Tĩnh tâm Mùa Chay cuối tháng 2, 2008 với
Cộng đoàn Thánh Linh, Fountain Valley, Westminster. Cali

A) H́nh ảnh Tĩnh tâm    Homepage     Về johnnguyenloi.com Việt ngữ                                                      Mục lục Video các khóa Thánh Lễ

B) Video các đề tài và chia sẻ Lời Chúa để giúp nhau dự và sống Thánh Lễ.

  Nếu Internet Bạn chậm, xin lưu ư chọn hồ sơ (file) ít mb để được tải nhanh.

1) Năm Phụng vụ và kế hoạch cứu độ:
      ThLinh01a+b- Phụng niên - Mùa Vọng - Mùa Chay - Kế hoạch Cứu độ -38mb.wmv
      ThLinh-01a- Phụng niên - Mùa Vọng - Mùa Chay - Kế hoạch Cứu độ -19mb.wmv
      ThLinh-01b- Phụng niên - Mùa Vọng - Mùa Chay - Kế hoạch Cứu độ -19mb.wmv 
2) Vai tṛ tối ư cần thiết của Thánh Linh. 
       ThLinh02a-Chỉ có Chúa ThThần mới đưa chúng ta vào lănh vực thần linh -15mb4.wmv
3) ThLinh02b-ThCh hơn Kim Dung - SángTạo-QuanPḥng-CứuĐộ-Liên hệ với nhau-13mb.wmv
4) ThLinh02c-Ba Bí tích Nhập Đạo - Sự sống tự nhiên & Sự sống siêu nhiên -17mb.wmv
5) KhảNăng và HànhĐộng nhờ Thánh Linh-1 -20mb.wmv
6) KhảNăng và HànhĐộng nhờ Thánh Linh-2 -Thói quen- Hiệu quả-12mb.wmv
7) Tin Cậy Mến - Kích thích - Khởi động bởi Chúa Thần Thần - 18mb
8) Bảy Ơn Chúa Thánh Thần -16mb.wmv
9) Hoa Quả của Chúa Thánh Thần & Ôn lại-10mb.wmv
hoặc  5mb
10) Tập mộ mến Chúa Thánh Thần-18mb.wmv   
hoặc  9mbThần hoặc 7mb
11) Luyện con em biết sông mật thân với ChThThần-19mb.wmv
hoặc 9mb hoặc  7mb  
12) Vai tṛ ChThThần trong ThLễ:Trước Truyền Phép -13mb 
hoặc 6mb hoặc 5mb
13a&b) Vai tro ChThThần: Trước & Sau Truyền Phép 1&2  -24mb-wmv
       13a) Vai tro ChThThần: Trước & Sau Truyền Phép-Phần 1- 12mb.wmv                     
        13b) Vai tro ChThThần: Trước & Sau Truyền Phép-Phần 2- 13mb.wmv
14a) Bổ túc-Lời nguyện Tiến lễ của Lễ Hiện Xuống
và BTích ThThể tạo nên Giáo hội-
           NhiệmThểChKitô- Thánh Linh và Thánh Lễ như là Sứ mệnh-
22mb.wmv
hoặc  5mb
14b) Bổ túc-Lời nguyện Tiến lễ của Lễ Hiện Xuống...-16mn.wmv
 
hoặc 4mb  

          
15a) Cây Nho GK1-Gn13-17-4mb.wmv
15b) Cây Nho GK2-Israel Vườn & Cây Nho -Is-Mt-Tv80-JerEzHosea-20mb.wmv
hoặc 8mb
15c) Cây Nho GK3-Thánh Linh Quả Nho và Rượu Nho -27mb.wmv
hoặc 11mb.wmv
15d) Nho GK4-Cắt tỉa-và ơn Kiên tŕ trong ThLinh-7mb.wmv

16a) 'Đức Giêsu Làng Nadaret'-Cây Nho GK và ThLinh-28mb.wmv hoặc 4mb 
16b) Cây Nho THẬT-TaLà-IAM-NhậpThể-Nhập Thế-22mb.wmv hoặc  5mb   
16c) CâyNho Giêsu-RượuNgon-Thánh Linh-5mb-wmv    hoặc 2Mb          

        (sẽ tiếp)

16d) .. 16e...
17) Vũ trụ của ThChúa SángTạo & QuanPḥng.
18) Tiến hóa nhường bước cho Kinh Thánh.
19) Kế hoạch cứu độ và vấn đề tế bào gốc.           
20) Lư do thuyết phục ta dự và sống Thánh Lễ... ...

Homepage                    Mục lục Video các khóa Thánh Lễ

Mời nghe Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16 :

Một số bổ túc MỚI của ấn bản VỚI Thánh ca 2009: Thời Chúa: 3 % dân biết đọc biết viết / 80 % Phúc âm có vận có vần, có móc nối để giúp nhớ (theo tiếng Aramaic) // Sai chính tả: 280 - 320 ngh́n chỗ // 082- Tiếng Aramaic / Chúa ThThần đă dùng cách nào để bảo đảm tích cách trung thực cùa Tin Mừng được rao giảng: chứng nhân tận mắt của Chúa Giêsu // 091- Thánh Lễ Dự ṭng / ThLễ Tín hữu / Nghi thức ThLễ TRƯỚC và SAU Vat.2 // 097- Chúa thiết lập BT Thánh Thể như là Lễ Vượt qua và Hy lễ Todah (Tạ ơn) //  099- Bảy Lời Cuối Cùng trên Thập giá: Chúa Giêsu đă hấp hối và chết trong tinh thần các Thv Tạ ơn (Todah) 22; 31; 40; 69)  để tạ ơn Thiên Chúa Cha TRƯỚC //  137 Tranh luận về Pro Multis = CHO NHIỀU NGƯỜI hay là CHO MỌI NGƯỜI ? // 140- Tung hô sau Truyền Phép: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại (= Niềm Tin Thánh Thể), cho tới khi Chúa đến (= Niềm Hy Vọng Thánh Thể) / Hy vọng Thánh Thể như cái NEO /   Manna Ẩn giấu // 141- Khác biệt giữa Khế Ước và Giao Ước / Giao Ước trong Thánh Lễ: Dấu Thánh giá, dấu chứng của Giao ước / Giao ước hôn nhân được Thiên Chúa dùng để diễn tả...  // 163- Great Amen (Amen Vĩ đại) Giao ước Mới và Vĩnh cữu  // 175- Chúc B́nh an / Hy lễ Todah =  Hy lễ B́nhAn, Hy lễ Ḥa b́nh / Thánh Lễ một Tiệc Mừng (Celebration; feast/ Feast of Faith (Ratzinger) // 178- Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa / Tính cách cánh chung của Thánh Lễ / Chúa Kitô được gọi là CON CHIÊN 28 lần trong 22 chương của sách Khải Huyền // 194- Cây Nho Giêsu / Chúng ta là cành // 216- Mẹ đă sống tinh thần Todah // 227- Chúa Giêsu nhắc lại về Giao ước Mới và Vĩnh cữu ở ngưỡng cửa Nhà Thờ trước khi chia tay.

 

 

 

  


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

 
   

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
|