(mp3) Suy niệm Tuần Thánh: Mầu nhiệm Vượt Qua  / Khổ nạn - Phục sinh - Cánh chung

 

 

Xin ấn vào tên Khóa Thánh Lễ để vào Mục lục và Nghe bằng mp3

 

Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca '09,
bổ túc từ các văn kiện của
ĐTC Bênêđitô 16

 

 

Mục Lục khóa ThLễ Seattle, M. Chay '04
(ấn bản '09 KHÔNG ThCa: để học hỏi cấp tốc)

 

Khóa Raleigh / Khóa Trung tâm CGVN Q.Cam
 

Khóa Mầu Nhiệm Thánh Lễ
với CĐ Th.Giuse. Vanc.BC.Canada.15/11/ 2008

 

Có thể xem thêm: Giới Thiệu Các Chứng Từ

Về johnnguyenloi.com bằng Việt ngữ

  Eucharist and the Mass?