Video một số khóa Thánh Lễ: (sẽ được phóng lên tiếp khá thường xuyên)

1) Video Tĩnh tâm để sống Thánh Lễ theo trường học của Mẹ Maria.
        (Nữ tu ĐaMinh
Houston, Texas)

2) Video Khóa Streator, Illinois bằng English
        (đă được ĐTC Bênêđitô XVI xem trước khi đi Turkey)

3) Video Tĩnh tâm với Cộng đoàn Thánh Linh, Fountain Valley, Westminster. CA.
        (cuối thánh 2, đầu tháng 3, 2008)

4) Video kết quả rơ ràng của khóa Thánh Lễ và ảnh hưởng của Thánh Linh (NaUy)

Trang johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ    

Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16