattle. 

T́nh yêu: Chúa GK lôi kéo bằng t́nh yêu: 012Seattle.

T́nh yêu của Thiên Chúa & Mầu nhiệm Vượt Qua: 022Seattle.

T́nh yêu của Thiên Chúa: Chúa làm tất cả v́ chúng ta: 059Seattle.

T́nh yêu của Thiên Chúa đối với Giáo hội được diễn tả qua Bí tích Hôn phối: 060Seattle.

T́nh yêu Tột độ của ThChúa đối với ta & Bí tích Tạ ơn thuyết phục ta về T́nh yêu ấy: 191Seattle.

Tin lành & Công giáo: 101Seattle.

Tin Mừng nguyên thủy & Thánh lễ: 005Seattle. 

Tin vào Lời Thiên Chúa: 077Seattle.

Tín hữu: Lời nguyện Tín hữu - Thánh lễ như là Nguồn - Đức Ái: 098Seattle.

 

Toàn thể: Đức Kitô Toàn thể - Giáo hội Thân thể Chúa GK: 189Seattle. 

Tổ tiên thân nhân: Kính nhớ trong Thánh lễ: 176Seattle.

Tội nhân nhưng luôn được yêu & Nghi thức Sám hối: 064Seattle.

Tội nhân:  Chúa GK luôn yêu tội nhân tha thiết: 178Seattle.

Tội trong lời nói & Nghi thức Sám hối: 065Seattle.

Tôma: SuperScar (siêu sẹo) - SuperStar (Ngôi Sao siêu việt): 155Seattle.

Tôma đặt điều kiện - Chúa GK phục sinh luôn bên cạnh dẫu ta không thấy Ngài: 033Seattle. 

Tôn sùng Mẹ Maria một cách chính xác & Phụng vụ Lời Chúa: 083Seattle.

Tôn sùng Mẹ Maria đúng ư Thiên Chúa: 072Seattle.

Tông đồ Bác ái & Chứng nhân T́nh yêu tận cùng của Chúa GK: 020Seattle. 

Tột độ: Bí tích Tạ ơn thuyết phục ta về T́nh yêu Tột độ của Thiên Chúa đối với ta: 191Seattle.

 

Trái Tim Chúa GK bị lưỡi đ̣ng đâm thâu & Thánh lễ: 019Seattle.

Trần gian: Kính nhớ thân nhân ân nhân: 176Seattle.

Trần thế: Phụng vụ trên trời - Phụng vụ dưới trần thế: 172Seattle.

Trần thế: Phụng vụ trên Trời & Phụng vụ trần thế: 123Seattle.

Trắng:  Khăn trắng phủ Bàn thờ - Phụng vụ và các biểu tượng: 109Seattle.

Trên Trời:  Phụng vụ trên Trời & Phụng vụ trần thế: 123Seattle.

Trên trời: Kết hiệp với Các Thánh trên trời trong Thánh lễ: 124Seattle.

Trên trời: Phụng vụ trên trời - Phụng vụ dưới trần thế: 172Seattle.

Tṛ chuyện với Chúa Thánh thần trong ngày: 181Seattle.

Trở thành con người đích thực = con nguời biết ơn nhờ Thánh lễ: 106Seattle.

Trung gian Duy nhất: Mẹ Đồng công nhờ Chúa GK Cứu thế & Trung gian Duy nhất: 151Seattle.

Trung tâm của các Bí tích - Bí tíchThánh thể: 053Seattle.

Trung tâm của Mặc khải & Mầu nhiệm Vượt Qua: 084Seattle.

Truyền Phép: H́nh Bánh và H́nh Rượu sẽ được nâng CAO: 122Seattle.

Truyền Phép: Tôma: SuperScar (siêu sẹo) - SuperStar (Ngôi Sao siêu việt): 155Seattle.

Truyền Phép - Biển thể - Xin Vâng - Nhập Thể - Epiclesis: 202Seattle.

Truyền Tin - Phụng vụ Lời Chúa: 201Seattle.

Trung gian: Đức Maria trong cương vị Người Dẫn Đưa tới Chúa GK Trung gian: 006Seattle.

Trung gian: Chúa Thánh thần sau Hiện xuống  quy về tất cả về Chúa GK: 013Seattle. 

Trường tồn & Hiện tại hóa: Mầu nhiệm Vượt Qua không tái diễn: 147Seattle.

Tuần Thánh: xem Khổ Nạn

Tung đi khắp nơi để sống Thánh lễ như là Nguồn & Mẹ Maria giúp chúng ta: 206Seattle.

Tự do: Chúa chờ đợi chúng ta ư thức và tự do đón tiếp Ngài: 169Seattle.

Tưởng niệm: Anamnesis : 164Seattle.

Tưởng niệm & Hiện tại hóa: 167Seattle.

Tưởng niệm toàn thể cuộc đời của Chúa GK trong Thánh lễ: 171Seattle.

 

U-Turn: Vai tṛ Chúa Thánh thần Giúp quẹo h́nh chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK: 162Seattle.

Vác Thập giá: Khổ nạn3 - Chúa vác Thập giá: 027Seattle.

Vai tṛ Chúa Thánh thần trong Bí tích Rửa Tội - Trong Biến thể: 137Seattle.

Vai tṛ của Chúa Thánh thần & H́nh thành Bản văn Tân ước: 082Seattle.

