Từ đây đến đại lễ Hiện Xuống, chúng ta
khuyến khích nhau đào sâu về Chúa Thánh Thần
:

1) Chúa Thánh Thần và các Danh xưng của Ngài
2) Chúa Thánh Thần và vai tṛ của Ngài
3) Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ, trong Thánh Lễ
4) Chúa Thánh Thần trong Kinh Nguyện Thánh Thể
5) Chúa Thánh Thần và Kinh Thánh
6) Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria
7) Chúa Thánh Thần và Lịch sử Cứu rỗi
8) Sống mật thân với Chúa Thánh Thần

 

 

 

 

Bạn đừng quên: Khóa Mầu nhiệm Thánh Lễ với Cg đoàn Th. Giuse, Vancouver BC: tŕnh bày theo nội dung DVD đă được ĐTC    xem trước khi đi Turkey, với nhiều Thắc Mắc rất lư thú. Mời Bạn ấn vào đây để thưởng thức và chuẩn bị vui cười thư giản.       

(mp3) Suy niệm - Phục sinh - Cánh chung

Từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật tiếp
Tuần Bát Nhật Phục sinh (Octave): là Ngày Phục Sinh kéo dài. Chúng ta ôn lại các biến cố của Phục sinh

BỔ TÚC: DỰ THÁNH LỄ VỚI MẸ MARIA   (rút từ Khóa Thánh Lễ Seattle KHÔNG thánh ca)

201-202-Me Maria & Thánh Lễ: Thông điệp GH Sống Nhờ Bí tích Tạ Ơn, Chương VI: Ở trường lớp Mẹ Maria-Truyền Tin
                và Truyền Phép: Thánh Thần xuống (Epiclesis)- Nhập thể trong cung ḷng Mẹ và Biến thể - Xin Vâng
và Tuyên Xưng
                Đây Là Mầu Nhiệm Đúc Tin- Rước Lễ: như Mẹ cưu mang Chúa GK
-6fút.
203-204-Sau Truyền Tin, Mẹ vội vă đi thăm Êlidabét- Mẹ nhạy cảm về linh ứng của Chúa Thánh Thần- Mẹ cưu mang Chúa Giêsu
                và hăng say ra đi phục vụ- Rước Chúa GK để sau Lễ hăng say như Mẹ ra đi phục vụ ở mọi môi trường- Mẹ như
                Ḥm Bia Thánh ở lại độ 3 tháng để phục vụ tận t́nh (làm hết việc) và để gia đ́nh Êlidabét được chúc phúc; như
                Mẹ, sau Rước Lễ, chúng ta cũng là Ḥm Bia Thánh di động để phục vụ tận t́nh và thánh hóa môi trường khiến mọi
                người được chúc phúc- 
Bêlem: Mẹ trao Bé Giêsu cho mục đồng và Ba Vua; khi tiến lên Rước Lễ, xin Mẹ giúp trao
                Chúa cho chúng ta-
Tiến dâng Bé Giêsu trong Đền Thánh: cùng Mẹ xác nhận tất cả đều là ơn của Thiên Chúa để
                trong Thánh Lễ hiệp với Chúa GK, của lễ duy nhất đẹp ḷng Thiên Chúa Cha, dâng lên để tạ ơn-
5fút.

                  

205-206-Mẹ chính là  phụ nữ bỏ Men Giêsu vào chúng ta khi Rước Lễ để cuộc sống chúng ta được đậy Men Thánh Thần-
               Mẹ là
Bà Góa đang dâng tất cả những ǵ Mẹ có (= Chúa Giêsu); cùng Mẹ và với Mẹ trong Thánh Lễ dâng cả cuộc
               đời-
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với môn đệ vây quanh Mẹ để rồi tung môn đệ ra đi rao giảng với thần lực t́nh
               yêu: sau Lễ ra đi thánh hóa môi trường bằng sống Thánh Lễ như là Nguồn Thần lực Thánh Linh-V́ thế có thói quen
                hát thánh ca về Mẹ trước khi ra về-
5fút.


                                


