Ôn lại vai trò của Chúa Thánh Thần

nhân Ngày Lễ Hiện Xuống

-Theo Video Khóa Tĩnh tâm với Cộng đoàn Thánh Linh, Westminster. Cali

-Theo Sơ đồ giúp tìm hiểu về Chúa Thánh Thần

-theo CD mp3 của Khóa Thánh Lễ Seattle dưới đây:

                         Home ?

    

Chúa Thánh thần:  Các Danh xưng theo cuốn GLGHCG: 132Seattle. & 133Seattle.

Chúa Thánh thần: Vai trò của Chúa Thánh thần: 127Seattle.

Chúa Thánh thần: Thời kỳ Chúa Thánh thần và Thời kỳ Giáo hội: 128Seattle.

Chúa Thánh thần: Vai trò & Danh xưng của Chúa Thánh thần: 129Seattle.

Chúa Thánh thần: Phải chờ đợi Thánh thần: 071Seattle.

Chúa Thánh thần: Cùng Mẹ Maria chờ đợi Chúa Thánh thần: 072Seattle.

Chúa Thánh thần qui hướng môn đệ về lại với Chúa GK: 074Seattle.

Chúa Thánh thần sau Hiện xuống - Quy về Chúa GK: 013Seattle. 

Chúa Thánh thần: thực tập mộ mến Ngài - Trò chuyện với Ngài trong ngày: 181Seattle. & 221Seattle.

Chúa Thánh thần giúp chúng ta vững tin Chúa GK luôn ở với mình: 182Seattle.

Chúa Thánh thần: Thần khí của Chúa GK được trao ban cho ta: 130Seattle. & 131Seattle.

Chúa Thánh Thần: Xin Cha Ban Thánh Thần xuống - Epiclesis: 126Seattle.

Chúa Thánh thần Đấng Phù trợ - Chúa GK Đấng Phù trợ cho ta trước Thiên Chúa Cha: 136Seattle.

Chúa Thánh thần trong Bí tích Rửa Tội - Trong Biến thể: 137Seattle.

Chúa Thánh thần - First Thing First: 138Seattle.

Chúa Thánh thần: Vai trò Gợi nhớGiúp quẹo hình chữ U (U-Turn) về lại với Chúa GK: 162Seattle.

Chúa Thánh thần trong Phụng vụ - Sống nhờ Chúa GK Chết trên Thánh giá: 180Seattle.

Chúa Thánh thần: Con cái của Chúa Cha trong Chúa GK nhờ Thánh thần: 179Seattle.

???????  Sơ đồ giúp tìm hiểu về Chúa Thánh Thần ???????


                         Home ?

Mời nghe Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16