Vai tṛ của cha mẹ & Nguyên tắc Nhập thể: 091Seattle.

Vai tṛ của Mẹ tại Cana - Chuyển cầu cùng Chúa GK con của Mẹ: 213Seattle. 

Vai tṛ của Chúa Thánh thần: 127Seattle.

Vai tṛ & Danh xưng của Chúa Thánh thần: 129Seattle.

Vai tṛ của Giám mục - Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ: 160Seattle.

Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ & Vai tṛ của Giám mục: 160Seattle.

Vai tṛ lănh đạo của linh mục quản xứ: 161Seattle.

Vai tṛ Chúa Thánh thần - Gợi nhớ - Giúp quẹo h́nh chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK: 162Seattle.

Vai tṛ Thánh thần trong Phụng vụ - Sống nhờ Chúa GK Chết trên Thánh giá: 180Seattle. 

 

Vặn ṿi nuớc: Chúa chờ đợi ta Vặn ṿi nước - Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

Vẫn tiến tới gặp Chúa GK: 165Seattle.

Về lại với Chúa GK nhờ Chúa Thánh thần: 162Seattle.

V́ sao phải đi dự Thánh lễ? - Kế hoạch cứu rỗi: 003Seattle.

Viếng: Maria như Ḥm Bia - 3 tháng: 203Seattle.

Vinh quang Thiên Chúa - Niềm tin của các môn đệ & phép lạ Cana: 215Seattle.

Ṿi nuớc: Chúa chờ đợi ta Vặn ṿi nước - Chúa không phung phí ơn cứu độ: 166Seattle.

Vua GK vào thành Giêrusalem & Nhập Lễ Rước kiệu: 047Seattle.

Vui: Đố Vui Giáo Lư: 168Seattle.

Vui sống giữa thử thách - như Têphanô yêu & bắt chước Chúa GK: 036Seattle.

Vui sướng đi Lễ: Dân Do thái hân hoan tiến về Đền Thánh: 039Seattle. 

Vũ trụ: Thiên Chúa ban cho chúng ta làm bá chủ vũ trụ: 112Seattle.

Vững tin Chúa GK luôn ở với ḿnh - Chúa Thánh thần giúp chúng ta: 182Seattle.

Vườn Dầu: Suy niệm Khổ nạn2: 026Seattle. 

Vượt Qua: Mầu nhiệm Vượt Qua & T́m hiểu Thiên Chúa trong động tác T́nh yêu: 022Seattle.

Vượt qua: Mầu nhiệm Vượt qua trong Kế hoạch cứu rỗi - Thuyết phục: 007Seattle.  

 

Xă hội: Chúa GK nêu gương cuộc sống xă hội tại Tiệc cưới Cana: 211Seattle.

Xác chúng ta sẽ sống lại: 081Seattle.

Xác tín - On Time - Đúng giờ; In Time - Kịp giờ: 095Seattle.

Xe hơi:  Không lùi xe (back up) - Vẫn tiến tới gặp Chúa GK: 165Seattle.

XEM Lễ: Maria phục vụ tại Cana & Dự Lễ (chứ không phải XEM Lễ): 211Seattle.

Ximêon:  Maria tiến dâng Bé Giêsu - Ximêon - Anna: 204Seattle.

Xin Cha Ban Thánh Thần xuống - Epiclesis: 126Seattle.

Xin Chúa Thương Xót - Kyrie eleison: 067Seattle.

Xin Lễ - Bổn phận đóng góp với giáo xứ: 220Seattle.

Xin Vâng: Maria - Truyền Phép - Biển thể - Xin Vâng - Nhập Thể - Epiclesis: 202Seattle.

Xin Vâng - Nhập Thể - Epiclesis: 202Seattle.

Xin vâng - Phát hiện thánh ư Thiên Chúa - Noen & Emmanuel: 058Seattle.

Xuống: Xin Cha Ban Thánh Thần xuống - Epiclesis: 126Seattle.

Xuôi theo thời gian & Mầu nhiệm Vượt Qua: 150Seattle.

 

Ư của Thiên Chúa - Thực thi cùng với Mẹ tại Cana: 213Seattle.

Ư thức sứ mệnh Chúa trao: 057Seattle.

Ư thức: Chúa chờ đợi chúng ta ư thức và tự do đón tiếp Ngài: 169Seattle.

Yêu & bắt chước Chúa GK - Vui sống giữa thử thách như Têphanô: 036Seattle.

Yêu Chúa: Yêu tha nhân là Yêu Chúa: 096Seattle. & 097Seattle.

Yêu nhiều th́ được tha nhiều - Maria Mađalêna: 032Seattle.

Yêu tha nhân là Yêu Chúa: 096Seattle. & 097Seattle.

Yêu tội nhân: Chúa GK luôn yêu tội nhân tha thiết: 178Seattle.

Yêu: Tội nhân nhưng luôn được yêu & Nghi thức Sám hối: 064Seattle.

Yêu tội nhân: Con Chẳng Đáng Chúa Ngự Vào Nhà Con - Chúa luôn yêu tội nhân: 190Seattle.

 

100%:Không 100% đúng hoặc sai: 068Seattle.

 

Kết CD Thánh lễ tại Seattle - Tự do phổ biến với giá phải chăng: 222Seattle2004.

                         Home ?