Các Sơ đồ đã được phóng lên Website  (Xin Bấm Vào Từng Loại Sơ đồ)
 

 

00 Các Khía cạnh của ThLễ 
01 Các Phần của Thánh lễ
02 Chúa Thánh thần & ThLễ
03 Một số Bản văn liên quan đến Thánh lễ
04 Cựu ước
05 Giáng sinh -Tị nạn -Nazareth
06 Chúa GK RaoGiảng
07 Khổ nạn và Phục sinh của Chúa GK & Hiện Xuống
08 Thánh lễ & Mẹ Maria

 

Home ?         Khóa Seattle ấn bản VỚI thánh ca 2009, được bổ túc từ các văn kiện của ĐTC Bênêđitô 16