207-208-Dẫn nhập vào 5 Mầu nhiệm Sự Sáng của Chuỗi hạt Mân côi- Mẹ trong Mầu nhiệm Vượt Qua được hiện tại hóa
                trong Thánh Lễ-
11fút.
209-211-Mầu nhiệm Tiệc Cuới Cana:  Liên hoan của toàn thể thôn làng; Thánh Lễ là lúc toàn thể gia đ́nh Thiên Chúa Cha
                đang liên hoan- Phải hân hoan cùng đi dự Lễ- Như Mẹ để ư đến nhu cầu đôi tân hôn, chúng ta dự Lễ để cầu nguyện
                và phục vụ tha nhân- Tham đự Thánh Lễ là cùng Mẹ xác nhận Chúa GK là giải pháp Đầu Tiên của chúng ta- Như Mẹ
                đi THAM DỰ Thánh Lễ, chứ không đi XEM Lễ- Chúa Giêsu nêu gương hiếu thảo với Mẹ: trong Thánh Lễ cầu nguyện
                xin ơn hiếu thảo với ông bà cha me...- Mẹ góp phần vào tổ chức đám cưới Cana; chúng ta phải đóng góp và cộng tác
                vào việc tổ chức Phụng vụ- Chúa Giêsu cố ư báo trước Ngài sẽ nâng Hôn phối lên hàng Bí tích- Thánh Lễ là Tiệc Cưới
                và gặp gỡ vợ chồng giữa chúng ta và Chúa GK
- 9fút.
212-Mẹ chuyển cầu và tin tưởng được Con của ḿnh nhận lời: như Mẹ tin tưởng lời cầu của chúng ta trong Thánh Lễ được chấp
                nhận- Như ở Cana, Mẹ cũng nhắc chúng ta Hăy Làm Theo Lời Chúa GK Dạy qua Phụng vụ Lời Chúa và rải rắc trong
                Thánh Lễ, nhất là khi ra về sống Thánh Lễ- Thiên Chúa Quan pḥng đă dự liệu những can thiệp chuyển cầu của Mẹ để
                không tŕ hoăn-
7fút.
213-214-Sau Lễ ra đi thánh hóa môi trường bằng sống Thánh Lễ, theo gương Mẹ thực thi thánh ư của Thiên Chúa- Số lượng
                rất lớn của nước hóa thành rượu ngon: cùng Mẹ trong Thánh Lễ tin Chúa ḿnh hao hoa- Như Mẹ nhận nh́n tất cả đều là
                ơn phát xuất từ Thiên Chúa hào hoa của chúng ta- Cùng Phụ Nữ Tạ Ơn, tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn-
10fút.
215a-Mục tiêu phép lạ Cana, do lời chuyển cầu của Me, là củng cố niềm tin của môn đệ: nhờ phép lạ của Thánh Lễ (biến thể)
                cúng Mẹ xin được ơn vững tin Chúa GK Emmanuel luôn yêu thương và luôn ở với chúng ta
-
4fút.
215bc-Thông điệp "Giáo hội sống nhờ bí tích Tạ ơn", Chương VI: Theo trường lớp của Mẹ trong việc tham dự Thánh Lễ Đỉnh
            Nguồn của đời sống của Mẹ và của đàn con của Mẹ-
3fút.

                                                                                      
Toàn bộ
Khóa Thánh Lễ Seattle:
ấn bản KHÔNG thánh ca để cấp tốc học hỏi.    //  

Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênđitô 16
 

Bạn đừng quên:  Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của Đức Bênêđitô 16
      
ví dụ:    
059- Thời Chúa: 3 % dân biết đọc biết viết / 80 % Phúc âm có vận có vần, có móc nối để giúp nhớ (theo tiếng Aramaic) // Sai chính tả: 280 - 320 ngh́n chỗ // 082- Tiếng Aramaic / Chúa ThThần đă dùng cách nào để bảo đảm tích cách trung thực cùa Tin Mừng được rao giảng: chứng nhân tận mắt của Chúa Giêsu // 091- Thánh Lễ Dự ṭng / ThLễ Tín hữu / Nghi thức ThLễ TRƯỚC và SAU Vat.2 // 097- Chúa thiết lập BT Thánh Thể như là Lễ Vượt qua và Hy lễ Todah (Tạ ơn) //  099- Bảy Lời Cuối Cùng trên Thập giá: Chúa Giêsu đă hấp hối và chết trong tinh thần các Thv Tạ ơn (Todah) 22; 31; 40; 69)  để tạ ơn Thiên Chúa Cha TRƯỚC //  137 Tranh luận về Pro Multis = CHO NHIỀU NGƯỜI hay là CHO MỌI NGƯỜI ? // 140- Tung hô sau Truyền Phép: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại (= Niềm Tin Thánh Thể), cho tới khi Chúa đến (= Niềm Hy Vọng Thánh Thể) / Hy vọng Thánh Thể như cái NEO /   Manna Ẩn giấu // 141- Khác biệt giữa Khế Ước và Giao Ước / Giao Ước trong Thánh Lễ: Dấu Thánh giá, dấu chứng của Giao ước / Giao ước hôn nhân được Thiên Chúa dùng để diễn tả...  // 163- Great Amen (Amen Vĩ đại) Giao ước Mới và Vĩnh cữu  // 175- Chúc B́nh an / Hy lễ Todah =  Hy lễ B́nhAn, Hy lễ Ḥa b́nh / Thánh Lễ một Tiệc Mừng (Celebration; feast/ Feast of Faith (Ratzinger) // 178- Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa / Tính cách cánh chung của Thánh Lễ / Chúa Kitô được gọi là CON CHIÊN 28 lần trong 22 chương của sách Khải Huyền // 194- Cây Nho Giêsu / Chúng ta là cành // 216- Mẹ đă sống tinh thần Todah // 227- Chúa Giêsu nhắc lại về Giao ước Mới và Vĩnh cữu ở ngưỡng cửa Nhà Thờ trước khi chia tay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ                       Homepage